Cenu aptauja – EDY365.com platformas pielāgošanas konsultācijas elektroniskā prakses procesa pārvaldīšanai augstākās izglītības iestādēs

Nodibinājums “Latvijas Lauksaimniecības universitātes Attīstības fonds” izsludina cenu aptauju – EDY365.com platformas pielāgošanas konsultācijas elektroniskā prakses procesa pārvaldīšanai augstākās izglītības iestādēs.

Detalizēta informācija un pieteikuma veidlapa veicamo darbu TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2022. gada 29. aprīlim, sūtot piedāvājumu uz e-pastu  hatchup@llu.lv (parakstītu elektroniski vai parakstītu fiziski un nosūtot pa pastu oriģinālu) vai iesniedzot personīgi adresē: Lielā iela 2, Jelgava.

P.S. Piedāvājuma gatavošanas izmaksas uzņemas piedāvājuma gatavotājs un tās netiek kompensētas.

Jautājumu gadījumā zvanīt pa t. 26440557

Cenu aptauja tiek veikta projekta “LLU studentu inovāciju prasmes un uzņēmējspēju veicināšanai”, projekta Nr.: 1.1.1.3/21/A/007 ietvarā. Projekta mērķis ir attīstīt mācību vidē integrētu praktisku uz kompetencēm balstītu atbalsta mehānismu, lai attīstītu LLU studējošo uzņēmīgumu, uzņēmējspēju un prasmi strādāt starpdisciplinārās komandās.

2022-04-21T09:16:12+03:00

Share This Story:

Go to Top