Par projektu

Kas?

Studentu inovācijas programmu “LLU Studentu inovāciju prasmes un uzņēmējspējas veicināšana”

Kad?

Īstenošanas ilgums – 24 mēneši, sākot no 2021. gada decembrim līdz 2023. gada decembrim. Projekta pirmais cikls paredzēts no 2022. gada 1.februāra līdz 31.maijam

Kā?

Studenti četru mēnešu laikā, risinot reālus komersantu izaicinājumus, darbojas starpdisciplinārās komandās un rada savas inovatīvās biznesa idejas, izmantojot universitātes infrastruktūru, cilvēkresursus, kā arī ārējo ekspertu un darba vadītāja palīdzību.

Kāpēc?

Programma izstrādāta, lai integrētu praktisku, uz kompetencēm balstītu, atbalsta mehānismu studentiem un attīstītu Latvijas Lauksaimniecības universitātes studējošo uzņēmīgumu, uzņēmējspēju un prasmi strādāt starpdisciplinārās komandās.

Studentu ieguvumi no dalības projektā

Iespēja pielietot savas teorētiskās zināšanas nozīmīgu problēmjautājumu risināšanā

Iespēja realizēt savu biznesa ideju drošā uzņēmējdarbības vidē, saņemot universitātes un nozaru profesionālu atbalstu, idejas attīstības laikā

Iespēja strādāt starpdisciplinārās komandās

Iespēja nodrošināt sev prakses/darba vietu veidojot ciešu sadarbību ar nozaru komersantiem

Stipendija uz cikla laiku

Komersantu ieguvumi no dalības projektā

Profesionāla pieeja izaicinājuma risinājumam (studentu komanda / mācībspēks / zinātnieks / uzņēmējs)

Pieeja universitātes infrastruktūrai

Apmaksāts studentu darba spēks

Potenciāli jaunie darbinieki, kuri projekta laikā būs labi iepazinuši uzņēmumu

Salīdzinoši īsā laikā veikta detalizēta analīze ar vairākiem iespējamiem problēmjautājuma risinājumiem un realizēts daudzsološākais risinājums

Plānotās aktivitātes

Izaicinājumu un problēmjautājumu iesniegšana (komersantiem)

Pieteikties

Pieteikumu iesniegšana un komandu atlase (studentiem)

Pieteikties

Motivēšanas un tīklošanās pasākumi

Darbnīcas (prototipa un biznesa izstrāde, hipotēžu testēšana, prezentāciju veidošana, demo darbnīca u.c.)

Hakatoni

Pieteikties

Aktualitātes

Cenu aptauja – Balsta materiāla prototips saskaņā ar pievienoto .stl failu: Demonstrējamās stacijas 3D maketa izmaksas

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” izsludina cenu aptauju – Balsta materiāla prototips saskaņā ar pievienoto .stl failu: Demonstrējamās stacijas 3D maketa izmaksas

Uzzināt vairāk

Cenu aptauja – Izpēte un konsultācijas par kapsētu pārvaldi un komunikācijas pilotprojekta izstrādi

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” izsludina cenu aptauju – Izpēte un konsultācijas par kapsētu pārvaldi un komunikācijas pilotprojekta izstrādi

Uzzināt vairāk

Cenu aptauja – Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana pasākumā “Green Tech Hakatons IV”

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” izsludina cenu aptauju – Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana pasākumā “Green Tech Hakatons IV”

Uzzināt vairāk

Cenu aptauja – Konsultācijas un ekspertīzes par ražošanas uzņēmumu digitalizācijas procesiem, t.sk. datorredzes un MI pielietojums dažādās industrijās

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” izsludina cenu aptauju – Konsultācijas un ekspertīzes par ražošanas uzņēmumu digitalizācijas procesiem, t.sk. datorredzes un MI pielietojums dažādās industrijās

Uzzināt vairāk

Cenu aptauja – Konsultācijas un ekspertīzes par inovāciju metodēm un datorredzes risinājuma produkta pozicionēšanu tirgū

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” izsludina cenu aptauju – Konsultācijas un ekspertīzes par inovāciju metodēm un datorredzes risinājuma produkta pozicionēšanu tirgū

Uzzināt vairāk

Cenu aptauja – Enerģijas plūsmu modeļa izstrāde un tehniskās konsultācijas

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” izsludina cenu aptauju – Enerģijas plūsmu modeļa izstrāde un tehniskās konsultācijas

Uzzināt vairāk

Cenu aptauja –  Studentu komandas inovāciju konsultāciju pakalpojumi TEP izstrādei

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” izsludina cenu aptauju – Studentu komandas inovāciju konsultāciju pakalpojumi TEP izstrādei

Uzzināt vairāk

Cenu aptauja – Tehniskās konsultācijas par elektroauto uzlādes staciju tehnoloģiskajiem risinājumiem

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” izsludina cenu aptauju – Tehniskās konsultācijas par elektroauto uzlādes staciju tehnoloģiskajiem risinājumiem

Uzzināt vairāk

Cenu aptauja –  Studentu komandas inovāciju konsultāciju pakalpojumi TEP izstrādei

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” izsludina cenu aptauju – Studentu komandas inovāciju konsultāciju pakalpojumi TEP izstrādei

Uzzināt vairāk

Jelgavā norisināsies Green Tech Hakatons II

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris un Latvijas Lauksaimniecības universitāte aicina ikvienu interesentu piedalīties Green Tech hakatonā II, kas no 16.-18. septembrim norisināsies klātienē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 48h hakatonā dalībniekiem būs iespēja attīstīt savas biznesa idejas vai iepazīties ar komersantu problēmjautājumiem un kopā ar komandas biedriem gatavot problēmjautājumu risinājumus

