Projekta nosaukums:

Trīs aspektu Baltijas akselerators (akronīms: Baltijas akselerators)

Projekta mērķis un apraksts:

“Trīs aspektu Baltijas akselerators (Baltijas akselerators) risina jaunu izaugsmes uzņēmumu izaicinājumus Centrālbaltijas reģionā, izmantojot Triple Bottom Line (TBL) metodoloģiju, kas nodrošina izaugsmi (peļņa), īpašu uzmanību pievēršot videi (planēta) un sabiedrībai (cilvēki). Rezultātā uzņēmumu mērogošana tiek viedota trīs līmeņos: Peļņa, Planēta, Cilvēki.

Projekta aktivitātes:

36 mēnešu laikā projektā tiks īstenota akseleratora programma, kas:
1. Izstrādās jaunus biznesa modeļus, fokusējoties uz Triple Bottom Line teoriju;
2. Palīdzēs uzņēmumu darbībai nonākt ārpus lokālā tirgus robežām;
3. Atbalstīs investīciju piesaisti straujai izaugsmei;
4. Veidos konsorcijus un partnerības starp uzņēmumiem.

Trijos akselerācijas posmos kopumā tiks atbalstīti 96 uzņēmumi attīstības vai izaugsmes stadijā (32 katrā kohortā), un no šiem 96 uzņēmumiem 48 tiks mērogoti. Projekta ietvaros tiks īstenoti atvērti semināri un pasākumi, kuros tiks sasniegta plaša uzņēmumu auditorija, lai sniegtu zināšanas un veidotu prasmes par Triple Bottom Line metodoloģiju. Projekts nodrošinās unikālu akselerācijas procesu uzņēmumiem attīstīas un izaugsmes stadijā gan no Triple Bottom Line metodoloģijas perspektīvas, gan no reģionālās struktūras: uzņēmumi tiks īpaši mērogoti citā Centrālbaltijas valstī, lai palīdzētu tiem nonākt ārpus lokālā tirgus robežām.

Plānotie rezultāti:

Projektā “Baltijas akselerators” tiks sasniegti šādi rezultāti:

 • Sasniegti vismaz 720 (unikāli) uzņēmumi
 • Saņemti vismaz 480 (unikāli) uzņēmumu pieteikumi
 • Ieviestas 3 kohortas ar 32 uzņēmumiem katrā kohortā
 • Projekta ietvaros uzņēmumiem nodrošinātas 480 individuālās apmācības
 • 3 kopīgi pārrobežu sadarbības pasākumi (1 katrai kohortai)
 • 3 demonstrācijas dienu pasākumi (tiešsaistē) — 1 no katras kohortas

Projekta partneri:

 • biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” (Latvija)
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Latvija)
 • “CleanTech Estonia” (Igaunija)
 • “Sustainability InnoCenter” (Zviedrija)
 • Lapēnranta – Lahti Tehnoloģiju universitāte LUT (Somija)

Projekta ilgums:

2023. gada 1. aprīlis – 2026. gada 31.marts

Projekta budžets:

Kopējais projekta budžets ir 1.968.033,23 EUR ar Interreg Centrālās Baltijas programmas finansiālu atbalstu
1.574.426,56 EUR apmēra, kas tiek sadalīta starp pieciem projekta partneriem, kas īsteno projektu.

*Triple Bottom line jeb Trīskāršā apakšējā līnija ir teorija, kas apgalvo, ka uzņēmumiem ir jāpieliek pūles, lai savos galvenajos mērķos, kā arī peļņas gūšanas mērķī iekļautu sociālās un vides perspektīvas.

Īstenots  Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Trīs aspektu Baltijas akselerators” ID ietvaros. CB0100053. Eiropas Savienība nav atbildīga par vietnes saturu.