Zerus
Tava uzņēmuma energo audits

ZERUS – Uzņēmuma energo resursu audits ir pakalpojums, kas nodrošina enerģijas izmaksu izvērtējumu uzņēmumā un ietaupījuma priekšlikumu izstrādi, nesamazinot esošo komfortu un nodrošinot nepieciešamo sistēmu funkcionēšanu

Pieteikties konsultācijai

Energo audits?
Kāpēc manam uzņēmumam tas nepieciešams?

Arī Tev šķiet, ka uzņēmumā enerģijas izmaksas ir ļoti augstas?  Vai esi izvērtējis, vai uzņēmums efektīvi izmanto pieprasīto slodzi? Vai izvēlētais sistēmas pakalpojuma tarifs un tarifa plāns ir visizdevīgākais tieši Tavam biznesam?

ZERUS pakalpojums piedāvā pārliecināties, vai iekārtas elektroenerģiju patērē efektīvi. Ja esam efektīvāki, esam zaļāki un saudzējam kā dabu, tā maciņa saturu.

Pieteikties konsultācijai

Ieguvumi

Situācijas analīze

Saņemsi vērtējumu par esošajām enerģijas izmaksām Tavā uzņēmumā

Risinājumi

Saņemsi priekšlikumus kā, nesamazinot esošo komfortu un nodrošinot nepieciešamo sistēmu funkcionēšanu, vari samazināt elektroenerģijas izmaksas

Ietaupījums

Ieviešot pārmaiņas uzņēmumā, varēsi samazināt izmaksas un ievērojami ietaupīt

Pārliecība

Kļūsi pārliecināts, ka enerģiju izmanto efektīvi un būsi soli priekšā konkurentiem

Pieteikties konsultācijai

Energo audita etapi

Zerus izvērtēšana

I etaps – Izmaksu izvērtēšana

Esošo datu analīze ar mērķi rast iespējas samazināt izmaksas nekavējoties.

Pakalpojumā ietilpst:

  • Esošo pieslēguma parametru izvērtēšana;
  • Enerģijas patēriņa apkopojums (ikmēneša patēriņš, patēriņš diennakts stundās);
  • Sadales sistēmas pakalpojuma maksas analīze (tarifa plāna un tarifa izvērtējums);
  • Precīzi priekšlikumi tūlītējam izmaksu samazinājumam;
  • Priekšlikumi ilgtermiņa izmaksu samazinājumam;.
  • Konceptuāli risinājumi detalizētākai analīzei

CENA:
EUR 150,00 + PVN*

*līdz uzņēmuma 3 pieslēgumiem

**vienreizējs maksājums ZVTK biedriem. Citiem uzņēmumiem EUR 350,00+PVN. Maksājums tiek sadalīts 50% pirms analīzes uzsākšanas, 50% pēc 1.etapa veikšanas.

Zerus enerģijas samazināšana

II etaps – Izmaksu samazināšanas aktivitātes

Enerģijas samazināšanas pasākumu realizēšana, konsultējot par veicamiem soļiem uzņēmuma pārstāvi vai uzņemoties veicamos darbus kā pilnvarojumu no uzņēmuma.

Pakalpojumā ietilpst:

  • Veicamie darbi saskaņā ar 1.etapa priekšlikumiem un kopīgiem lēmumiem ar uzņēmuma pārstāvi (-jiem);
  • Sadales sistēmas tarifa plāna vai tarifa maiņa (ja attiecināms);
  • Esošās pieslēguma jaudas samazinājums (virtuālais vai reālais).

CENA:
30% no plānotā 9 mēnešu
ietaupījuma + PVN*

*pakalpojums pieejams tikai ZVTK biedriem. Citiem uzņēmumiem 50% +PVN

Līgums tiek slēgts uz 9 mēnešiem, maksājumus sadalot 9 mēnešos vienādās daļās.

Zerus ilgtspējība

III etaps – Ilgtermiņa aktivitātes

Risinājumi enerģijas izmaksu samazināšanai un/vai enerģijas piegādes neatkarības nodrošināšanai ilgtermiņā, t.sk. atjaunojamo energoresursu ražošana uzņēmumā paša patēriņam, iekārtu nomaiņai un ēkas sakārtošanai energoresursu samazināšanai utml.

CENA:
pēc vienošanās*

*pakalpojums pieejams tikai ZVTK biedriem. Cena tiek noteikta pēc vienošanās uz ikmēneša maksājuma bāzes.

Pieteikties konsultācijai

Sazinies ar mums!

Ieva Meikšāne

ieva@greentechlatvia.eu