Projekta nosaukums

LLU studentu inovāciju prasmes un uzņēmējspējas veicināšana

Projekta numurs

Nr.1.1.1.3/21/A/007

Sadarbības partneri

LLU Attīstības fonds ; Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris ; Liepājas Universitāte ; LVMI     Silava

Projekta uzsākšanas datums

01/10/2021

Projekta beigu datums

30/09/2023

Projekta mērķis

Attīstīt mācību vidē integrētu praktisku uz kompetencēm balstītu atbalsta mehānismu, lai attīstītu LLU studējošo uzņēmīgumu, uzņēmējspēju un prasmi strādāt starpdisciplinārās komandās.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

  1. Izveidot LLU Studenta biznesa inkubatoru, kas būtu kā koordinējošā iestāde, starp studentiem, mācībspēkiem, zinātniekiem, un uzņēmējiem.
  2. Jau mācību procesa laikā motivēt Programmas mērķa grupu iesaistīties un izmantot iespēju apgūtās zināšanas pielietot prakse, vidē, kur ir pieejama gan infrastruktūra idejas attīstīšanai, gan pieredzējušu ekspertu un mācībspēku atbalsts.
  3. Izveidot studentu uzņēmēj spējas un jaunrades aktivizēšanas pasākumu ciklu, kurā ietilptu prototipa modeļa un izstrādes darbnīcas, hipotēžu darbnīcas, prezentācijas darbnīcas u.c. apmācību darbnīcas, kuru laikā piedalītos arī nozaru pārstāvji, lai palīdzētu studentiem saprast aktuālos izaicinājumus ar kuriem ikdienā satopas uzņēmēji.
  4. Rīkot konkursus, hakatonus, lai mācītu studentus īsā laikā nonākt no problēmas līdz potenciālajam risinājumam.
  5. Veicināt uzņēmēju iesaisti universitātes projektā, gan kā ideju ģeneratorus, gan kā mentorus studentu komandām. Tādā veidā ar vien vairāk stiprinot universitātes sadarbību ar saistīto nozaru komersantiem.

Projekta budžets

Projekta kopējā summa: 1053924.00