Šā gada 1.jūlijā vadošie Latvijas nozaru klasteri, to starpā arī Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris, parakstīja Saprašanās Memorandu par tālāku sadarbību klasterizācijas attīstībā Latvijā un Eiropā.

Lai veiksmīgi realizētu mērķi par tālāku klasterizācijas attīstību, tika nodibināts Latvijas Klasteru Tīkls (Latvian Clusters Network), kura galvenais mērķis ir stiprināt Klasteru sadarbību un integrētu, koordinētu rīcību Latvijas Klasteru un to dalībnieku interešu aizstāvībā un īstenošanā, balstoties uz Klasteru sadarbības un attīstības interesēm Latvijā un aiz tās robežām.

Latvijas Klasteru Tīkls ir 11 valstu iniciatīvas grupā, kas veido Eiropas Klasteru Asociāciju (European Cluster Alliance), ko savukārt atbalsta Eiropas Komisija un Eiropas Klasteru sadarbības platforma (ECCP). Latvijas Klasteru tīklu veido kopā 13 klasteri:

Šāda tīkla izveide nodrošinās Latvijas Klasteru tālāku attīstību un stiprinās savstarpējo klasteru sadarbību. Kā tuvāko uzdevumu Latvijas Klasteru tīkls redz tālāku Latvijas Klasteru politikas attīstību, pagarinot esošo Klasteru programmu, kas beidzas jau 2020. Gada 31. Decembrī.