SpaceTEM kosmosa tehnoloģiju attīstībai Igaunijā un Latvijā

SpaceTEM ir jauns EstLat projekts, kura mērķis ir attīstīt NewSpace (privāto kosmosa tehnoloģiju sektoru) industriju Igaunijā un Latvijā.

Projekta aktivitātes:

  1. Jaunās paaudzes inženieru praktiskās apmācības NewSpace jomā, nodrošinot prakses un vasaras skolas kosmosa tehnoloģiju  jomās;
  2. Jaunās paaudzes uzņēmēju apmācības NewSpace nozarēs, realizējot virkni iesācējuzņēmumu pasākumus, seminārus, nometnes un praktiskās nodarbības.
  3. Veicināt labākas NewSpace biznesa vides attīstību, veicot Igaunijas un Latvijas kosmosa nozaru politikas analīzi, izvirzot par mērķi iespējami salāgot abu valstu kosmosa nozaru attīstības politikas.
  4. Palielināt informētību par NewSpace biznesa vidi un iespējām, nodrošinot praktiskās nodarbības žurnālistiem par tēmām, kas saistītas ar kosmosa nozarēm.

2015.gadā globāli kosmosa sektors bija ar vērtību 300 miljardi eiro un strauji audzis pateicoties privātajām investīcijām NewSpace iesācējuzņēmumos. Viena no pasaules vadošajām auditor-firmām PwC novērtējusi, ka 2017.gadā NewSpace (kosmosa tehnoloģiju biznesa nozares) biznesa sektors audzis par vismaz 30%. Iepriekšējos divos gados arī tika novērotas liela apjoma privātās investīcijas jaunu tehnoloģiju un pielietojumu attīstībā kosmosa nozarēs.

SpaceTEM ir Tartu Observatorijas (Igauija) iniciēts un vadīts projekts. Projekta partneri ir Tartu Universitāte (Igaunija), Igaunijas Studentu Satelītu nodibinājums (Igaunija) un sTARTUp Hub (Igaunija), Latvijas Universitāte (Latvija), Ventspils Augstskola (Latvija), Heliocentric Technologies Latvia (Latvija) un Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris.

SpaceTEM uzdevums ir apvienot kosmosa tehnoloģiju un NewSpace Igaunijas un Latvijas studentus, uzņēmējus, universitātes un pat politikas veidotājus. Abu valstu partneri partneri strādāk kopīgi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, apmainītos idejām un sadarbotos jaunās iniciatīvās.

SpaceTEM ir projekts EstLat programmas ietvaros ar kopējo budžetu EUR 583 350,00, no kuriem EUR 495 847,50 ir Eiropas Reģionālās Attīstības Aģentūras līdzfinansējums.

Informācija par EstLat programmu šeit: www.estlat.eu

* Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.