Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris un Latvijas Lauksaimniecības universitāte aicina ikvienu interesentu piedalīties Green Tech hakatonā II, kas no 16.-18. septembrim norisināsies klātienē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 48h hakatonā dalībniekiem būs iespēja attīstīt savas biznesa idejas vai iepazīties ar komersantu problēmjautājumiem un kopā ar komandas biedriem gatavot problēmjautājumu risinājumus

Reģistrēties hakatonam

Izaicinājumi

#Radīt “supergreen” eksportspējīgāko sulas dzēriena vai limonādes zīmolu Eiropas Savienības tirgum, kura misija būtu dot pozitīvu pienesumu dabai.

PAR IZAICINĀJUMU – SIA “GARDU MUTI”

Izaicinājuma būtība ir radīt “zaļāko” un eksporstpējīgāko sulas dzēriena vai limonādes zīmolu ES tirgum (“zaļākajam” pasaules kontinentam), ietverot nosaukuma, logo, garšas, tehnoloģijas, reklāmas, kampaņas u. tml. izstrādi, un kura misija būtu rūpēties, glābt un dot pozitīvu pienesumu dabai.
Svarīgs aspekts ir limonādes/sulu dzērienu/aukstās tējas gatavošana no īstas sulas, ne koncentrātiem vai ekstraktiem, kā arī tiktu izmantots mazāk cukura vai stēvija, ja nepieciešams. Plānā ir veikt sulu iepirkumus no “mazajiem”, taču atpazīstamiem zemniekiem Eiropā, kas savā darbībā rūpējās par savām saimniecībām un cilvēkiem. Jābūt pozitīvai Co2 pēdai, kā arī noteikta summa no katras pārdotās pudeles jāziedo kādam dabu sargājošam mērķim.

Ievērībai:

 1. Dzēriens jāpilda stikla pudelēs (tilpumā no 200ml līdz 700 ml), kā arī tās paredzēts mazgāt un atkārtoti izmantot vismaz 20 reizes;
 2. Jārod risinājums Co2 kompensēšanai;
 3. Jārod aktuāls katras pārdotās pudeles ziedojuma mērķis;
 4. Produkta nosaukumam, vērtībām un stāstam ir jābūt tādam, ko saprastu un novērtētu Eiropas jaunā paaudze “Gen-Z”.

#Radīt datu rīku/portālu gadījumu darba attiecību meklējumiem.

PAR IZAICINĀJUMU – Biedrība “Jelgavā 21.gadsimts”

Izaicinājuma būtība ir radīt aplikāciju, portālu vai rīku, kurā nodrošināt gadījuma darba iespēju meklējumus un savest kopā darba devēju ar darba ņēmēju. Šāds portāls būtu ļoti svarīgs senioriem, jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti, kas vēlas strādāt nepilnu darba laiku (mājsaimniecībās, lauku saimniecībās, uzņēmumos utt. ), tādēļ portālam jābūt veidotam atbilstoši lietotāja vajadzībām.

 1. Portālā katram lietotājam būtu jānorāda savas prasmes, izglītība, dzīves vieta, kā arī noteiktas dienas un stundas, kad iespējams strādāt. Piezīmēs varētu redzēt darba pieredzi un tās novērtējumu.
 2. Gadījuma darba devējs norāda savu uzņēmumu, adresi, darbu, ko nepieciešams veikt, apjomu, noteikto laiku, kā arī samaksa par darbu (stundas likme, gabaldarba alga vai citādi).
 3. Svarīgi saprast nodokļu samaksas kārtību. Piemēram, jaunietim 17 gadi, 5 stundas tīrījis būvobjektu. Tas ir gabaldarbs, par kuru uzņēmējs gatavs samaksāt 75 EUR. Kurš samaksā nodokļus? Vai tā ir abu kompetence?

#Uzskaitīt meža dabiski piesaistīto CO2.

