Kļūt par biedru
Biedru ieguvumi
Kļūt par biedru
Biedru ieguvumi

Par Zaļo un Viedo Tehnoloģiju klasteri

Green-Tech Latvia jeb Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris ir pārnozaru sadarbības organizācija, kas apvieno komersantus, izglītības un pētniecības institūcijas, kā arī citas organizācijas, kas daļēji vai pilnībā darbojas zaļo un viedo tehnoloģiju sektoros. Klasteris ietver Latvijai ilgtspējīgai attīstībai nozīmīgus sektorus, kas vienlaicīgi ir arī viedās specializācijas stratēģijas prioritārās nozares – mašīnbūve un aparātbūve, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un kosmosa tehnoloģijas, energoefektīvas būves, efektīva ražošana un videi draudzīgi izejmateriāli. Šī sinerģija ļauj veiksmīgi izmantot pieejamos resursus un panākt iespējami efektīvāku Latvijas tautsaimniecības vides attīstību. Klasteris apvieno vienus no visstraujāk augošajiem uzņēmumiem ar ievērojamu eksporta īpatsvaru un attīstības potenciālu Latvijas tautsaimniecības prioritārajās nozarēs.

Virsmērķis

Veicināt komersantu un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un citu institūciju sadarbību vietējā un starptautiskajā līmenī, tādējādi veicinot komersantu konkurētspējas celšanu, palielinot eksporta apjomu un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvaru eksportā, kā arī inovācijas un jaunu produktu veidošanos.

Specifiskais mērķis

Veicināt mikro, mazo un vidējo komersantu, kas darbojas “zaļo” un “viedo” tehnoloģiju sektoros, izaugsmi un starptautisko sadarbību (t.sk. paaugstināt eksporta apjomu), nodrošinot efektīvu sadarbības tīklu komersantu (t.sk. lielo komersantu), izglītības un pētniecības organizāciju un biznesa atbalsta organizāciju starpā.

Misija

Latvijas uzņēmumi – starptautiski konkurētspējīgi un augoši; Latvijas uzņēmējdarbības vide – uzņēmumu izaugsmei labvēlīga un starptautiski konkurētspējīga.

Vīzija

Kļūt par vienu no Baltijas jūras reģiona vadošajiem “zaļo” un “viedo” tehnoloģiju klasteriem, nodrošinot klastera uzņēmumiem jaunas izaugsmes un attīstības iespējas.

Klastera darbības virzieni

Nākotnes mobilitāte

Transports un mobilitāte ir modernas un efektīvas ekonomikas mugurkauls. Turklāt šis sektors Eiropas Komisijas noteiktā “Zaļā Kursa” kontekstā, paredzams, piedzīvos lielas pārmaiņas. Nākotnes mobilitāte ir multimodāla, un tajā dominē zaļās un viedās tehnoloģijas – sākot ar dažādām piedziņas tehnoloģijām, degvielām līdz pat IoT un mākslīgajam intelektam.

Klastera Nākotnes mobilitātes virziens ir platforma, kas apvieno mobilitātes spēlētājus, dodot tiem iespēju darboties efektīvāk un sasniegt mērķus ātrāk.

Uzzināt vairāk

Viedā ražošana un zaļie resursi

Attīstoties atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām un samazinoties videi draudzīgas ražošanas izmaksām, arvien vairāk uzņēmumi ir gatavi izmantot viedas ražošanas metodes. Izmantojot zaļos resursus un pielietojot viedas ražošanas metodes, uzņēmumi palielina savu produktivitāti, veiktspēju, efektivitāti un ilgtspējību, vienlaikus veicinot ekonomikas izaugsmi, samazinot atkritumu daudzumu, popularizējot atbildīgu patēriņu, kā arī nodrošinot apkārtējo veselību, drošību un labāku dzīves kvalitāti.

Klastera Viedās ražošanas un zaļo resursu virziens ir platfroma, kas apvieno ražošanas uzņēmumus, kuri ir gatavi pārmaiņām, tādā veidā dodot tiem iespēju veidot savstarpēju sadarbību un, apmainoties zināšanām, ražot efektīvāk.

