9.septembrī Varšavā tika parakstīta Deklarācija par Eiropas Klasteru Alianses dibināšanu. Dibinātāju vidū bija arī Latvijas Klasteru tīkla pārstāvis Armands Lejas-Krūmiņš.

Eiropas Klasteru Alianses dibināšana notika starptautiskā pasākuma “Regional and Economic Diplomacy Summit” ievadā ar Eiropas Komisijas, ES valstu valdību un reģionālo pašvaldību pārstāvju piedalīšanos. Eiropas Klasteru Alianse ir Eiropas Klasterus vienojoša organizācija, kas pārstāvēs Klasterus un profesionāli sadarbosies ar Eiropas Komisiju tālākas Klasteru politikas izstrādē. Kā pasākumā atzina klātesošie Eiropas Komisijas pārstāvji, šādas organizācijas dibināšana ir sengaidīta un palīdzēs uzlabot mazo un vidējo komersantu atbalstu kā ES tā valstu un reģionālos līmeņos.

Šī gada 1.jūlijā 13 vadošie Latvijas nozaru klasteri, to starpā arī Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris, parakstīja Saprašanās Memorandu par tālāku sadarbību klasterizācijas attīstībā Latvijā un Eiropā, izveidojot Latvijas Klasteru tīklu. Vairāk par Latvijas Klasteru tīkla dibināšanu lasi šeit

Latvijas Klasteru tīkla iekļaušana Eiropas Klasteru Aliansē ir nozīmīgs solis, kas mūsu klasterī esošajiem uzņēmumiem nesīs vēl plašākas atbalsta iespējas.