Uzzināt vairāk

Cenu aptauja – Konsultācijas studentu komandai par komunikāciju ar nedzirdīgajiem un mārketinga aktivitātēm nedzirdīgo auditorijai

Nodibinājums “Latvijas Lauksaimiecības universitātes Attīstības fonds” izsludina cenu aptauju – Konsultācijas studentu komandai par komunikāciju ar nedzirdīgajiem un mārketinga aktivitātēm nedzirdīgo auditorijai

Uzzināt vairāk

Cenu aptauja – Individuālās konsultācijas par mobilitātes aplikācijas izstrādes procesu

Nodibinājums “Latvijas Lauksaimiecības universitātes Attīstības fonds” izsludina cenu aptauju – Individuālās konsultācijas par mobilitātes aplikācijas izstrādes procesu

Uzzināt vairāk

Cenu aptauja – Konsultācijas studentu komandai par komunikāciju ar nedzirdīgajiem un mārketinga aktivitātēm nedzirdīgo auditorijai

Nodibinājums “Latvijas Lauksaimiecības universitātes Attīstības fonds” izsludina cenu aptauju – Konsultācijas studentu komandai par komunikāciju ar nedzirdīgajiem un mārketinga aktivitātēm nedzirdīgo auditorijai

Uzzināt vairāk

Cenu aptauja – Ekspertu konsultācijas (konsultantu pakalpojums) mobilitātes punkta koncepta izstrādes jautājumos

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” izsludina cenu aptauju – Ekspertu konsultācijas (konsultantu pakalpojums) mobilitātes punkta koncepta izstrādes jautājumos.

Uzzināt vairāk

Cenu aptauja – Konsultācijas studentu komandai mārketinga stratēģijā un īstenošanā darba iespēju festivālam “Visi!”

Nodibinājums “Latvijas Lauksaimiecības universitātes Attīstības fonds” izsludina cenu aptauju – Konsultācijas studentu komandai mārketinga stratēģijā un īstenošanā darba iespēju festivālam “Visi!”

Uzzināt vairāk

Cenu aptauja – Specializēta datorkomplekta nodrošināšana (noma) termomateriāla testu veikšanai

Nodibinājums “Latvijas Lauksaimiecības universitātes Attīstības fonds” izsludina cenu aptauju – Specializēta datorkomplekta nodrošināšana (noma) termomateriāla testu veikšanai

Uzzināt vairāk

Cenu aptauja –Biznesa konsultācijas par produktu stratēģijas izveidi Eiropas tirgum (B2C), un par stratēģijai atbilstošu mārketinga materiālu izstrādi Eiropas tirgum (B2C)

Nodibinājums “Latvijas Lauksaimiecības universitātes Attīstības fonds” izsludina cenu aptauju – Biznesa konsultācijas par produktu stratēģijas izveidi Eiropas tirgum (B2C), un par stratēģijai atbilstošu mārketinga materiālu izstrādi Eiropas tirgum (B2C)

Uzzināt vairāk

Cenu aptauja –Vadības konsultācijas tirgus stratēģijas, zīmola, dizaina izstrādē jaunai vegānisko produktu grupas kategorijai

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” izsludina cenu aptauju – Vadības konsultācijas tirgus stratēģijas, zīmola, dizaina izstrādē  jaunai vegānisko produktu grupas kategorijai.

Uzzināt vairāk

Cenu aptauja – EDY365.com platformas pielāgošanas konsultācijas elektroniskā prakses procesa pārvaldīšanai augstākās izglītības iestādēs

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” izsludina cenu aptauju – Studentu komandas konsultācijas un mentorings “Skateboard” transporta platformas šasijas slodzes, spiedes un liecies pārbaudes un testēšanas scenāriju izstrādei Solidworks platformā un metodoloģijas izstrādei

Uzzināt vairāk

Cenu aptauja – Studentu komandas konsultācijas un mentorings “Skateboard” transporta platformas šasijas slodzes, spiedes un lieces pārbaudes un testēšanas scenāriju izstrādei Solidworks platformā un metodoloģijas izstrādei

Nodibinājums “Latvijas Lauksaimniecības universitātes Attīstības fonds” izsludina cenu aptauju – EDY365.com platformas pielāgošanas konsultācijas elektroniskā prakses procesa pārvaldīšanai augstākās izglītības iestādēs.

Uzzināt vairāk

Aicina studējošos pieteikties Studentu inovācijas programmai

Latvijas Lauksaimniecības universitāte sadarbībā ar biedrību “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”, LLU Attīstības fondu, Liepājas Universitāti un Latvijas valsts mežzinātnes institūtu “Silava” aicina līdz 23. janvārim studējošos pieteikties Studentu inovācijas programmai “LLU studentu inovāciju prasmes uz uzņēmējspējas veicināšana”.

Uzzināt vairāk

Aicina komersantus dalīties ar saviem izaicinājumiem

Latvijas Lauksaimniecības universitāte sadarbībā ar biedrību “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”, LLU Attīstības fondu, Liepājas Universitāti un Latvijas valsts mežzinātnes institūtu “Silava” aicina līdz 14. janvārim komersantus izvirzīt savus izaicinājumus Studentu inovācijas programmai “LLU studentu inovāciju prasmes uz uzņēmējspējas veicināšana”.

