Projekta “Green ICT Development” (GIVE) vispārīgais mērķis ir izveidot stratēģisku klasteru partnerību zaļo un viedo tehnoloģiju nozarēs- IKT, atjaunojamo energoresursu un autobūves nozarēs. Mūsdienu tradicionālajām ražošanas nozarēm, kā autobūves nozarei un atjaunojamās enerģijas nozarei vajadzētu rast viedus risinājumus, lai risinātu globālās vides problēmas, ar kurām nākas saskarties nozares uzņēmumiem.

Projekts tika uzsākts 2017. gada 1. decembrī un tas ilgs līdz 2019. gada 31. decembrim.

GIVE projekta specifiskie mērķi:

 • Izveidot labvēlīgu sistēmu ilgtspējīgas starpnozaru stratēģiskās klasteru partnerības izveidošanai visā Eiropā starp trīs galvenajām nozarēm- IKT, atjaunojamie energoresursi un autobūve. Šī aktivitāte tiks veicināta izmantojot partnerības un sadarbības pasākumus.
 • Izveidot ilgtspējīgu stratēģisku klasteru partnerību, kuras pamatā ir GIVE internacionalizācijas stratēģijas un stratēģijas īstenošanas rokasgrāmatas izstrāde.
 • Veicināt GIVE projekta sadarbības tīkla paplašināšanu un palielināt projekta partneru popularitāti tiešsaistē, izmantojot plašsaziņas medijus, reklāmu tiešsaistes komunikāciju un pozitīvas identitātes veidošanu.

GIVE partnerības pamatā ir pārrobežu sadarbība un sadarbība starp klasteriem, reģioniem un nozarēm. Projektā piedalās astoņi partneri no septiņām dažādām valstīm, diviem dažādiem Eiropas reģioniem un trīs dažādām nozarēm.

Projekta partneri:

 1. Foundation cluster information and communication technologies (ICT cluster), Bulgārija
 2. Albanian information and technology association (AITA), Albānija
 3. Automobilski klaster Srbije (AC Serbia), Serbija
 4. Automotive cluster Bulgaria (ACB), Bulgārija
 5. Asociatia Cluj IT (CLUJ IT Cluster), Rumānija
 6. Chamber of commerce for information and communication Technologies- MASIT, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika
 7. ICT Cluster of Central Serbia (ICT Cluster CS), Serbija
 8. Biedrība Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris (ZVTK), Latvija