Uzzināt vairāk

Energoefektīvas būves

Ēkās (kā dzīvojamās, tā komerciālās) izmantotā enerģija veido ievērojamu procentu no valsts kopējā enerģijas patēriņa. Šis procents ir ļoti atkarīgs no elektrifikācijas pakāpes, urbanizācijas līmeņa, apbūves platības apjomu uz vienu iedzīvotāju, valdošo klimatu, kā arī nacionālo
un vietējo politiku energoefektivitātes veicināšanai. Energoefektīvas ēkas, pasīvās ēkas un nulles enerģijas ēkas ir solis pretī zemākam enerģijas patēriņam, labākiem dzīves apstākļiem, kā arī klimatu mērķu sasniegšanai.

Klastera virziens Energoefektīvas būves ir platforma, kas apvieno energoefektīvu ēku, to aprīkojumu un iekārtu ražotājus, dodot iespēju virziena ražotājiem veicināt sadarbību.

Uzzināt vairāk

Biedru ieguvumi

Aicinājums iesaistīties klastera organizētajos projektos un iniciatīvās

Biedru popularizēšana un informācijas izplatīšana Liepājas Energoefektivitātes centrā, klastera organizētajos pasākumos un sociālo tīklu kontos

Sadarbības partneru meklēšana Latvijas mērogā un starptautiskajā arēnā

Klastera sadarbības tīklu izmantošana (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera3B ICT Network, Green Alliance, Climate-KIC u.c.)

Klastera identitātes izmantošana vizuālajos materiālos un publikācijās

Green Tech HUB tikšanās telpu Liepājā, Jelgavā, Rīgā un Valmierā izmantošana bez maksas

Konsultācijas biznesa attīstības jautājumos – publiskais un/vai privātais finansējums, grāmatvedība un nodokļi, publicitāte, energoefektivitāte, pārdošana un eksports u.c.

Digitālās mārketinga fabrikas pakalpojumi ar 20% atlaidi

Enerģijas izmaksu izvērtējums uzņēmumā un ietaupījuma priekšlikumi (150,00 EUR) un enerģijas samazināšanas pasākumu
realizēšana (300,00 EUR)

Green Tech HUB darba telpas ar 20% atlaidi

Publiskā finansējuma piesaistei nepieciešamo pieteikumu gatavošana un projekta ieviešana ar 20% atlaidi

Pārstāvniecība darba grupās, komitejās, padomēs u.c. iepriekš vienojoties ar samaksu

Eksporta partneru identificēšana un tikšanās organizēšana ar 20% atlaidi

<div class=”kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql”>Ikmēnesi klastera biedri virtuāli tiekas, lai dalītos pieredzē, iedvesmoties no nozaru līderiem, veidotu jaunas sadarbības formas, stiprinātu kopienu un uzzinātu par aktuālajām finansējuma piesaistes programmām.</div>

Biedri

Ielūkojies Zaļo un Viedo Tehnoloģiju klastera interaktīvajā kartē.  Noskaidro mūsu biedru un sadarbības partneru lokācijas un uzzini par viņiem nedaudz vairāk.

Interaktīvā karte
Latvenergo
Ferrus
Electrify
Fiqsy
CityBee
Lesla
Transfoelectric
LU CFI
Zeltini Z triton
Emobility
Blue Shock Race
BIOventa
Drive EO
Inpass
Rorbo Sia Damsons
Motiva
Vizulo
Vega1 serviss
AquaFence
Arbo Windows
Inbox Lifestyle-APB
Advangrid
Baltic Scientific instruments
Bucher Municipal
Aspired
inmetal
Liepājas Papīrs
hydraulik
frolli
kalmeta
baltkarts
kurzemes granulas
rarepower
trelleborg
inos
materia bikes
RTU
MDC
IES
Ventspils Augstskola
RTU Liepaja
TSI
SIXT
Energi
SIXT
SIXT
SIXT
birgermind
iso3design
SIXT
SIMPLE CHARGE
BASIC AIR
BIOREFIC
gren
INCOPY
lenstream
splus
PILOT
YOUSEND
zehnder
kalmars
LATVIJAS UNIVERSITĀTE
lbra
stapes
BRUNTOR
BRUNTOR

Biedru nauda

Mazie un vidējie komersanti

365 EUR / gadā*

Komersantiem, kuru apgrozījums iepriekšējā pārskatā gadā nepārsniedz 250 000 EUR tiek piemēroti «ieskriešanās nosacījumi»:

Lielbiedrs

3000 eur/gadā

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasterī biedru nauda tiek iekasēta reizi gadā. Biedru nauda ar PVN netiek aplikta.

