Starptautiskās konkurētspējas veicināšana2023-02-01T21:46:54+03:00

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”  ir noslēgusi 27.09.2019. līgumu Nr. SKV-L-2019/122  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Atbalsta programmas “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” mērķis ir veicināt nozaru konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību.

Atbalstāmās darbības pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbība) ietvaros: 

Eksporta atbalsta darbību pieteikumā atbalstāmās darbības:

 • dalība starptautiskās izstādēs ārvalstīs ar individuālo stendu vai kopstendu;
 • dalība konferencēs/forumos ārvalstīs ar individuālo stendu, ar prezentāciju vai kā klausītājam/apmeklētājam;
 • dalība kontaktbiržās ārvalstīs un ārvalstu kontaktbiržās tiešsaistē;
 • dalība starptautiskās digitālās nozaru platformās un digitālās izstādēs;
 • produktu/pakalpojumu pielāgošana ārvalstu tirgiem;
 • publicitāte ārvalstu nozaru medijos;
 • telemārketinga pakalpojumi nozaru ārvalstu sadarbības partneru meklēšanai;
 • dalība starptautiskajās nozaru asociācijās.
 • ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana;
 • dalība LIAA organizētajos nacionālajos stendos;
 • dalība LIAA organizētās tirdzniecības misijās un Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs;
 • LIAA konsultāciju izmaksas (tajā skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultāciju izmaksas).

Atbalsta pretendentiem jāatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.678 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi” 28., 30. un 31. punktā minētajām prasībām.

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”  ir noslēgusi 27.09.2019. līgumu Nr. SKV-L-2019/122  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Tirdzniecības misijā Nīderlandē iepazīst mobilitātes inovācijas

Uzzināt vairāk

Tirdzniecības misijā Dānijā iepazīst nākotnes enerģētikas un ilgtspējas projektus

Uzzināt vairāk
Go to Top