PAR IZAICINĀJUMU – SIA co2capture.fund

Uzņēmuma projekta izaicinājums saistīts ar meža dabiski piesaistītā CO2 uzskaiti:

1) dažādu faktoru izpēte, kas ietekmē mežu absorbēto CO2, tā uzskaite un līdzsvarošana ar bioloģiskās daudzveidības nodrošinošiem aspektiem.

2) meža piesaistītā CO2 verificēšanas iespēju analīze.

Par komersantu: uzņēmums co2capture.fund maina veidu, kā mums pieder meži un kā mēs tos komercializējam, veidojot investīciju platformu mežu iegādei,to decentralizācijai un tokenizācijai ar mērķi palielināt mežu absorbēto CO2 daudzumu.

#Paplašināt attālinātā vadītāja funkcijas.

PAR IZAICINĀJUMU – SIA getUgo 

Paplašināt attālinātā vadītāja funkcijas. Attēlā redzams, ka vadības mehānisms (stūre) satur lielas kontroles iespējas (dažādi indikatori, slēdži, pogas). Jāpapildina esošā programmatūra, kas spēj sasaistīt stūres vadību ar auto kontrolēm, izveidojot iespēju attālinātajam vadītājam izmantot priekšējā stikla logu tīrītājus, auto skaņas signālu un citas iespējas.

Vēlamās prasmes: Programmēšana, C++.

Par komersantu: uzņēmums izstrādā teleoperācijas programmatūras un aparatūras platformu, kas nodrošina universālu tālvadību jebkuram transportlīdzeklim jebkurā nozarē.

#Izveidot attālināti vadāmā auto vadības paneli (drivers dashboard).

PAR IZAICINĀJUMU – SIA getUgo 

Izveidot attālināti vadāmā auto vadības paneli (drivers dashboard). Uz doto brīdi vadītāja darbstacijas ekrānā redzams tikai video attēls. Lai vadītājs varētu pilnvērtīgi vadīt auto, tam ļoti svarīgi redzēt arī dažādus braukšanas parametrus – tekošo ātrumu, faktisko stūres pozīciju, auto atrašanos kartē (GPS), vai ieslēgts pagrieziena rādītājs utml. Faktiski šajā vadības panelī jāattēlo viss atbilstoši tam, kā tas ir redzams vadītājam atrodoties pie paša auto stūres.

Vēlamās prasmes: Programmēšana, grafiskais dizains, Qt (https://www.qt.io/), C++.

Par komersantu: uzņēmums izstrādā teleoperācijas programmatūras un aparatūras platformu, kas nodrošina universālu tālvadību jebkuram transportlīdzeklim jebkurā nozarē.

#Veikt vadības un kontroles sistēmu auditu darbībai scenārijiem ar drošu attālinātu vadību.

PAR IZAICINĀJUMU – SIA PILOT Automotive Labs Europe

Vadības un kontroles sistēmas. Veikt esošo vadības un kontroles sistēmu, kontrolieru, moduļu un protokolu auditu darbībai scenārijiem ar drošu attālinātu vadību, ņemot vērā “End-to-end functional safety” prasības. Izveidot testa scenārijus rokas un attālinātas vadības pārslēgšanai un darbībai dažādos avārijas situācijās. Izstrādāt 2 – 4 elektromotoru vadības sinhronizācijas risinājumu. Izstrādāt un ieviest uzlabojumus HW&SW moduļos un to programmnodrošinājumā. Izstrādāt reālā laika telemetrijas un datu ierakstīšanas (‘black box”) un “cloud” risinājumus.

Izmantotās tehnoloģijas un platformas – CAN, Raspberry Pi, Arduino, C++.

Par komersantu: SIA “Pilot Automotive Labs” izstrādā “Woodpecker”, kas ir CO2 neitrāla elektrisko transportlīdzekļu platforma ar zemām ražošanas, piegādes un ekspluatācijas izmaksām un ir veidota pamatojoties uz pārstrādājamiem materiāliem un cirkulārās ekonomikas koncepciju.

