Projekta nosaukums:

Dalīšanās zināšanās par produkta dzīves cikla novērtējumu un ekoloģiskās pēdas nospiedumu analīzi Baltijas jūras reģionā

Projekta kopsavilkums:

Projekta “Dalīšanās zināšanās par produkta dzīves cikla novērtējumu un ekoloģiskās pēdas nospiedumu analīzi Baltijas jūras reģionā” mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par to ietekmi uz vidi un klimatu, palielinot izpratni par tādiem instrumentiem kā produkta dzīves cikla novērtējums un pēdas nospiedumu analīzes metodoloģija. Eiropas Savienība līdz 2030. un 2050. gadam ir noteikusi vairākus mērķus ar klimatu un vidi saistīto problēmu risināšanai, tostarp arī Eiropas Komisijas paziņojumā par Eiropas zaļo kursu ir izklāstītas politikas iniciatīvas, kas paredz visu ekonomisko nozaru – rūpniecības, pētniecības, pārvaldības un sabiedrības – iesaisti. Projekta mērķis ir stiprināt sabiedrības zaļo pāreju un virzīties uz oglekļa neitralitāti un ilgtspējīgu aprites ekonomiku un bioekonomiku, sniedzot sabiedrībai labāku izpratni par to, kā novērtēt to ietekmi, kā arī uzņēmumu ietekmi. Turklāt projekta mērķis ir noskaidrot, kā izpratne par zaļo pāreju ir saistīta Baltijas jūras reģionā (Igaunijā, Latvijā, Dānijā), salīdzinot valsts aktivitāšu rezultātus vienotā kopsavilkumā.

Projekta aktivitātes:

– Trīs (3) plašai sabiedrībai paredzēti vebināri lokālajā valodā (viens katrai projekta dalībvalstij: viens Igaunijā, viens Latvijā un viens Dānijā)

– Viena (1) kopīga projekta partneru sanāksme, lai izveidotu koordinētu darba metodiku projektu un vebināra īstenošanai, kā arī vienotos par iespējami līdzīgu vebināru informatīvo un izglītojošo saturu par dzīves cikla novērtējumu un pēdas nospiedumu analīzi.

– Viens (1) kopīgs vebinārs/publisks pasākums angļu valodā, lai starptautiskā līmenī (Baltijas jūras reģionā) sabiedrībā popularizētu dzīves cikla novērtējumu un pēdas nospiedumu analīzi un dalītos ar projekta rezultātiem.

Projekta mērķauditorija:

Sabiedrības locekļi, īpaši uzrunājot jauniešus.

Projekta partneri:

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris – Latvija

Cleantech ForEst MTÜ – Igaunija

“What if” institūts – Dānija

Projekta ilgums:

01.09.2021. – 31.12.2021.

Projekta budžets:

Kopējais projekta budžets – 15100, 00 EUR

Ziemeļu Ministru padomes finansējums – 13100,00

Jaunumi