Šīs grāmatas mērķis ir pastāstīt lasītājam par sākotnējo ideju, īstenotajiem procesiem un Rietavā sasniegtajiem rezultātiem, izmantojot konkrētu metodiku vietējās uzņēmējdarbības veicināšanai un Rietavas stratēģiskajai plānošanai sadarbībā ar daudzām iesaistītajām ieinteresētajām pusēm.

Uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsta sniegšana MVU ir viena no galvenajāmprioritātēm gan Latvijā, gan Lietuvā. Tas ir īpaši svarīgi attālos reģionos, jo darbavietu skaits ir ierobežots, un tas izraisa dažādas sociālas un ekonomiskas problēmas.

Projekta gaitā tika ieviesti pieci dažādi modeļi: “PopUp Lab”, “Saldus Uzņēmējdarbības skola”, “Uzņēmējdarbības vasaras skola jauniešiem”, “Thematic informatīvās tīmekļa konferences”, “Kafija ar ekspertiem”. Tas palīdzēja veicināt uzņēmējdarbību attālos reģionos, vadot MVU un potenciālos MVU uzņēmumu dibināšanas vai esošu uzņēmumu veicināšanas procesā, kā arī izveidot speciālistu tīklu, kuri ir prasmīgi šo modeļu piemērošanā praksē. Visus rīcības modeļus piemēroja MVU, speciālisti un projekta partneri no visām partneru iestādēm. Modeļu ieviešanas gaitā iegūtās zināšanas ir apkopotas „BEE Lab labās prakses grāmatā”.

Grāmata kopā ar pētījumu par uzņēmējdarbības vidi Lietuvas ziemeļrietumos un Latvijas dienvidrietumos kalpos kā rīks, ar kura palīdzību speciālistu tīkls varēs veicināt uzņēmējdarbību attālos reģionos arī pēc projekta beigām.

Projekts tiek finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda programmas “Interreg V-A Latvija – Lietuva” līdzekļiem.

Labās prakses piemēru grāmata LV, LT un ENG valodās apskatāma šeit.

Projekta buklets apskatāms šeit.

*Informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs preses relīzes saturu pilnībā atbild Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.