Uzzināt vairāk

Janvārī norisināsies Green Tech hakatons

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris un Latvijas Lauksaimniecības universitāte aicina ikvienu interesentu piedalīties Green Tech hakatonā, kas 14. janvārī norisināsies gan klātienē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, gan tiešsaistē, dodot iespēju dalībniekiem pievienoties no visas Latvijas. Visa hakatona laikā, kas ilgs 10 stundas, dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar komersantu problēmjautājumiem un kopā ar komandas biedriem sagatavot sākotnējos problēmjautājumu risinājumus.

Uzzināt vairāk

Tapusi Studentu inovācijas programma studentu uzņēmīguma veicināšanai

Latvijas Lauksaimniecības universitāte ar sadarbības partneriem – biedrību “Zaļo un Viedo tehnoloģiju Klasteris”, LLU Attīstības fondu, Liepājas Universitāti un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” ir izstrādājusi Studentu inovācijas programmu “LLU Studentu inovāciju prasmes un uzņēmējspējas veicināšana”.

Uzzināt vairāk

Komersantu izaicinājumi

SIA HyMet Thermal Interfaces

Izaicinājums

Digitālā modelēšana. Mērķis ir izstrādāt vienkāršas HyMet materiālu simulācijas siltuma izkliedēšanas vai elektromagnētiskāš ekranēšanas pielietojumam. Šī darba uzdevuma validācijai paredzēts izmantot testēšanu reālā vidē.

Par komersantu

SIA “HyMet Thermal Interfaces” mērķis ir uzlabot elektronikas uzticamību, veiktspēju un kalpošanas laiku visā pasaulē, vienlaikus samazonot tās enerģijas patēriņu, ražošanas izmaksas un elektronikas atkritumu nokļūšanu poligonos.

SIA PILOT Automotive Labs Europe

Izaicinājums

Koka šasija un virsbūves elementi. Izstrādāt uzlabotu konstruktīvo risinājumu un rasējumus “Woodpecker” koka platformas šasijai. Izveidot un salīdzināt dažādus koka detaļu savienojumu modeļus, kā arī dažādus detaļu formas un dizaina izmaiņu variantus ar mērķi samazināt svaru un palielināt izturību dinamiskām slodzēm, lieci un vērpi. Noteikt optimālākos risinājums konstrukcijas stiprībai un ražošanas efektivitātei. Izmantotās tehnoloģijas un platformas – “Solidworks”, CNC. Izgatavot šasijas prototipa uzlabotu versiju.

Par komersantu

SIA “Pilot Automotive Labs” izstrādā “Woodpecker”, kas ir CO2 neitrāla elektrisko transportlīdzekļu platforma ar zemām ražošanas, piegādes un ekspluatācijas izmaksām un ir veidota pamatojoties uz pārstrādājamiem materiāliem un cirkulārās ekonomikas koncepciju.

SIA co2capture.fund

Izaicinājums

Uzņēmuma projekta izaicinājums saistīts ar projekta tālāko attīstību, ko var iedalīt divos virzienos: (1) juridiskais ietvars un atbilstoša finanšu modeļa izvēle, lai veiksmīgi integrētu blokķēdes projektus ar digitāliem aktīviem esošajā finanšu tirgū un tā ietvarā. (2) dažādu faktoru izpēte, kas ietekmē mežu absorbēto CO2, tā uzskaite un līdzsvarošana ar bioloģiskās daudzveidības nodrošinošiem aspektiem.

Par komersantu

Uzņēmums co2capture.fund maina veidu, kā mums pieder meži un kā mēs tos komercializējam, veidojot uz blokķēdes balstītu investīciju platformu mežu iegādei,to decentralizācijai un tokenizācijai ar mērķi palielināt mežu absorbēto CO2 daudzumu.

SIA Transporent.com

Izaicinājums

Jauna mobilitātes produkta izvērtēšana pirms realizācijas uzsākšanas un ieviešanas tirgū.

1. Izvērtēt un definēt lietotāju mērķa grupas definējot mērķa pircēju un izveidojot tā PERSONA balstoties uz produkta augsta līmeņa ideju.
2. Aprakstīt un shematiski parādīt lietotāju galvenos scenārijus kā arī definēt minimāli nepieciešamo funkcionalitāti pirmajai ieviešanas fāzei.

Par komersantu

2003. gadā savu darbību aizsāka autoparku vadības uzņēmums Transporent, savukārt, 2010. gadā kļuva par SIXT rent a car un SIXT leasing franšīzes partneri Baltijas valstīs. Šodien, SIXT Baltijā ir lielākais pilna servisa auto līzinga un autoparku vadības pakalpojumu sniedzējs, piedāvājot auto nomas un pilna servisa auto līzinga pakalpojumus, apkalpo un konsultē Baltijas lielāko uzņēmumu autoparkus, kā arī uzņēmumus ar nelielu automašīnu skaitu, kopskaitā operējot ar 6500 automašīnām ikdienas.

SIA Lesla Latvia

Izaicinājums

Sistēmas izveide. Projektā iesaistītie studenti veicot studentu aptaujas, pirms projekta praktiskās uzsākšanas novērtēs,
1) kurās lokācijās varētu sākotnēji izvietot skrejriteņu uzlādes stacijas un kāds būtu potenciālais nepieciešamais skrejriteņu un uzlādes staciju skaits.
2) saprast, kāda būtu potenciālā uzlādes staciju lietošanas monetarizācijas sistēma, lai stimulētu skrejriteņu lietotājus pēc brauciena novietot skrejriteņus uz tuvākās uzlādes stacijas.

