Projekta nosaukums

Cilvēkkapitāla un sadarbības platformu vieda attīstība, nodrošinot ilgtspējīgu Baltijas jūras reģiona ekonomisko izaugsmi

Projekta mērķis un apraksts

Projekta mērķis ir paplašināt partnerorganizāciju tīklu, tādējādi stiprinot Inovāciju ekosistēmu Baltijas jūras reģionā un kaimiņvalstīs kā gudru, efektīvu un motivētu vidi.

Lai sasniegtu galveno mērķi – paplašinātu starptautisko tīklu, projekta laikā tiks ne tikai sagatavots kopīgs starpreģionu rīcības plāns inovāciju ekosistēmas veicināšanai, risinot galvenos izaicinājumus katrā valstī, bet arī īstenotas pirmās sadarbības aktivitātes – kopīgas tikšanās sesijas paplašināta tīkla organizācijām un darbsemināru projekta galvenajām mērķauditorijām– mazie un vidējie uzņēmumi, uzņēmēji, start-up uzņēmumi.

Tīklā plānots iekļaut partnerus no piecām valstīm Baltijas jūra reģionā (neskaitot projektā jau pārstāvētās valstis Zviedriju, Igauniju un Latviju). Starptautiskajam tīklam plānots piesaistīt partnerus no Polijas, Lietuvas, Dānijas, Vācijas, Somijas un vienu papildu partnerību plānots izveidot ar augstu starptautiskās sadarbības potenciāla valsti – Ukrainu.

Projekta aktivitātes

Projekts fokusējas uz gudru cilvēkkapitāla attīstību, veidojot galveno inovāciju ekosistēmu dalībnieku tīklu – Pārmaiņu aģentus un starpvalstu platformu izveidi, paplašinot pārrobežu un starpnozaru sadarbības tīklus.

  • Uz izaicinājumiem balstīta inovācija. Palīdzība MVU jaunu uzņēmējdarbības modeļu, produktu un procesu izstrādē, lai iekļūtu starpvalstu ražošanas ķēdēs, jo īpaši zaļo tehnoloģiju (piemēram, aprites ekonomika, viedā pilsēta) un viedo tehnoloģiju (piemēram, viedā ražošana, rūpniecība 4.0, digitalizācija) nozarēs. / Projekta laikā tiks veidoti Baltijas jūras reģiona līderības programmas un kapacitātes stiprināšanas pasākumi, kā arī palielināts starpreģionu inovācijas projektu potenciāls, kas spēj atrisināt Baltijas jūras reģiona izaicinājumus, radīt jaunus darījumus un veicināt Baltijas jūras reģiona ražošanas ķēžu attīstību.
  • Kopradoša inovācija. Baltijas jūras reģiona inovācijas veiktspējas uzlabošana, veicinot novatoru attīstību un veidojot saiknes starp cilvēkiem un organizācijām. / Projektā plānots veidot kopīgas programmas atvērto inovāciju ekosistēmu savstarpējai savienošanai un kopradei. Specializēti rīki, piemēram, inkubācija, akselerācija, bootcamp ir daļa no inovāciju ekosistēmas.

Projekta partneri

  • Sociālās ietekmes ekonomiskā asociācija STARTcentrum (Zviedrija)
  • Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris (Latvija)
  • Tartu radošo industriju centrs (Igaunija)

Asociētie partneri

  • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
  • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
  • Tartu Zinātnes parks
  • Tartu Universitātes Vīlandes Kultūras akadēmija

Projekta ilgums

1.10.2022. – 09.09.2023.

Projekta budžets

43000 eur

Baltijas jūras reģiona tīkla START-UP ekosistēma

Globalizācijas, interneta un metaversa laikā atsevišķi reģioni īpaši izceļas ar radošumu, sadarbību un izdomu. Baltijas jūras reģions nenoliedzami ir viens no šiem reģioniem. Tas ir kļuvis par inovāciju šūpuli, dinamiskai ekosistēmai, kas dodas ārpus kultūras, teritoriālām un spēju robežām.

Ar Zviedrijas institūta Baltic Sea Cooperation atbalstu SmartDEV BSR iniciatīva paplašina partnerorganizāciju tīklu (transnacionālo platformu), lai stiprinātu Inovāciju ekosistēmu Baltijas jūras reģionā un kaimiņvalstīs kā gudru, efektīvu un motivētu vidi.

SmartDev BSR iniciatīvas ietvaros ir izveidots dokuments par dažādām Baltijas jūras reģiona ekosistēmām (valstīm) S3 ietvaros – inovācija, biznesa izaugsme un ilgtspēja. Tas sniedz visaptverošu pārskatu, kas ļauj izpētīt plaukstošo ainavu, kurā inovācijas plūst kā Baltijas jūras plūdmaiņas.

Baltijas jūras reģionam ir bagāta tirdzniecības, kultūras un sadarbības vēsture. Tas ir reģions, kurā dažādas tautas ir atradušas kopīgu valodu, pārvarot savas atšķirības, lai veicinātu inovāciju un attīstību. Katrā ekosistēmas aprakstā atklāsiet, kā šī sadarbības tradīcija ir kļuvusi par spēcīgu inovācijas spēku, kas veicina ekonomisko izaugsmi, ilgtspējību un sabiedrības progresu. Dokuments ir paredzēts dažādām ieinteresētajām pusēm, lai iepazīstinātu ar reģionu un sniegtu visaptverošu pārskatu par reģionu un atklātu tīklu veidošanas un sadarbības iespējas.

Lejupielādēt dokumentu