Latvijas Lauksaimniecības universitāte sadarbībā ar biedrību “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”, LLU Attīstības fondu, Liepājas Universitāti un Latvijas valsts mežzinātnes institūtu “Silava” aicina līdz 23. janvārim studējošos pieteikties Studentu inovācijas programmai “LLU studentu inovāciju prasmes uz uzņēmējspējas veicināšana”.

Programmas ietvaros studentiem 4 mēnešu laikā būs iespēja risināt reālas problēmas, ar kurām nozaru uzņēmēji saskaras ikdienā, kā arī attīstīt savas inovatīvās biznesa idejas un attīstīt savus pētījumus, izvērtējot to komercializēšanas iespējas.

Cikla laikā studentiem būs iespēja apmeklēt vairākas darbnīcas, kā piemēram, prototipa un biznesa izstrādes darbnīcu, hipotēžu testēšanas darbnīcu, prezentāciju un demo darbnīcu un vairākas citas izglītojošas un noderīgas darbnīcas, kas palīdzēs studentu ideju izstrādē.

Aicinām pieteikties studentus, kuriem jau ir savas idejas, kā arī studentus, kuriem savas idejas vēl nav, bet būtu gatavi darboties, kādā no diviem virzieniem

  • Virziens 1: Studentu inovāciju spēju un uzņēmīguma attīstīšana, iesaistoties komersantiem un sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā (zināšanu un inovāciju ietilpīgi jautājumi)
  • Virziens 2: Studentu inovāciju un uzņēmējspēju attīstīšana, plānojot un attīstot savu inovatīvo biznesa ideju vai iesaistoties zinātnieku komercializējamo pētniecības ideju realizēšanā (biznesa projektu inkubators)
Pieteikšanās anketa