Latvijas Lauksaimniecības universitāte sadarbībā ar biedrību “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”, LLU Attīstības fondu, Liepājas Universitāti un Latvijas valsts mežzinātnes institūtu “Silava” aicina līdz 23. janvārim komersantus pieteikties Studentu inovācijas programmai “LLU studentu inovāciju prasmes uz uzņēmējspējas veicināšana”.

Programmas ietvaros komersantiem 4 mēnešu laikā būs iespēja sadarbībā ar studentiem meklēt savam uzņēmējdarbības izaicinājumam vai idejai risinājumus vai jaunus attīstības ceļus, radot jaunas un inovatīvas biznesa idejas kā arī attīstīt savus pētījumus, izvērtējot to komercializēšanas iespējas.

Aicinām pieteikties komersantus, kuriem ir problēmjautājumi, ko tie vēlas risināt sadarbībā ar radošiem un apņēmīgiem studentiem, kā arī komersantus, kas vēlas iesaistīt studentus savas idejas tālākā attīstībā.

Komersantiem projekta ietvaros būs pieejama sava studentu komanda, cieša sadarbība ar universitātes speciālistiem, kā arī finansiāls atbalsts projekta ietvaros nosprausto mērķu sasniegšanai.

Pieteikšanās anketa