Par komersantu

SIA “Lesla Latvia” ir elektronikas izstrādes uzņēmums, kurš ir izstrādājos bezvadu enerģijas pārraides tehnoloģijas dažādiem pielietojumiem – sākot no mazas jaudas drukātās elektronikas risinājumiem, līdz elektroauto uzlādes stacijām. Šajā projektā piedāvājam piedalīties pasaulē pirmā elektrisko skrejriteņu bezvadu uzlādes sistēmas demonstrācijas projekta realizēšanā Jelgavas pilsētā. Projekta apraksts.
Projektā paredzēts izgatavot skrejriteņu bezvadu uzlādes punktus un izvietot tos Jelgavas pilsētā, lai nodrošinātu Latvijas Lauksaimniecības Universitātes studentu ērtu pārvietošanos pilsētā izmantojot koplietojuma elektriskos skrejriteņus. Primāri paredzēta uzlādes punktu izvietošana pie dažādām LLU fakultātēm, lai veiktu sistēmas sākotnējo izmēģināšanu, bet vasarā paredzēts paplašināt staciju izvietojumu visā Jelgavas teritorijā.
Projektā iesaistītie studenti palīdzēs testēt sistēmu tās pilotprojekta fāzē praktiski to lietojot un pārvietojoties ar skrejriteņiem.

SIA Sonido

Izaicinājums

Savstarpējai komunikācijai, jo īpaši parunāšanai, ir īpaša nozīme emocionālajā labklājībā un vientulības mazināšanā. Esam izveidojuši sociālo projektu “Parunāsim”, kur var zvanīt visi, kas jūtas vientuļi. BET! Šī iespēja nav dota tiem cilvēkiem, kuri ir nedzirdīgi jau kopš dzimšanas. Tādēļ meklējam risinājumu, kā nodrošināt parunāšanās kanālu nedzirdīgajiem, jo viņi nevar izmantot, mūsu izpratnē pieņemto, rakstisko komunikāciju. Šobrīd vairāk nekā 3000 cilvēki ar dzirdes traucējumiem ir pakļauti vientulības riskam.

Par komersantu

SIA “Sonido” nodrošina daudzveidīgus zvanu centra pakalpojumus augstākajā kvalitātē, izmantojot vairāk nekā piecu gadu pieredzi industrijā. Turklāt zvanu centra komandu veido kvalificēti speciālisti visdažādākajās jomās, tādejādi nodrošinot pilnvērtīgu un profesionālu pakalpojumu jebkuras nozares biznesam.

SIA HyMet Thermal Interfaces

Izaicinājums

Elektronikas optimizācijas pārbaude. Šī izaicinājuma mērķis ir izmantot uzņēmuma materiālus, lai uzlabotu dažādas elektroniskās aparatūras. Jānosaka labākās metodes materiālu izmantošanai un jānovērtē to ietekme uz elektronikas aparatūru.

Par komersantu

SIA “HyMet Thermal Interfaces” mērķis ir uzlabot elektronikas uzticamību, veiktspēju un kalpošanas laiku visā pasaulē, vienlaikus samazonot tās enerģijas patēriņu, ražošanas izmaksas un elektronikas atkritumu nokļūšanu poligonos.

SIA Lesla Latvia

Izaicinājums

Lietošanas ērtums. Projektā iesaistītie studenti projekta ietvaros lietos skrejriteņus, lai pārvietotos uz un no universitātes, kā arī savām ikdienas pārvietošanās vajadzībām.

Studentiem ir jānovērtē:
1) staciju lietošanas ērtums no skrejriteņu lietotāju viedokļa un jāsniedz ieteikumi dizaina / funkcionālajiem uzlabojumiem, jāreportē novērotās sistēmas darbības kļūdas.
2) uzlādes staciju izvietojuma lokācijas – to novietojums un uzlādes vietu skaits otrajā fāzē visā Jelgavas teritorijā.
3) novērtēt kā skrejriteņi aizstāj citus transporta līdzekļus (iešanu kājām, sabiedriskā transporta lietojumu, privātā autotransporta lietojumu, divriteņu lietojumu)

Par komersantu

SIA “Lesla Latvia” ir elektronikas izstrādes uzņēmums, kurš ir izstrādājos bezvadu enerģijas pārraides tehnoloģijas dažādiem pielietojumiem – sākot no mazas jaudas drukātās elektronikas risinājumiem, līdz elektroauto uzlādes stacijām. Šajā projektā piedāvājam piedalīties pasaulē pirmā elektrisko skrejriteņu bezvadu uzlādes sistēmas demonstrācijas projekta realizēšanā Jelgavas pilsētā. Projekta apraksts.
Projektā paredzēts izgatavot skrejriteņu bezvadu uzlādes punktus un izvietot tos Jelgavas pilsētā, lai nodrošinātu Latvijas Lauksaimniecības Universitātes studentu ērtu pārvietošanos pilsētā izmantojot koplietojuma elektriskos skrejriteņus. Primāri paredzēta uzlādes punktu izvietošana pie dažādām LLU fakultātēm, lai veiktu sistēmas sākotnējo izmēģināšanu, bet vasarā paredzēts paplašināt staciju izvietojumu visā Jelgavas teritorijā.
Projektā iesaistītie studenti palīdzēs testēt sistēmu tās pilotprojekta fāzē praktiski to lietojot un pārvietojoties ar skrejriteņiem.

