BEE Lab uzņēmējdarbības veicināšanai

BEE Lab ir Interreg V-A Latvijas Lietuvas programmas finansēts projekts „Veicināt uzņēmējdarbību reģionos, attīstot pārrobežas sadarbību” – BEE Lab (projekta Nr. LLI-157), kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Rietavas, Talsu, Saldus, Kuldīgas un Liepājas pašvaldībās, apmainoties ar labo praksi un attīstot kvalificētu uzņēmējdarbības atbalsta tīklu Latvijā un Lietuvā.

Uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts MVU ir viena no prioritātēm Latvijā un Lietuvā. Sakarā ar ierobežotu darba vietu skaitu, tas jo īpaši ir aktuāli attālajos reģionos un līdz ar to veidojas dažādas sociālas un ekonomiskas problēmas, kā viena no tā minama jaunu cilvēku migrācija uz pilsētām vai ārvalstīm, lai realizētu savas idejas vai atrastu darbu.

BEE Lab ietvaros tiks realizētas 5 atšķirīgi modeļi, kā piemēram PopUp Lab, Biznesa skola jauniešiem, Kafija ar ekspertiem, tematiski informatīvās web konferences. Virzot esošos un potenciālos MVU caur uzņēmuma dibināšanas vai attīstīšanas procesam, tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība attālajos reģions, un izveidotais ekspertu tīkls, veicinās šo modeļu ieviešanu praksē. Uzkrātā pieredze modeļu darbības laikā tiks apkopota „BEE Lab labās prakses grāmatā”.

Projektu realizē:

  1. Rietavas Tūrisma un biznesa informācijas centrs (vadošais partneris);
  2. Talsu pilsētas dome;
  3. Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris, biedrība;
  4. Klaipēdas lietišķo zinātņu universitāte.

Projekta kopējais budžets ir 586 185,76 EUR. No tiem kopējais finansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 498 257,88 EUR. Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klastera budžets ir 106 399,50 EUR. No tiem kopējais finansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 90 439,57 EUR.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Sīkāka informācija – www.latlit.eu; www.europa.eu

Par projekta ieviešanas uzsākšanu lasīt šeit.

Par projekta noslēgšanu lasīt šeit.

* Informācija ir sagatavota, izmantojot Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu atbild Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.