#Izstrādāt virsbūves “Solaris” tipa dizainu, konstrukciju un izgatavošanas skices, atvērtā pirmkoda rasējumus.

PAR IZAICINĀJUMU – SIA PILOT Automotive Labs Europe

Koka šasija un virsbūves elementi. Izstrādāt virsbūves “Solaris” tipa dizainu, konstrukciju un izgatavošanas skices, atvērtā pirmkoda rasējumus. Izmantotās tehnoloģijas un platformas – “Solidworks”, CNC. Izgatavot Solaris tipa virsbūvi.

Par komersantu: SIA “Pilot Automotive Labs” izstrādā “Woodpecker”, kas ir CO2 neitrāla elektrisko transportlīdzekļu platforma ar zemām ražošanas, piegādes un ekspluatācijas izmaksām un ir veidota pamatojoties uz pārstrādājamiem materiāliem un cirkulārās ekonomikas koncepciju.

#Radīt zaļu un ilgtspējīgu mobilo energoapgādes iekārtu brīvdabas pasākumiem, būvlaukumiem, kempingiem un off-grid brīvidienu mājokļiem.

PAR IZAICINĀJUMU – SIA “H2Latvia”

Izaicinājuma būtība ir radīt klimatneitrālu alternatīvu esošajiem mobilajiem dīzeļdegvielas vai benzīna elektrības ģeneratoriem. Izaicinājuma mērķis būt izveidot dizaina projektu mobilajai elektrostacijai kura būtu uz piekabes / treilera bāzes un apvienotu sevī uz vietas izvēršamu saules paneļu sistēmu, elektroenerģijas uzkrāšanas risinājumu (bateriju bloku), rezerves enerģijas ģenerācijas sistēmu kura bāzētos uz zaļajiem energonesējiem (ūdeņradi, metanolu, biodīzeļdegvielu, etanolu).

Ievērībai:

 1. Dizaina modeļu jauda var būt no 5 – 50 kVA.
 2. Rezerves enerģijas ģeneratoru blokiem ir jābūt modulāriem un maināmiem.
 3. Jāveic CO2 ietaupījuma aprēķini pret analogu jaudu parastajiem fosilo degvielu ģeneratoru emisijām.
 4. Ir jāizstrādā dizaina specifikācija mobilai aplikācijai ar kuru var kontrolēt iekārtas darbības rādītājus, parametrus, jaudas rezervi.

#Radīt uzlādes staciju stāvvietu kontroles rīku, kas var uzlabot stāvvietu pareizu lietošanu un to pieejamību elektromobiļu uzlādei.

PAR IZAICINĀJUMU IETVARU

Elektrotransporta uzlādes infrastruktūra kļūst arvien plašāka, taču tendences un tās pieejamība dažādos tirgos ir ļoti atšķirīga. Visos lielākajos Eiropas tirgos publiskā uzlāde ir paplašinājusies līdz ar jaunu elektrotransporta modeļu pieejamību un elektromobiļu pārdošanas apjoma pieaugumu. Arī Latvenergo ar tirdzniecības zīmolu Elektrum Drive attīsta uzlādes tīklu ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijas un Lietuvas pilsētās. Tomēr vadošajos dažādos tirgos veidojas atšķirīgi publiskās uzlādes infrastruktūras modeļi. Atšķirības publiskās uzlādes infrastruktūrā un ātrās uzlādes lādētāju pieejamībā liecina, ka nav universālas EV un lādētāju skaita attiecības, pieejas un risinājumi, ko varētu izmantot kā etalonu. Pilsētas un komersanti atbalsta uzlādes staciju pieaugumu un attīstību. Tomēr paradumu maiņa sabiedrībā notiek pakāpeniski un veidojas dažādi izaicinājumi, kas saistīti ar uzlādes staciju un stāvlaukumu lietošanu un izrietošu efektīvu izmantošanu.

