MASIT (ICT Chamber of Commerce) sadarbībā ar Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteri un citiem Green ICT Development (GIVE) projekta partneriem organizēja pirmo projekta B2B pasākumu, kas no 12. līdz 13. decembrim norisinājās Skopje, Maķedonijā. Pasākumā piedalījās uzņēmumi un organizācijas no IKT, aparātbūves un zaļo un viedo tehnoloģiju sektora. Pasākuma galvenais mērķis bija jaunu sadarbības tīklu veidošana valstu un reģionālā līmenī starp triju nozaru uzņēmumiem.

B2B pasākumā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki no 25 dažādiem uzņēmumiem un organizācijām. Pirms pasākuma tika pieteiktas 50 tikšanās, bet pasākuma laikā izdevās realizēt aptuveni 100 tikšanās starp šo triju nozaru uzņēmējiem un organizācijām.

Klastera biedri SIA “InPass” un SIA “VIZULO”, izmantojot Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klastera atbalstu, piedalījās šajā pasākumā. B2B pasākuma laikā klastera biedriem bija iespēja paplašināt savu sadarbības partneru tīklu, iepazīstināt ar sava uzņēmuma radītiem tehnoloģiskiem risinājumiem un pārrunāt nozares attīstību Latvijā un Eiropā.

Sīkāka informācija par pasākumu pieejama: https://www.clustercollaboration.eu/profile-articles/b2b-event-12-13-december-2018-skopje-fyr-macedonia

Aktivitāte tiek realizēta Biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”, Klastera programmas ietvaros (Līguma Nr. 3.2.1.1/16/A/016).

Papildu informācija

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris ir pārnozaru sadarbības organizācija, kas apvieno komersantus, izglītības un pētniecības institūcijas, kā arī citas organizācijas, kas daļēji vai pilnībā darbojas zaļo un viedo tehnoloģiju sektoros. Klasterī šobrīd apvienojušies 52 biedri – 47 uzņēmumi un 5 augstākās izglītības un pētniecības iestādes.  Klastera mērķis ir veicināt biedru sadarbību, celt uzņēmumu konkurētspēju, palielināt eksporta apjomus, radīt inovācijas un jaunus produktus, kā arī veicināt starptautisko sadarbību, sekmēt zināšanu pārnesi, paaugstināt resursu efektivitāti un produktivitāti produkta, pakalpojuma, piegādes vai vērtības ķēdes ietvaros. Tāpat Klasteris īsteno dažādus pieredzes apmaiņas un informatīvus pasākumus, lai tā biedri un dalībnieki iegūtu jaunāko informāciju par veiksmīgu ieiešanu ārējos tirgos, labās prakses piemēriem eksporta veicināšanā, pieejamo valsts atbalstu un citiem jautājumiem.

Aktivitāte tiek realizēta Biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”, Klastera programmas ietvaros (Līguma Nr. 3.2.1.1/16/A/016).