V    I    R    Z    I    E    N    S

Viedā ražošana un zaļie resursi

Attīstoties atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām un samazinoties videi draudzīgas ražošanas izmaksām, arvien vairāk uzņēmumi ir gatavi izmantot viedas ražošanas metodes. Izmantojot zaļos resursus un pielietojot viedas ražošanas metodes, uzņēmumi palielina savu produktivitāti, veiktspēju, efektivitāti un ilgtspējību, vienlaikus veicinot ekonomikas izaugsmi, samazinot atkritumu daudzumu, popularizējot atbildīgu patēriņu, kā arī nodrošinot apkārtējo veselību, drošību un labāku dzīves kvalitāti.

Virziena fokuss ir atjaunojamo energoresursu izmantošana, bezatkritumu ražošana, ražošanas digitalizācija un automatizācija un resursu efektīva izmantošana. Klastera Viedās ražošanas un zaļo resursu virziens ir platfroma, kas apvieno ražošanas uzņēmumus, kuri ir gatavi pārmaiņām, tādā veidā dodot tiem iespēju veidot savstarpēju sadarbību un, apmainoties zināšanām, ražot efektīvāk.

Viedā ražošana un zaļie resursi ir viens no trim Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klastera pamatvirzieniem. 

#viedā ražošana #atjaunojamā enerģija #zaļie resursi #videi draudzīgs #produktivitāte #videi draudzīga ražošana #digitalizācija #efektivitāte #veiktspēja #ekonomikas izaugsme #aprites ekonomika #ilgtspēja #atbildīgs patēriņš #bezatkritumu ražošana #automatizācija #resursu efektivizācija

V    I    R    Z    I    E    N    A 

Fokusa punkti

Izglītība un pētniecība

Aprites ekonomika

IT un digitalizācija

V    I    R    Z    I    E    N    A

Biedri

Advangrid
Aspired
Baltic Scientific instruments
Bucher Municipal
inmetal
Liepājas Papīrs
hydraulik
frolli
kalmeta
baltkarts
rarepower
trelleborg
inos
kurzemes granulas
materia bikes
birgermind
BIOREFIC
INCOPY
BISS
B   I   E   D   R   U

Ieguvumi

Aicinājums iesaistīties klastera organizētajos projektos un iniciatīvās

Biedru popularizēšana un informācijas izplatīšana Liepājas Energoefektivitātes centrā, klastera organizētajos pasākumos un sociālo tīklu kontos

Sadarbības partneru meklēšana Latvijas mērogā un starptautiskajā arēnā

Klastera sadarbības tīklu izmantošana (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera3B ICT Network, Green Alliance, Climate-KIC u.c.)

Klastera identitātes izmantošana vizuālajos materiālos un publikācijās

Green Tech HUB tikšanās telpu Liepājā, Jelgavā, Rīgā un Valmierā izmantošana bez maksas

Konsultācijas biznesa attīstības jautājumos – publiskais un/vai privātais finansējums, grāmatvedība un nodokļi, publicitāte, energoefektivitāte, pārdošana un eksports u.c.

Enerģijas izmaksu izvērtējums uzņēmumā un ietaupījuma priekšlikumi (150,00 EUR) un enerģijas samazināšanas pasākumu
realizēšana (300,00 EUR)

Green Tech HUB darba telpas ar 20% atlaidi

Publiskā finansējuma piesaistei nepieciešamo pieteikumu gatavošana un projekta ieviešana ar 20% atlaidi

Kompleksā apkalpošana darba aizsardzībā ar 20% atlaidi

Pārstāvniecība darba grupās, komitejās, padomēs u.c. iepriekš vienojoties ar samaksu

Eksporta partneru identificēšana un tikšanās organizēšana ar 20% atlaidi

Ikmēnesi klastera biedri virtuāli tiekas, lai dalītos pieredzē, iedvesmoties no nozaru līderiem, veidotu jaunas sadarbības formas, stiprinātu kopienu un uzzinātu par aktuālajām finansējuma piesaistes programmām.
V   I   R   Z   I   E   N   A

Lasītava

Sazinies ar mums

Virziena vadītāja

Anete Grundberga
E-pasts: anete@greentechlatvia.eu

Tālrunis: +371 271 815 35

Vēlos kļūt par biedru