PAR IZAICINĀJUMU

Apraksts
Bieži rodas situācijas, kad uzlādes staciju stāvlaukumus izmanto transportlīdzekļi, kas neveic uzlādi: transportlīdzeklis nav elektro vai transportlīdzeklis ir jau beidzis uzlādi. Tādēļ ir nepieciešams rast risinājumu, kas ļauj veikt kontroli un fiksāciju par šādiem gadījumiem un iespēju robežās informēt uzraugošās organizācijas par radušos situāciju.

Mērķis
Nodrošināt, ka uzlādes stacijas tiek izmantotas atbilstoši lietošanas noteikumiem un tās spētu apkalpot pēc iespējas vairāk transportlīdzekļu lietotājus.

Potenciālie virzieni risinājumam
1. Risinājums, kas konstatē transportlīdzekļa novietojumu atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem (t.sk. seguma marķējumam);
2. Risinājums, kas iekļauj stāvvietā novietoto transportlīdzekļa video vai vizuālo fiksāciju, lai:
-spētu atpazīt transportlīdzekļu numuru zīmes;
-konstatētu, ka stāvlaukumā atrodas elektriskais transportlīdzeklis vai iekšdedzes dzinēja transportlīdzeklis;
3. Risinājums, kas fiksē transportlīdzekļa iebraukšanas, izbraukšanas un stāvēšanas laiku;
4. Risinājums, kam jāspēj darboties gan ar vietējiem, gan ārzemju transportlīdzekļiem;
5. Komunikācijas izveide starp iesaistītajām pusēm (uzlādes operatoru, uzraugošo iestādi, u.c);
6. Skices izveide par sensoru, multimediju iekārtu izvietojumu uzlādes stāvlaukumā.

Latvenergo resursi izaicinājuma risināšanā
Materiāli un informācija par uzlādes stāvlaukumiem, attēli un video, kad elektriskie transportlīdzekļi veic uzlādi, u.c. nepieciešamo informāciju.

Pievērst uzmanību
1. Vēlams apskatīt labo praksi un pieredzi citviet pasaulē, bet nepārņemt risinājumu – tā vietā būvēt uz to iestrādnēm, radot individuālu pieeju;
2. Vēlamas idejas par to, kā decentralizēt šādas sistēmas darbību, kas būtu pēc iespējas autonoma.

#Radīt interaktīvu eksponātu par videi draudzīgas elektroenerģijas ražošanu, izmantojot fizikas
likumus.

PAR IZAICINĀJUMU IETVARU

Līdz ar jaunu tehnoloģiju ienākšanu mūsu dzīvē, cilvēki vēlas uztvert un izzināt informāciju ar modernu formātu palīdzību. Muzejos, zinātnes centros, pasākumos apmeklētāji vēlas interaktīvus  eksponātus, kuros paši var radoši iesaistīties un līdzdarboties, lai  izzinātu, izprastu, izjustu, gūtu jaunu pieredzi un zināšanas Arvien vairāk tiek veidoti tematiski interaktīvi rīki, lai vienkārši un uzskatāmi skaidrotu sarežģītas lietas un dažādus procesus. 

Ejot līdzi laikam Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs (turpmāk – Enerģētikas muzejs) ir jau izstrādājis un apmeklētājiem piedāvā dažādus interaktīvos produktus, lai ikviens izzinātu enerģētikas mantojumu, enerģētikas nozares attīstību, apmeklējot ekspozīciju klātienē Ķegumā un virtuāli https://energetikasmuzejs.lv/#/

Šobrīd aktuāla tēma ir videi draudzīgas – zaļās enerģijas ražošana no vēja, saules vai ūdens. Lai veicinātu jauniešu interesi, izglītotu un veidotu izpratni par zaļās enerģijas ražošanas veidiem, procesiem, iespējām un energoefektīvu tās lietošanu, Enerģētikas muzejam ir nepieciešams interaktīvs eksponāts.

