Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” izsludina cenu aptauju – Balsta materiāla prototips saskaņā ar pievienoto .stl failu: Demonstrējamās stacijas 3D maketa izmaksas.

Detalizēta informācija un pieteikuma veidlapa veicamo darbu TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ.

Piedāvājumu iesniegt, sūtot piedāvājumu uz imants@greentechlatvia.eu vai iesniedzot personīgi adresē: Strautu iela 4, Liepāja.

P.S. Piedāvājuma gatavošanas izmaksas uzņemas piedāvājuma gatavotājs un tās netiek kompensētas.

Jautājumu gadījumā zvanīt pa t. 26528678

Cenu aptauja tiek veikta projekta “LLU studentu inovāciju prasmes un uzņēmējspēju veicināšanai”, projekta Nr.: 1.1.1.3/21/A/007 ietvarā. Projekta mērķis ir attīstīt mācību vidē integrētu praktisku uz kompetencēm balstītu atbalsta mehānismu, lai attīstītu LLU studējošo uzņēmīgumu, uzņēmējspēju un prasmi strādāt starpdisciplinārās komandās.