Projekta nosaukums

BalticSeaH2 – liela mēroga, pārrobežu ūdeņraža ekosistēmas t.sk. ūdeņraža ielejas izveide ap Baltijas jūru.

Projekta mērķis un apraksts

BalticSeaH2 projekta mērķis ir izveidot liela mēroga pārrobežu ūdeņraža ieleju (ekosistēmu) ap Baltijas jūru. Projekta centrālā (flagship) ūdeņraža ieleja atrodas Dienvidsomijā un Igaunijā. Teritorija starp Somiju un Igauniju ir optimāla vieta pārrobežu ūdeņraža tirgus modeļa izveidei. Daļa no nepieciešamās infrastruktūras – dabasgāzes cauruļvadi, elektrotīkli un aktīvā jūras satiksme starp Tallinu un Helsinkiem – jau pastāv Somu līcī. Projekts arī risinās esošās jūras satiksmes radīto CO2 emisiju samazināšanu.

Projekts veidos pirmo nozīmīgo pārrobežu ūdeņraža ieleju Eiropā. Mērķis ir izveidot integrētu ūdeņraža ekonomiku ap Baltijas jūru, lai nodrošinātu enerģijas pašpietiekamību un samazinātu oglekļa emisijas no dažādām tautsaimniecības nozarēm. Projektā piedalās kopumā 40 partneri no deviņām Baltijas jūras reģiona valstīm. Apvienojot vairākas lokālus ūdeņraža tehnoloģiju centrus plašākā ielejā tiek veicināta patiesi integrētas, starpreģionu ūdeņraža ekonomikas izveide, kas līdz šim Eiropā nav darīts tādā mērogā.

BalticSeaH2 projekts iespēkos 25 un tehnoloģiju pilotēšanas, demonstrāciju un investīciju projektus (use cases) dažādas ūdeņraža vērtību ķēdes segmentos ar kopējo ieguldījumu potenciālu līdz pat vairāk nekā 4000 miljoniem Eiro.

Ūdeņradi un tā tālākas sintēzes degvielas atvasinājumus varēs izmantot vai pārdot tālākam patēriņam dažādajās nozarēs kuras apvieno šis projekts.

Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris šajā projektā fokusēsies uz pētījumiem par zaļā amonjaka ražošanas un pielietošanas potenciālu un līdzdarbosies citās projekta aktivitātēs, kuru mērķis ir atvieglot un atbalstīt ūdeņraža ieleju nākotni Latvijā.

Projekta aktivitātes

Projekta BalticSeaH2 ietvaros tiek gatavoti 25 tehnoloģiju demonstrācijas un pielietojuma projekti. Šo demonstrācijas projektu mērķis ir pilotēt kopīgu darbību un ūdeņraža vērtību ķēdes daļu integrāciju starpvalstu sadarbības vidē. Projektos ir labi pārstāvēta visa ūdeņraža vērtību ķēde – ir projekti kas demonstrēs liela daudzuma ūdeņraža ražošanu, citi, kas realizēs ūdeņraža uzglabāšanas un transportēšanas risinājumus, projekti kuros ūdeņradis tiek izmantots citu zaļo enerģijas nesēju (derivatīvu) sintēzei, kā arī tādi kuri demonstrēs ūdeņraža vai tā derivatīvu gala pielietojumu dažādās nozarēs.

Skaitliskā izteiksmē BalticSeaH2 demo projektiem ir potenciāls saražot vairāk nekā 130 000 tonnu ūdeņraža gadā. Patēriņš būs vēl lielāks, virs 200 000 tonnu gadā, kas mudinās palielināt ražošanu un piesaistīs ūdeņraža ielejai pievienoties citus ražotājus. Ūdeņraža derivatīvu ražošanas apjoms pārsniegs 600 000 tonnu, kas apliecina būtiski ietekmi kura tiek sasniegta vien ar šiem demonstrācijas projektiem. Derivatīvus jeb e-degvielas izmantos, piemēram, kā degvielu kuģiem, lai nodrošinātu oglekļa neitrālu jūras transportu, kā izejvielu minerālmēslojumam lai samazinātu atkarību no esošajām fosilajām izejvielām, vai kā olefīnus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un oglekļa emisiju neitrālu veidu, kā ražot plastmasu un citus produktus ar ilgu kalpošanas laiku. Tā kā ūdeņraža molekula ir daudzpusīga un darbojas kā neskaitāmu ķīmisko savienojumu pamatelements, ūdeņraža molekulas un tās sintēzes iespējas ir neierobežotas.