Jaunieši ir zinātkāri par zaļo enerģiju un ir nozīmīgi zināt, kāds interaktīvs eksponāts Enerģētikas muzejā vajadzīgs, lai  radītu interesi apmeklētājiem pašiem līdzdarboties un izglītoties, gūstot jaunas zināšanas un pieredzi, kā arī veicinātu jauniešu interesi par STEM mācību virzieniem.

PAR IZAICINĀJUMU

Apraksts
Jauniešu izglītošanai par zaļās elektroenerģijas ražošanu un energoefektīvu tās izmantošanu, nepieciešama interaktīva eksponāta izveide Enerģētikas muzejam, ar kuru var darboties, izprast procesus un novērtēt ietekmi uz vidi vai energoefektivitāti. 

Mērķis
Piedāvāt Enerģētikas muzejam interaktīvu, apmeklētājus iesaistošu un izglītojošu interaktīvu eksponātu par zaļās enerģijas ražošanu. 

Potenciāli virzieni risinājumam
1) Zaļās enerģijas ražošana, izmantojot radošas un fiziskās aktivitātes, fizikas likumus. 
2) Efektīva enerģijas lietošana, ņemot vērā saražoto enerģiju.
3) Salīdzināt dažādus ražošanas veidus un novērtēt zaļāko.
4) Energotaupība mājsaimniecībā.

Latvenergo resursi izaicinājuma risināšanā:
Informācijai par Enerģētikas muzeju https://latvenergo.lv/lv/energetikas-muzejs/par-muzeju, tikšanās tiešsaistē.
Informācija par Elektrum Energoefektivitātes centru https://www.elektrum.lv/lv/majai/ .

Pievērst uzmanību
Vēlams apskatīt interaktīvos eksponātus zinātnes centos Latvijā un ārpus Latvijas robežām.
https://vizium.lv/#intro
https://ahhaa.ee/lv
https://prototehas.ee/lv/majas-lapa/
https://www.kopernik.org.pl/en
https://www.heureka.fi/?lang=en
https://www.energiakeskus.ee/en/tegevused/exhibitions/
https://www.msichicago.org/explore/whats-here/exhibits/future-energy/

#Izveidot platformai papildu biznesa modeli, kas, paralēli esošajam biznesa modelim, ļauj monetizēt platformu sadarbībā ar komersantiem. Izveidot stratēģiju un biznesa modeli platformas mērogošanai citos valstu tirgos vai jaunos nozaru tirgos.

PAR IZAICINĀJUMU – Edy365.com

Izveidot platformai papildu biznesa modeli, kas,  paralēli esošajam biznesa modelim, ļauj monetizēt platformu sadarbībā ar komersantiem. Izveidot stratēģiju un biznesa modeli platformas mērogošanai citos valstu tirgos vai jaunos nozaru tirgos.

Ievērībai:

1. Kādas papildus funkcijas būtu nepieciešamas uzņēmējiem / izglītības iestādēm /studentiem?

2. Izskatiet Edy365.com UX un iesakiet uzlabojumus – kas nav loģiski, kas nav saprotami u.tml.?

3. Kādas papildus funkcijas varētu sniegt vērtību uzņēmējiem, par ko viņi būtu gatavi maksāt?

4. Kādus gameification elementus varētu ieviest platformā, lai piesaistītu jaunus lietotājus?

5. Kā uztaisīt ažiotāžu ap aplikāciju tā, lai tā pievērstu pēc iespējas lielāku uzmanību un visi sāktu to adoptēt, lietot, t.i. studenti un uzņēmēji to pieprasītu skolām?

6. Kādi jautājumi varētu interesēt uzņēmējiem / studentiem, par kuriem būtu nepieciešamas bloga tēmas rakstīt… kas ir trendīgs un piesaista uzmanību?

