Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris  – Latvijas Digitālā akseleratora digitālās transformācijas partneris Liepājā un Jelgavā

Pieteikties atbalstam
Vēlos uzzināt vairāk

Latvijā Eiropas Digitālā inovācija centra funkcijas īsteno biedrība “Latvijas Digitālais akselerators” (LDA). Savukārt Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris kopā ar Liepājas Universitāti ir kļuvuši par LDA centru daļā Kurzemes reģiona jeb Liepājas valstpilsētas, Dienvidkurzemes, Saldus un Kuldīgas novadu teritorijās, kamēr sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti klasteris īstenos LDA darbību Zemgalas reģionā un tā teritoriālajā centrā Jelgavā.

Eiropas Digitālo inovāciju centri (EDIC) ir daļa no Eiropas Savienības programmas “Digitālās Eiropas programma”, kas uzsākusi savu darbību 2021. gadā. Ar tās palīdzību plānots veicināt Eiropas valstu digitālu transformāciju, t.i. digitālo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos, publiskās pārvaldes iestādēs, kā arī uzlabojot dalībvalstu iedzīvotāju padziļinātas digitālās prasmes.

Sazinies ar mums

Ieva Meikšāne

Projekta “Latvijas Digitālais akselerators” Zemgales reģiona koordinatore
E-pasts: ieva@greentechlatvia.eu

Roberts Gaižutis

Projekta “Latvijas Digitālais akselerators” Kurzemes reģiona koordinators
E-pasts: roberts@greentechlatvia.eu

Salvis Roga

Biedrības “Latvijas Digitālais akselerators” valdes loceklis
E-pasts: salvis@greentechlatvia.eu

Vēlos saņemt konsultāciju digitalizācijas jautājumos

Latvijas digitālā akseleratora kļūšana par vienu no Eiropas digitālajiem inovāciju centriem dos iespēju galvenokārt uzņēmumiem, taču arī organizācijām un dažādām valstiskām un nevalstiskām institūcijām ne tikai pārņemt citu valstu pieredzi un zināšanas inovatīvās tehnoloģijās, digitalizācijas procesos un digitālo prasmju apguvē, bet arī apzināt iespējas digitalizēt savus ikdienas procesus un ieviest pilotprojektus dzīvē, saņemot arī finansiālu atbalstu. Jau šobrīd gan no uzņēmumiem, gan dažādām organizācijām, kā arī augstākās izglītības iestādēm ir redzama pastiprināta interese izprast un ieviest dažādus digitalizācijas risinājumus, kā arī veidot starpnozaru digitalizācijas sadarbības. Latvijas digitālais akselerators klasterim ir uzticējis vienlīdz lielu godu un atbildību būt par starpnieku veiksmīgai zināšanu pārnesei gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, kā arī būt par vienu no lēmējorganizācijām finansējuma piešķiršanai digitālo pārmaiņu ieviešanai uzņēmumos un organizācijās Kurzemē un Zemgalē.

Salvis Roga, Latvijas Digitālais akselerators valdes loceklis

Mēs piedāvājam

Testēšana, ekspertīze, tehnoloģiskās konsultācijas

 • Veicam organizācijas digitalizācijas stāvokļa auditu.
 • Veidojam digitālās transformācijas stratēģijas (sākotnējā validācija, digitalizācijas ceļa kartes izstrāde, kā arī digitālu produktu, pakalpojumu izstrādes un procesu digitalizācijas projektu sagatavošana).
 • Izstrādājam jaunus digitalizācijas projektus un sniedzam tehnoloģiskas konsultācijas.
 • Veicam prototipēšanu un testēšanu, nodrošinot pārbaudi, eksperimentus ar digitālajām tehnoloģijām un piekļuvi testēšanas un eksperimentēšanas aprīkojumam un programmatūrai.

Prasmju pilnveidošana un kompetenču celšana, apmācības

 • Īstenojam apmācības un prasmju pilnveidošanas nodarbības.
 • Organizējam gan intensīvus digitālo prasmju kursus augsti kvalificētiem uzņēmumu darbiniekiem (MI, HPC, kiberdrošības u.c. jomās), gan digitālās transformācijas kursi uzņēmumu vadībai.
 • Nodrošinām digitālo inovāciju ievadkursus un prakses vietas digitalizācijas veicināšanai un ekosistēmas stiprināšanai.

Finansējuma piesaiste

 • Piesaistām finansējumu no finanšu iestādēm, investoriem un Eiropas Savienības fondiem.
 • Nodrošinām finansējuma piesaistes stratēģijas konsultācijas, projektu sagatavošanu un uzraudzību.

Inovāciju ekosistēma, tīklošanās, sadarbības projekti un partnerības

 • Veicinām inovāciju ekosistēmas attīstību un tīklošanās pasākumu norisi.
 • Organizējam aktivitātes likumdošanas izmaiņu veicināšanai, vietējos un starptautiskos “roadshow”, tematiskus digitālās transformācijas un inovācijas pasākumus un nodrošinam starptautisku sadarbību.

Partneri

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta “Latvijas Digitālais akselerators” DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002.
Eiropas Savienība neatbild par vietnes saturu.