SIA getUgo 

Izaicinājums

Izveidot attālināti vadāmā auto vadības paneli (drivers dashboard). Uz doto brīdi vadītāja darbstacijas ekrānā redzams tikai video attēls. Lai vadītājs varētu pilnvērtīgi vadīt auto, tam ļoti svarīgi redzēt arī dažādus braukšanas parametrus – tekošo ātrumu, faktisko stūres pozīciju, auto atrašanos kartē (GPS), vai ieslēgts pagrieziena rādītājs utml. Faktiski šajā vadības panelī jāattēlo viss atbilstoši tam, kā tas ir redzams vadītājam atrodoties pie paša auto stūres.

Vēlamās prasmes: Programmēšana, grafiskais dizains, Qt (https://www.qt.io/), C++.

Par komersantu

Uzņēmums izstrādā teleoperācijas programmatūras un aparatūras platformu, kas nodrošina universālu tālvadību jebkuram transportlīdzeklim jebkurā nozarē.

SIA PILOT Automotive Labs Europe

Izaicinājums

Koka šasija un virsbūves elementi. Izstrādāt virsbūves “Solaris” tipa dizainu, konstrukciju un izgatavošanas skices, atvērtā pirmkoda rasējumus. Izmantotās tehnoloģijas un platformas – “Solidworks”, CNC. Izgatavot Solaris tipa virsbūvi.

Par komersantu

SIA “Pilot Automotive Labs” izstrādā “Woodpecker”, kas ir CO2 neitrāla elektrisko transportlīdzekļu platforma ar zemām ražošanas, piegādes un ekspluatācijas izmaksām un ir veidota pamatojoties uz pārstrādājamiem materiāliem un cirkulārās ekonomikas koncepciju.

Sociālais uzņēmums Ligero

Izaicinājums

Pēdējā laikā uzņēmi aizvien aktīvāk sūdzas par to, ka trūkst darba spēka. Taču darbaspēks Latvijā ir, tikai tas ir neredzams – ir vesels sabiedrības segments, kura potenciāls darba tirgū netiek izmantots, jo gan darba devējam, gan šiem cilvēkiem ir pierasts domāt, ka sadarbība nav iespējama. Šie potenciālie, bet vēl neredzamie darba ņēmēji ir cilvēki ar invaliditāti, it īpaši – jaunieši.
“Ligero” ir radīts ar mērķi savest kopā uzņēmējus ar viņu nākotnes darba spēku. Praksē tas nozīmē: radīt apstākļus, kuros darba devējs jau tagad var kļūt par mentoru/sponsoru, kurš palīdz iegūt izglītību un apmācību beigās potenciāli nodrošina jauno cilvēku ar darbu.
Ieguvēji būs gan tie darba devēji, kuriem trūkst profesionālu, lojālu darbinieku, kas spēj veikt regulāru darbu, gan jaunieši, kuriem tiks iedots reāli sasniedzams mērķis – darbs jomā, kas viņiem padodas un interesē.
“Ligero” rīko liela mēroga Aktivitāšu dienas, kurās uzņēmēji, maksājot par dalību, var prezentēt savus uzņēmumus jauniešiem, bet jaunieši meistarklasēs atrast to nodarbošanos, kas viņus uzrunā visvairāk.
Mēs vēlamies izpētīt un atrast mūsdienīgu risinājumu, kā uzrunāt jauniešus vecumā (no 16 gadu vecuma, ar un arī bez invaliditātes), lai motivētu tos piedalīties meistarklasēs, iepazīt dažādas profesijas un satikt savu nākotnes darba devēju. Kādi komunikācijas kanāli un rīki ir visefektīvākie, lai sasniegtu jauniešu mērķauditoriju un pārliecinātu aktīvi iesaistīties un izmantot iespējas?

Par komersantu

Sociālais uzņēmums “Ligero” ir riska grupu un uzņēmēju sadarbības trūkstošais posms, kas saved kopā jaunieti ar invaliditāti ar potenciālo darba devēju

SIA Ineses Tortes

Izaicinājums

Uzņēmuma izaicinājums ir brenda izveide un produkta pozicionēšana tirgū, izstrādājot jaunu vegānisku produktu grupu kategorijas tirgū ieiešanas stratēģiju atbilstoši atlasītajai mērķgrupai. Iepakojuma izstrāde atbilstoši aktuālajām kvalitātes un mārketinga tendencēm. Izveidot mārketinga stratēģiju pēc digitālā mārketinga principiem.

Par komersantu

Uzņēmums Ineses Tortes ir vienīgais Latvijas ražotājs, kas ražo tortes un desertus, kas izgatavoti no 100% dabīgām un vietējās izcelsmes sastāvdaļām. Konditoreja, kuru 1993. gadā dibināja izcilā konditormeistare Inese Goldmane, sāka darboties kā neliels ģimenes uzņēmums Kuldīgā. Šobrīd katru mēnesi ražojam tūkstošiem tortes un desertus, kas nonāk uz pircēju galdiem gandrīz visā Latvijā. Ineses oriģinālās receptes kopš 1993.gada joprojām tiek izmantotas pircēju vismīļākajām medus tortēm, un mūsu komanda regulāri izstrādā jaunas un neparastas receptes. Aktīvi sadarbojamies ar zinātniekiem, lai iepriecinātu pircējus ar visīpašākajām prasībām.