Sazinies ar mums

Partneri

Mūsu partneru sarakstam augot, biedriem tiek piedāvātas papildus iespējas izaugsmei. Mēs vēlamies palīdzēt Jūsu biznesam augt starptautiskā līmenī, kā arī celt eksporta apjomus.

Oslo Atjaunojamās enerģijas un vides Klasteris

OAEVK ir sadarbības tīkls starp komersantiem, pētniecības un izglītības iestādēm un valsts institūcijām atjaunojamās enerģijas un vides jomā Oslo reģionā.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

LTRK ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi.

Bremen Invest

Pakalpojuma nodrošinātājs tirdzniecības un industriju uzņēmumiem Brēmenē – vienviet pieejams atbalsts biznesam.

Kurzemes Biznesa inkubators

KBI atbalsta un palīdz uzņēmējiem un biznesa ideju autoriem sekmīgu un pelnošu uzņēmumu izveidē, piedāvājot plašu pakalpojumu klāstu, konsultācijas un pieredzējušu ekspertu atbalstu. Vairāk nekā 9 gadu pieredze.

Impact Hub Liepāja

Impact Hub Liepāja veicina Latvijas sabiedrības ilgstspējīgu attīstību un līdzdalību inovatīvās un radošās iniciatīvās, iedrošinot sabiedrību kopumā un atsevišķus tās dalībniekus uz pašizaugsmi, uzņēmīgumu un ilgtspējīgu domāšanu, īpaši akcentējot “zaļās” domāšanas elementus.

Latvijas Digitālais akselerators

Latvijas Digitālais akselerators veidots ar mērķi sekmēt digitālo pārveidi un inovācijas Latvijas uzņēmumos un publiskajā sektorā, uzlabot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti ar jaunu digitālo risinājumu palīdzību un vairot investīcijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā

European Cluster Collaboration Platform

ECCP nodrošina saziņas iespējas klasteriem (organizācijām un to biedriem), ar mēŗķi uzlabot klasteru darbību un palielināt to konkurētspēju caur starpvalstu un starptautiskās sadarbības stimulēšana.

LATEA

Vadošā energoefektivitātes nozares organizācija Latvijā. LATEA ir pārstāvētas gan savā nozarē vadošas ārvalstu kompānijas, gan pašmāju uzņēmumi.

ICT Cluster

IKT klasteris ir Bulgārijas IKT biznesa stratēģiskā iniciatīva. Organizācijas misija ir palielināt Bulgārijas IKT nozares konkurētspēju, atbalstot mazo un vidējo IKT komersantu izaugsmi.

AITA

AITA ir IKT asociācija Albānijā. Šī asociācija ir vērsta uz tādu projektu realizēšanu un darbību īstenošanu, kas tieši ietekmē asociācijas dalībniekus un Albānijas IT nozari kopumā.

AC Serbia

Serbijas aparātbūves Klasteris – AC Serbija tīkls ietver Serbijas uzņēmumus un iestādes, kuras ražo automobiļu detaļas un komponentes.

Bulgārijas aparātbūves klasteris

Bulgārijas aparātbūves klasteris (ACB) pārstāv automobiļu ražotāju, piegādātāju un organizāciju intereses, kuras sniedz pakalpojumus automobiļu rūpniecībai.

CLUJ IT

Cluj IT iniciatīva tika izveidota kā katalizators, lai palielinātu IT nozares konkurētspēju Rumānijā un reaģētu uz problēmām, ar kurām saskaras šīs nozares organizācijas.

MASIT

Maķedonijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kamera – MASIT pārstāv IKT nozares uzņēmumus Maķedonijā.

ICT Cluster CS

Centrālās Serbijas IKT klasteris/Kragujevacas biznesa asociācija pārstāv IKT uzņēmumu un organizāciju intereses Centrālajā Serbijā.