7. Kā veiksmīgāk izmantot soctīklus – instagram, FB, Linkedin, YouTube, TikTok, lai popularizētu platformu… idejas kampaņām.

Par komersantu: Edy365.com ir Latvijas izglītības iestāžu prakses platforma, kurā jebkurš uzņēmums var centralizēti redzēt tuvākās prakses, atrast sev nepieciešamo praktikantu, nodibināt attiecības, digitalizēti apstrādāt dokumentus un uzģenerēt nepieciešamās atskaites.

Svarīgi zināt

Kas, kur, kad?

Green Tech Hakatons II norisināsies Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Jelgavā (Mežu fakultāte, Akadēmijas iela 11) no 16.-18.sepembrim

Kas piedalās?

Jaunieši un studenti no 18 gadu vecuma, kas vēlas 48h ilgā ideju maratonā attīstīt savu ideju vai risināt kādu no komersantu izaicinājumiem

Pēctecība

Labākās idejas saņems motivējošas naudas balvas un papildu atbalstu idejas attīstībai un biznesa uzsākšanai. Hakatonā būs iespēja  atrast komandas biedrus dalībai projektā “Studentu inovācijas programma”

Reģistrēties hakatonam

Kāpēc piedalīties?

Iegūsti jaunu pieredzi un demonstrē savas esošās prasmes un zināšanas

Piedalies izzinošās un  personības izaugsmi veicinošās darbnīcās

Iegūsti jaunus draugus un sadarbības partnerus un integrējies augstskolas vidē

Saņem padomus un atbalstu no zinošiem mentoriem un pieredzējušiem ekspertiem

Piedalies cīņā par galveno balvu – 3000 EIRO naudas balvu un citām atbalstītāju sarūpētajām dāvanām

Reģistrēties hakatonam

Programma

Piektdiena

15:30 Dalībnieku ierašanās, reģistrēšanās un tīklošanās
16:00 Atklāšana un praktiskā informācija
16:30 Ideju un izaicinājumu prezentācijas
17:30 Ņom-ņom
18:30 Komandu veidošana un pieteikšanās idejām/izaicinājumiem
19:30 Elīna Miķelsone “Ar ko sākt?”
20:30 Individuālais darbs un tikšanās ar mentoriem

Sestdiena

8:00 Ņom-ņom
8:30 Izstaipīšanās un #1 kontrolpunkts
9:30 Imants Martinsons “Pitch meistarklase”
10:00 Komandas darbs un tikšanās ar mentoriem
13:00 Ņom-ņom
14:00 Komandas darbs
16:30 #2 kontrolpunkts
18:00 Ņom-ņom
19:00 Tikšanās ar mentoriem
Dimensiju swap virtuālajā realitātē visas nakts garumā!

Svētdiena

8:00 Ņom-ņom
9:00 Izstaipīšanās un #3 kontrolpunkts
10:00 Vēl pēdējā brīža tikšanās ar mentoriem
12:00 Ņom-ņom
13:00 Zemais starts un pēdējie sagatavošanās darbi
14:00 Fināla prezentācijas
15:30 Apbalvošana, prieki, asaras, apskāvieni un atvadu vārdi

Reģistrēties hakatonam

Mentori & Komanda

Ēriks Palkavnieks

Pasākuma moderators

Ieva Meikšāne

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klastera valdes locekle un Energoefektivitātes centra vadītāja

Ralfs Minkevičš

LTRK Kurzemes reģiona vadītājs un SIA Motiva Latvija attīstības vadītājs

 Ilze Valdmane

“Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” valdes locekle, izpilddirektore, Biznesa un personīgās izaugsmes koučs

Linda Groma

LLU Komunikācijas un mārketinga centra komunikācijas speciāliste

Agnese Lejniece

 Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra Personības izaugsmes un pilnveides nodaļas vadītāja

