Latvijas Lauksaimniecības universitāte ar sadarbības partneriem – biedrību “Zaļo un Viedo tehnoloģiju Klasteris”, LLU Attīstības fondu, Liepājas Universitāti un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” ir izstrādājusi Studentu inovācijas programmu “LLU Studentu inovāciju prasmes un uzņēmējspējas veicināšana”.

Programma ir izstrādāta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākuma “Inovāciju granti studentiem” ietvaros.

Programmas mērķis ir veicināt studentu inovāciju projektu realizēšanu reģionā, risināt sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgus problēmjautājumus, stiprināt LLU un studējošo sadarbību ar nozares uzņēmumiem un radīt vidi, kurā studentiem ir iespēja saņemt mācībspēku, komersantu un tehnoloģisku atbalstu savu ideju realizācijai. Līdz ar to, turpmāko 24 mēnešu laikā LLU studējošajiem būs iespēja attīstīt savas idejas līdz pat prototipam un rezultātā, iespējams, nokļūt pat starptautiska līmeņa biznesa vidē.

Lai studentiem sniegtu izpratni par inovāciju nozīmi, palīdzētu izstrādāt idejas attīstības plānu un dotu iespēju atrisināt reālas uzņēmēju ikdienas problēmas, kā arī attīstīt savas pētnieciskās spējas, ir izstrādātas dažādas aktivitātes. Tās norisināsies visu programmas laiku, četros studentu uzņēmējspēju un jaunrades aktivizēšanas ciklos.

Motivēšanas un tīklošanās pasākumos studentiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par projektu. Pasākuma laikā piedalīsies arī vairāki nozaru komersanti, kuri dalīsies savā pieredzē un pastāstīts par saviem problēmjautājumiem, lai studentiem rastos izpratne par nozaru lielākajiem izaicinājumiem.

GreenTech rīkoti hakatoni tiks organizēti pirms katra studentu uzņēmējspēju un jaunrades aktivizēšanās cikla. Hakatonā varēs piedalīties ikviens students, kurš vēlas īsā laika periodā notestēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Pasākuma laikā studenti savai idejai var piesaistīt komandas biedrus no dažādām fakultātēm un kopā ar nozares ekspertiem izstrādāt darba plānu idejas attīstīšanai, radīt pirmo prototipu un dažādas citas aktivitātes, kā beigās ideju prezentē žūrijai.

Studentu inovāciju pieteikumi komersantiem un sabiedrībai svarīgu problēmjautājumu risināšanas aktivitātēs tiks risināti gan komersantu, gan pašvaldību problēmjautājumi. Studentu komandas izstrādā savu pētniecības darbu, rada inovatīvu risinājumu, izmantojot komersanta un/vai universitātes infrastruktūru un cilvēkresursus.

Pirms – inkubatora laikā studentu komandas rada savas inovatīvās biznesa idejas un divu ciklu ietvaros realizē zinātnieku komercializējamo pētījumu idejas, izmantojot universitātes infrastruktūru un cilvēkresursus, papildus tiek piesaistīti arī ārējie eksperti. Cikla ietvaros studenti piedalās vismaz 6 zināšanu pilnveides un attīstīšanas darbnīcās.

Ja augstāk minētais Tevī ir raisījis interesi, jau 2022.gada 14.janvārī esi aicināts piedalīties hakatonā, kur sīkāk uzzināsi par programmu, stipendijām un citām aktualitātēm. Datums un lokācija vēl tiks precizēta, taču līdz tam aicinām Tevi droši sazināties ar jaunizveidoto LLU Studējošo biznesa inkubatoru “LLU Hatchup”, rakstot uz e-pastu: lluhatchup@gmail.com vai arī vietnē Facebook: https://www.facebook.com/LLUHatchUp .