Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris izsludina cenu aptauju – Energoefektivitātes interaktīvā rīka izstrādei (otrajam posmam).

Detalizēta informācija veicamo darbu Tehniskajā specifikācijā

Piedāvājumu iesniegt līdz 2020. gada 7. augustam (ieskaitot), sūtot piedāvājumu uz e-pasta adresi info@greentechlatvia.eu vai iesniedzot personīgi adresē Vecā Ostmala 24, Liepāja, LV-3401.

P.S. Piedāvājuma gatavošanas izmaksas uzņemas piedāvājuma gatavotājs un tās netiek kompensētas.

Jautājumu gadījumā zvanīt pa t. 27181535.

Pakalpojums tiek sniegts projekta Nr.EstLat-158 “Smart Living“ ietvaros, kas tiek realizēts kā  Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežas sadarbības programmas projekts.