SIA PILOT Automotive Labs Europe

Izaicinājums

Vadības un kontroles sistēmas. Veikt esošo vadības un kontroles sistēmu, kontrolieru, moduļu un protokolu auditu darbībai scenārijiem ar drošu attālinātu vadību, ņemot vērā “End-to-end functional safety” prasības. Izveidot testa scenārijus rokas un attālinātas vadības pārslēgšanai un darbībai dažādos avārijas situācijās. Izstrādāt 2 – 4 elektromotoru vadības sinhronizācijas risinājumu. Izstrādāt un ieviest uzlabojumus HW&SW moduļos un to programmnodrošinājumā. Izstrādāt reālā laika telemetrijas un datu ierakstīšanas (‘black box”) un “cloud” risinājumus. Izmantotās tehnoloģijas un platformas – CAN, Raspberry Pi, Arduino, C++.

Par komersantu

SIA “Pilot Automotive Labs” izstrādā “Woodpecker”, kas ir CO2 neitrāla elektrisko transportlīdzekļu platforma ar zemām ražošanas, piegādes un ekspluatācijas izmaksām un ir veidota pamatojoties uz pārstrādājamiem materiāliem un cirkulārās ekonomikas koncepciju.

SIA Lesla Latvia

Izaicinājums

Skrejriteņu lietojuma popularizēšana.
1) Projektā iesaistītie studenti ar personīgo piemēru veicina pēc iespējas lielāka studentu un citu Jelgavas iedzīvotāju skaita iesaistīšanos skrejriteņu lietošanā, vēlams – aizstājot personīgā autotransporta lietošanu.
2) Projekta popularizēšana sociālajos medijos.
3) Papildus ideju izstrāde un ieviešana skrejriteņu lietojuma popularizēšanai (piemēram geimifikācijas elementu ieviešana)

Par komersantu

SIA “Lesla Latvia” ir elektronikas izstrādes uzņēmums, kurš ir izstrādājos bezvadu enerģijas pārraides tehnoloģijas dažādiem pielietojumiem – sākot no mazas jaudas drukātās elektronikas risinājumiem, līdz elektroauto uzlādes stacijām. Šajā projektā piedāvājam piedalīties pasaulē pirmā elektrisko skrejriteņu bezvadu uzlādes sistēmas demonstrācijas projekta realizēšanā Jelgavas pilsētā. Projekta apraksts.
Projektā paredzēts izgatavot skrejriteņu bezvadu uzlādes punktus un izvietot tos Jelgavas pilsētā, lai nodrošinātu Latvijas Lauksaimniecības Universitātes studentu ērtu pārvietošanos pilsētā izmantojot koplietojuma elektriskos skrejriteņus. Primāri paredzēta uzlādes punktu izvietošana pie dažādām LLU fakultātēm, lai veiktu sistēmas sākotnējo izmēģināšanu, bet vasarā paredzēts paplašināt staciju izvietojumu visā Jelgavas teritorijā.
Projektā iesaistītie studenti palīdzēs testēt sistēmu tās pilotprojekta fāzē praktiski to lietojot un pārvietojoties ar skrejriteņiem.

SIA Transporent Property

Izaicinājums

Elektrouzlādes infrastruktūras attīstības iespēju izvērtējums Lidostas Rīga apkārtnē esoša zemesgabala pielāgošanai nākotnes prasībām.
1. Izvērtēt nepieciešamo uzlādes iekārtu skaitu un jaudu elektroauto plūsmas apkalpošanai nākamo 5 – 10 gadu laikā.
2. Veikt potenciālo iekārtu piegādātāju analīzi izvērtējot nepieciešamās jaudas un ieviešanas iespējas un sniegt priekšlikumus iekārtas/u izvēlei.
3. Veikt elektroenerģijas piegādātāju analīzi un noteikt potenciālos sadarbības partnerus ilgtermiņa infrastruktūras attīstībai.

Par komersantu

2003. gadā savu darbību aizsāka autoparku vadības uzņēmums Transporent, savukārt, 2010. gadā kļuva par SIXT rent a car un SIXT leasing franšīzes partneri Baltijas valstīs. Šodien, SIXT Baltijā ir lielākais pilna servisa auto līzinga un autoparku vadības pakalpojumu sniedzējs, piedāvājot auto nomas un pilna servisa auto līzinga pakalpojumus, apkalpo un konsultē Baltijas lielāko uzņēmumu autoparkus, kā arī uzņēmumus ar nelielu automašīnu skaitu, kopskaitā operējot ar 6500 automašīnām ikdienas.

SIA eMobility

Izaicinājums

Uzņēmums izveidojis mikroautobusa prototipa 3D skices ūdeņraža mikroautobusam, pamatojoties uz iepriekšējiem pētījumiem.

Projekta izaicinājums ir identificēt vairāk piegādātāju kā arī komponentu izmērus un cenu līmeņus, kas ir savietojami ar konkrēto ūdeņraža mikroautobusu koncepciju.

Par komersantu

SIA eMobility ir kompleksu e-mobilitātes risinājumu izstrādātājs. Uzņēmums ir izstrādājis e-mikroautobusus, kas jau apkalpo klientus Latvijas pilsētās. Papildus tam, uzņēmums nodrošina pilna spektra sistēmas, tajā skaitā uzlādes infrastruktūru, kas pielāgota konkrētajai izmantošanas situācijai kā arī citus produktu un pakalpojumus, kas saistīti ar e-mobilitāti un sabiedrisko transportu.

