Cenu aptauja [pārtraukta] – Konsultācijas studentu komandai mārketinga stratēģijā un īstenošanā darba iespēju festivālam “Visi!”

Cenu aptauja PĀRTRAUKTA

Nodibinājums “Latvijas Lauksaimiecības universitātes Attīstības fonds” izsludina cenu aptauju – Konsultācijas studentu komandai mārketinga stratēģijā un īstenošanā darba iespēju festivālam “Visi!”

Detalizēta informācija un pieteikuma veidlapa veicamo darbu TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ

Piedāvājumu iesniegt līdz 2022. gada 10. maijam, sūtot piedāvājumu uz e-pastu hatchup@llu.lv (parakstītu elektroniski vai parakstītu fiziski un nosūtot pa pastu oriģinālu) vai iesniedzot personīgi adresē: Lielā iela 2, Jelgava.

P.S. Piedāvājuma gatavošanas izmaksas uzņemas piedāvājuma gatavotājs un tās netiek kompensētas.

Jautājumu gadījumā zvanīt pa t. 27878648

Cenu aptauja tiek veikta projekta “LLU studentu inovāciju prasmes un uzņēmējspēju veicināšanai”, projekta Nr.: 1.1.1.3/21/A/007 ietvarā. Projekta mērķis ir attīstīt mācību vidē integrētu praktisku uz kompetencēm balstītu atbalsta mehānismu, lai attīstītu LLU studējošo uzņēmīgumu, uzņēmējspēju un prasmi strādāt starpdisciplinārās komandās.

2022-05-12T16:47:13+03:00

Share This Story:

Go to Top