SmartDev BSR – Cilvēkkapitāla un sadarbības platformu vieda attīstība, nodrošinot ilgtspējīgu Baltijas jūras reģiona ekonomisko izaugsmi

Uzzināt vairāk

LLU studentu inovāciju prasmes un uzņēmējspējas veicināšana

Uzzināt vairāk

Dalīšanās zināšanās par produkta dzīves cikla novērtējumu un ekoloģiskās pēdas nospiedumu analīzi Baltijas jūras reģionā

Uzzināt vairāk

BE The Future

Uzzināt vairāk

Smart Living – Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai

Uzzināt vairāk

GIVE – Green ICT Development

Uzzināt vairāk

SpaceTEM kosmosa tehnoloģiju attīstībai Igaunijā un Latvijā

Uzzināt vairāk

Klasteru programma

Uzzināt vairāk

BEE Lab uzņēmējdarbības veicināšanai

Uzzināt vairāk