SIA getUgo 

Izaicinājums

Paplašināt attālinātā vadītāja funkcijas. Attēlā redzams, ka vadības mehānisms (stūre) satur lielas kontroles iespējas (dažādi indikatori, slēdži, pogas). Jāpapildina esošā programmatūra, kas spēj sasaistīt stūres vadību ar auto kontrolēm, izveidojot iespēju attālinātajam vadītājam izmantot priekšējā stikla logu tīrītājus, auto skaņas signālu un citas iespējas.

Vēlamās prasmes: Programmēšana, C++.

Par komersantu

Uzņēmums izstrādā teleoperācijas programmatūras un aparatūras platformu, kas nodrošina universālu tālvadību jebkuram transportlīdzeklim jebkurā nozarē.

SIA SILKVEI

Izaicinājums

Uzņēmums izvirzījis pētījumu veikšanas izaicinājumu par zīda īpašībām, zīda ar pievienotu hialuronskābi īpašībām un šo rezulātu salīzinājumu:

1. 25 mommu zīds – veikt pētījumu
2. 22 mommu zīds ar pievienotu hialuronskābi – veikt pētījumu
3. Kontrastīvs salīdzinājums starp pirmā un otrā punktu pētījumu rezultātiem

Par komersantu

Uzņēmums Silkvei Boutique piedāvā augstas, luksus klases zīda produkciju, kas vērsta uz veselības un skaistuma uzlabošanas iespējām. Kvalitatīvam zīda materiālam ir svarīga loma un ietekme uz cilvēka ādas un matu dabīgajām mitrināšanas spējām, saglabājot ādu ievērojami jauneklīgu ilgāku laiku un matus veselīgākus. Uzņēmuma produktiem pievienota hialuronskābe, kam ir pozitīva ietekme uz cilvēka sejas ādu un matiem.

SIA WATERIGA

Izaicinājums

Līdz uzņēmums strādā ar 90% noietu B2B segmentā. Pašlaik vēlamies attīstīt B2C pārdošanas virzienu Eiropā caur tirdzniecības platformām (piemēram, Amazon), savu produktu brendošana, sniegt klientiem papildus vērtību ar reģionam specifisku informāciju un zināšanām, digitālā mārketinga paplašināšana reģionā , kā arī attīstīt pārdošanas digitalizāciju. Papildu izaicinājums ir paplašināt piedāvāto valodu klāstu klientiem atbilstoši reģiona specifikai.

Par komersantu

Wateriga ir ASV ražotu ūdens kvalitātes testeru oficiālais pārstāvjis Eiropā. Uzņēmuma piedāvātie produkti ļāuj pārbaudītu ūdens kvalitāti pašvaldības ūdens attīrīšanas, pārtikas un dzērienu ražošanas uzņēmumos, dīķos un akvārijos, baseinos un spa kā arī izglītības un medicīniskās diagnostikas nozarēs. Mūsu produktu klāstā vairāk nekā 100 testu un patentētu ķīmisko vielu.

AS PET Baltija

Izaicinājums

PET pudeļu pārstrādes procesā rodas ražošanas atlikumi (atkritumi), kuru tālākai pielietošanai vai pārstrādei šobrīd nav risinajuma, tie tiek vesti uz Getliņu poligonu. Vēlamies atrast risinājumu, kas nestu uzņēmumam ieguvumu un neradītu papildus izmaksas, kā arī domājot par vidi, samazinātu poligonos noglabājamo atkritumu daudzumu.

Par komersantu

AS “PET Baltija” ir viens no lielākajiem PET pudeļu pārstrādes uzņēmumiem Ziemeļeiropā. Pārstrādes uzņēmums “PET Baltija” piedāvā vairākus visaugstākās kvalitātes polimēru pārstrādes produktus saviem partneriem visā pasaulē un pārstrādāto produktu portfelī ir augstas kvalitātes PET pārslas un granulas (tostarp pārtikas produktu iesaiņošanai).

Visi uzņēmuma ražošanas procesi ir ar augstu efektivitāti, un uzņēmums klientiem var garantēt augstas kvalitātes ražošanu un stabilu sadarbību. Uzņēmums pastāvīgi veicam ieguldījumus rūpnīcu un tehnoloģiju modernizācijā, lai palielinātu ražošanas jaudu un izstrādātu jaunus, augstvērtīgus produktus. Uzņēmums ir attīstījis vienu no vadošajiem polimēra materiālu pārstrādes centriem Ziemeļeiropā, vienuviet koncentrējot nozares kompetenci, tehnoloģijas un inovācijas.

AS ECO BUS

Izaicinājums

Mobilitātes punkta koncepcijas sagatavošana Jelgavas pilsētā (pie Dzelzceļa stacijas), saskaņā ar mobilitātes punktu attīstības/atbalsta programmu Rīgā, Pierīgā un valstī, ņemot vērā visu ieinteresēto pušu iesaistīšanu – pilsēta, autobusu parks, AS Pasažieru vilciens, car-sharing uzņēmumi un citi, kā arī sabiedriskā pasažieru transporta uz pieprasījumu pilotprojekta izveide.

Par komersantu

ECO BUS SIA  ir videi draudzīga pasažieru transporta, komerctransporta un tehnoloģiju izstrādes, ražošanas un pilna servisa uzņēmums, kurš sadarbībā ar Latvijas vadošo augstskolu zinātnisko personālu, starptautiskiem un Latvijas partneriem plāno piedalīties reindustrializācijas programmā, veicinot videi draudzīga un iedzīvotājiem ērta sabiedriskā pasažieru un komerctransporta sistēmas attīstību Latvijā un citos tirgos, nodrošinot produktu ar augstu ekporta potenciālu izstrādi un ražošanu.