Gatis Ginters

“LSEZ Norplast Piemare” uzņēmuma vadītājs

Andra Zvirbule

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne un Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta profesore, vadošā pētniece

Viktorija Martinsone

 Klimata tehnoloģiju Startup “co2capture.fund” izpilddirektore un līdzdibinātāja, Latvijas jaunuzņēmumu asociācijas “Startin.LV” biedru kopienas menedžere

Klāvs Ašmanis

“Global Wolf Motors” un “Wolftrike” dibinātājs

Raitis Roze

Mārketinga nodaļas vadītājs “AE Partner” un “Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas” eksperts

Roberts Gaižutis

“Big Event” līdzdibinātājs

Ilze Zandberga

“ALTUM” Kurzemes reģiona vadītāja un biznesa idejas dzīvotspējas eksperte

Inga Muižniece

“Sonido” zvanu centra dibinātāja

Edmunds Domkins

“Forta Pro” Reģionālais pārdošanas vadītājs

Ralfs Lagzda

SIA “Libautech” vadītājs

Uldis Žaimis

Liepājas Universitātes pasniedzējs, studiju programmas “Viedās tehnoloģijas un mehatronika” direktors

Kaspars Liepiņš

“H2Latvia” vadītājs, atjaunojamās enerģijas eksperts

Kārlis Gičevskis

AS “Latvenergo” Izpētes un attīstības funkcijas projektu vadītājs

Edgars Korsaks-Mills

AS “Latvenergo” projektu vadītājs un elektromobilitātes/energoefektivitātes eksperts

Danute Mihailova

AS “Latvenergo” Korporatīvās sociālās atbildības projektu vadītāja

Guntars Mihailovs

AS “Latvenergo” Starptautisko attiecību speciālists

Ina Lastovecka

AS “Latvenergo” Enerģētikas muzeja vadītāja

Imants Martinsons

Pasākuma koordinators un Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klastera projektu vadītājs

Zane Feldmane

Pasākuma koordinatore

Daira Bērtule

Pasākuma komunikācijas vadītāja

Reģistrēties hakatonam

Bieži uzdotie jautājumi

Hakatona izaicinājumus būs sagatavojuši Latvijā zināmi uzņēmumi. Viņi ne tikai dos savus izaicinājumus, bet arī vērtīgus padomus to risināšanai.

Lai darba process būtu raits un pēc iespējas kvalitatīvāks, dalībnieki tiek lūgti līdzi ņemt savus datorus, mobilos telefonus, tiem nepieciešamās uzlādes ierīces.

Organizatori būs parūpējušies par sabalansētām ēdienreizēm visa hakatona laikā. Tostarp tiks nodrošinātas telpas ne tikai produktīvai strādāšanai un ideju radīšanai, bet arī atpūtai un miega stundām.

Tu vari piedalīties hakatonā, ja esi sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. Esi entuziasma pilns, gatavs startēt 48h garā pasākumā un tev piemīt biznesa, tehniskās vai radošās prasmes, kuras vēlies parādīt.

Jā! Komandu Tev palīdzēsim sameklēt pasākuma laikā.

Jā! Droši nāciet kopā, strādājiet kopā vai pievienojaties citām komandām.

Pasākumā plānoti vismaz 60 dalībnieki.

Jā, labākās komandas tiks apbalvotas. Balvu fondā gan 3000 eiro naudas balva, gan dāvanas un simpātiju balvas no mūsu atbalstītājiem.

Reģistrēties hakatonam

Ir citi jautājumi? Mēs atbildēsim!

Zane Feldmane

Pasākuma koordinatore

zane@kbi.lv

+371 22 494 616

Imants Martinsons

Pasākuma koordinators

imants@greentechlatvia.eu

+371  26 528 678

Daira Bērtule

Pasākuma komunikācijas vadītāja

daira@kbi.lv

+371 22 073 792

Organizatori un atbalstītāji