BalticSeaH2 projekti var viegli pārsniegt industriālas demonstrācija mēroga robežas. Potenciālais investīciju kapitāls projektiem, kas tiek īstenoti šajā ūdeņraža ielejā, var pārsniegt 4 miljardus Eiro un var radīt tūkstošiem jaunu darba vietu visā ūdeņraža vērtību ķēdē. Kad pilota ražotnes tiek paplašinātas un ūdeņraža ielejai pievienojas jauni ieinteresētie uzņēmumi, BalticSeaH2 var iestartēt transnacionālo industriālo revolūciju ūdeņraža ekonomikas iedibināšanai Baltijas jūras reģionā. Demonstrācijas projekti radīs iespēju pilotēt jaunas tehnoloģijas un pētīs integrāciju jau funkcionējošas ekonomikas vidē.

Pateicoties pilota posmos gūtajai pieredzei, lielāka mēroga projektu un risinājumu ieviešana būs vienkāršāka un efektīvāka. Tas ļaus ātri pāriet uz pilnībā funkcionējošu pārrobežu ūdeņraža ekonomiku un tuvināt Eiropu tās ilgtspējības un oglekļa neitralitātes mērķiem.

Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris sniegs ieguldījumu virknē aktivitāšu:

 • Ūdeņraža patēriņa gadījumi jūrniecības nozarē, tostarp zaļā ūdeņraža un amonjaka pielietojums,
 • Zaļā amonjaka ražošanas perspektīvas Latvijā,
 • Zaļā amonjaka kuģu bunkurēšnas centra izveides izpēte, izmantojot esošo amonjaka termināļa infrastruktūru Ventspils ostā,
 • Atjaunojamās enerģijas potenciāla novērtējums ūdeņraža un tā atvasinājumu ražošanai Latvijā,
 • Ieinteresēto pušu analīze Latvijā,
 • Izpratnes veicināšana par ūdeņraža un jauno enerģiju tehnoloģijām un to pieņemšanas veicināšanas aktivitātes,
 • Ūdeņraža tirgus modeļa kopīga izveide,
 • Stratēģiskā izaugsmes plānošana H2 ielejām,
 • Komunikācijas, apmācības, zināšanu apmaiņas un informācijas izplatīšanas pasākumi

Projekta partneri

Konsorcijā ir 40 partneri no deviņām Baltijas jūras reģiona valstīm: Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas, Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas.

Latviju pārstāv 2 partneri:

 • Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris
 • Rīgas brīvostas pārvalde

Ārvalstu partneri:

 • CLIC Innovation
 • Gasgrid Finland
 • Cybernetica
 • Baltic Innovation Agency
 • Solarstone
 • Lithuanian hydrogen energy association (VEA)
 • Hendrikson & Ko
 • City of Tallinn
 • Viru Vesinik
 • PowerUP Fuel Cells
 • Estonian Hydrogen Cluster
 • ABB
 • Helen
 • Flexens
 • P2X Solutions
 • Vantaa Energy
 • VTT Technical Research Center of Finland
 • Polish Hydrogen Cluster
 • IWEN Energy Institute
 • Green NortH2 Energy
 • Elomatic
 • Borealis Polymers
 • Elcogen
 • Convion
 • Aalto University
 • Ballard Power Systems Europe
 • Energy Cluster Denmark
 • Rønne Havn
 • Energy Valley
 • Energiforsk
 • Lhyfe
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Uppsala University
 • Skyborn Renewables Sweden
 • National Institute of Chemical Physics and Biophysics Estonia
 • Neste
 • Wartsila Finland
 • Viking Line
 • Yara Finland

Projekta ilgums

Projekts sākās 2023. gada jūnijā un ilgs piecus gadus.

Projekta budžets

Projekta kopējais finansējuma apjoms ir 33 miljoni Eirop no tā ES finansējums ir 25 miljonu apmērā. Eiropas Tīrā Ūdeņraža Partnerība (Clean Hydrogen Partnership) atbalsta Eiropas ūdeņraža ieleju projektus ar Eiropas Komisijas RePowerEU finansējumu.