SIA ABLabs

Izaicinājums

Definēt un konceptualizēt iespējamu resursu vadības sistēmu/digitalizēt procesus uzņēmuma vajadzībām, kas ļautu tajā integrēt uzņēmuma izstrādātās iekārtas – retrofit modulus. Nodrošināt dažādu moduļu integrāciju, komunikāciju un funkcionalitāti.

Par komersantu

SIA ABLabs ir izstrādes jaunuzņēmums, kas darbojas alternatīvo degvielu jomā un piedāvā dāžadus produktus izmantojot savu patentēto tehnoloģiju, kas ļauj darbināt dīzeļdegvielas dzinējus ar ūdens-dīzeļdegvielas un gāzes maisījumu.

SIA “Edy365.com”

Izaicinājums

NakotnesPrakse.lv darbojas tikai 4 mēnešus un to jau lieto vairāk kā 10 profesionālās izglītības iestādes (PII) un 300 uzņēmumu. Taču PII prakses atšķiras no universitāšu praksēm, līdz ar ko, platforma ir jāpielāgo universitāšu vajadzībām.

Par komersantu

SIA “Edy365.com” ir 2021. gadā dibināts Ed-Tech jaunuzņēmums, kurš piedāvā pilnu prakses procesa digitalizācijas platformu, kura nodrošina praktikanta/uzņēmuma savešanas kopā, e-dienasgrāmatas, darba uzraudzību un automātisko atskaišu veidošanu. Ar NakotnesPrakse.lv palīdzību, uzņēmēji var atrast labākos no labākajiem praktikantiem, novadīt praksi, saņemt līdzfinansējumu un nedomāt par atskaitēm. Platforma tapusi sadarbībā ar LDDK.

Biežāk uzdotie jautājumi

Pieteikšanās studentu inovāciju programmas 1. ciklam ir  atvērta līdz 2022. gada 23. janvārim. Pieteikšanās anketa un detalizēta informācija šeit: https://greentechlatvia.eu/lv/2021/12/aicina-studejosos-pieteikties-studentu-inovacijas-programmai/
Uzņēmēji un komersanti tiks aicināti izvirzīt savus izaicinājumus programmas 1. ciklam līdz 14. janvārim, aizpildot pieteikuma anketu šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQgblLg1-yqo0Yu2P59Wvs_kuuzFw3nHC2wK5DXh2i3yuM2Q/viewform
Studentu inovāciju programmā var piedalīties komanda, kura sastāv no bakalaura, profesionālās augstākās izglītības, maģistra, doktora un rezidentūras studiju programmās studējošiem Latvijas augstākās izglītības institūcijās. Komandā jābūt vismaz vienam pārstāvim no Latvijas Lauksaimniecības universitātes.
Jā, studentu inovāciju programmas prioritātes ir viedie materiāli un tehnoloģijas, to pielietojums produktos, pakalpojumos, metodēs, procesos u.c. pielietojuma apgabalos. Tematiskais virziens izvēlēts, pamatojoties uz LLU, Jelgavas pilsētas, Latvijas un Eiropas darbību stratēģijām un tajās izvirzītajām prioritātēm ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā.
Programma tika izveidota ar mērķi
 • Veicināt studentu inovāciju projektu realizēšanu reģionā;
 • Risināt sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgus problēmjautājumus;
 • Stiprināt LLU un studējošo sadarbību ar nozares uzņēmumiem, lai piesaistītu privāto finansējumu studentu inovāciju programmas īstenošanai;
 • Radīt vidi, kurā studentiem ir iespējas saņemt mācībspēku, komersantu un tehnoloģisku atbalstu savu ideju realizācijai.
Programmas ietvaros vēlamies:
 • pirmkārt, veicināt jaunu produktu, procesu, pakalpojumu izstrādi; sekmēt tehnoloģiju, organizatoriskās vai mārketinga inovācijas, iedrošināt studentus veidot prototipus vai jaunas vai būtiski uzlabotas metodes;
 • otrkārt, paplašināt to studējošo pretendentu skaitu, kuriem pilnveidotas inovāciju un uzņēmējspēju kompetences, kā arī palielināt nodibināto jaunuzņēmumu skaits pēc dalības studentu inovāciju programmā;
 • treškārt, vēlamies veicināt studējošo skaitu, kas Studentu inovāciju programmas īstenošanas rezultātā iesaistās biznesa inkubatorā, biznesa akceleratorā, akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” programmā un citās agrās attīstības riska kapitāla programmās.
Pieteikuma izvērtēšanas process:
 • pārrunas ar projekta vadības un ieviešanas personālu;
 • pieteikuma formas administratīvās atbilstības novērtējums;
 • pieteikuma formas kvalitatīvās atbilstības novērtējums;
 • pieteikuma prezentācija ekspertu komisijai.
Katrā ciklā studenti starpdisciplinārās komandās darbosies 4 (četrus) mēnešus un katrai komandai tiks piesaistīts savs darba vadītājs. Komandām tiks piedāvāta dalība vairākos motivēšanas un tīklošanās pasākumos, praktiskās darbnīcās un hakatonus, kuros testēt savas biznesa idejas dzīvotspēju un satikt nozares ekspertus.

Kontakti

Gvido Bērziņš

projektu vadītājs

Einārs Rogovs

studējošo piesaistes speciālists

Imants Martinsons

komersantu piesaistes speciālists

Programmas īstenotāji