28. novembrī pilsētā Skopjē projekta partneri MASIT organizēja pēdējo konferenci “GIVE” Going International, kur līdzās projekta partneriem piedalījās arī dalībnieki no citām organizācijām un uzņēmumiem, galvenokārt no IKT.

Šīs konferences galvenie mērķi bija:

  • Prezentēt projekta GIVE aktivitātes;
  • Prezentēt “Internacionalizācijas stratēģijas” un “Internacionalizācijas barjeras”;
  • Iepazīstināt ar nākotnes iespējām, kas tiks sniegtas MVU, lai izveidotu veiksmīgu biznesu Ķīnā, Ēģiptē un Taivānā;
  • Ekspertiem no organizācijām un konsultāciju uzņēmumiem sniegt informāciju un dalītos pieredzē par trim tirgiem;
  • Rīkot interaktīvu diskusiju par MVU internacionalizāciju – šķēršļiem un iespējām;

Konference ilga vienu dienu, un tajā kopumā piedalījās 43 dalībnieki no 32 dažādiem uzņēmumiem vai organizācijām.

Konferences atklāšanas sesijā MASIT izpilddirektore Anita Nikova Bundovski un Bulgārijas IKT klastera projektu asistents Todors Mitovs sniedza atklāšanas runas un prezentēja GIVE projektu un tā aktivitātes. COSME programmu prezentēja Adriana Abazi Ramadani, Ziemeļmaķedonijas Ekonomikas ministrijas Eiropas integrācijas nodaļas vadītāja.

Otrajā sesijā ar internacionalizācijas stratēģiju un turpmākajiem GIVE plāniem un aktivitātēm iepazīstināja Todors Mitovs, IKT klastera Bulgārijas projekta asistents. Ar šķēršļiem internacionalizācijā, kas var rasties tās procesā, iepazīstināja Diana Kampaņa, Klužas IT klastera komunikācijas vadītāja. Tajā pašā sesijā projekta GIVE partneri iepazīstināja sevi ar auditoriju un dalījās ar pieredzi, gūtajām atziņām un projekta veiksmes stāstiem. 

Pirmajā paneļa sesijā “Iespējas un izaicinājumi, dodoties uz Ķīnu” pirmā runātāja bija Tikves eksporta vadītāja Katerina Kostovska, kura dalījās pieredzē par darbu ar Ķīnu un izstrādājumu eksportu Ķīnā. Otrā prezentācija bija Jim Stoopman, Ķīnas IRP MVU palīdzības dienesta projektu vadītājs Jim Stoopman, kurš iepazīstināja ar internacionalizāciju un intelektuālā īpašuma nozīmi. Pēc tam sekoja Mārtiņš Tiknuss, Gateway & Partners vadošais partneris, kurš sniedza informāciju par Ķīnas tirgu, klasteru internacionalizāciju, nozares pasākumiem, B2B pasākumiem, tirdzniecības misijām Ķīnā utt. Turklāt šajā prezentācijā auditorijai bija iespēja dzirdēt vairāk arī par Ķīnas komunikācijas kultūru. Nākamais runātājs bija Asllan Zeneli, Ķīnas tirgus konsultants no Albānijas, kurš runāja par uzņēmējdarbības paplašināšanas iespējām un izaicinājumiem Ķīnā un par to, kā atrast pareizās saites ar Ķīnas tirgu. Pēdējais šīs sesijas prezentētājs bija Branimirs Dzenopoljacs, Centrālās Serbijas Kragujevacas IKT klastera menedžeris, kurš dalījās pieredzē par 2018. gada mācību braucienu Ķīnā.

Otrajā paneļa sesijā “Dodoties uz Ēģipti iespējas un izaicinājumi” auditorijai bija iespēja dzirdēt vairāk par labākajiem veidiem, kā paplašināt biznesu Ēģiptē par ko stāstīja Mahmuds Elkolaly no Starptautiskās uzņēmēju un investoru federācijas.

Trešā un pēdējā sesija bija veltīta tēmai “Iespējas un izaicinājumi, dodoties uz Taivānu”. Pirmais šīs sesijas runātājs bija Goran Poposki , MASIT asamblejas prezidents un Alternatīvo sistēmu risinājumu – ASI – direktors,  kurš dalījās pieredzē par biznesa brauciena uz Taivānu un runāja par labākajiem veidiem, kā paplašināt biznesu Taivānā. Nākamā runātāja bija Dienvidaustrumāzijas tirgus biznesa konsultante Irēna Xhafa, kura dalījās pieredzē, kas gūta, dzīvojot un strādājot Taivānā. Pēdējais runātājs bija Kabtel direktors Gorans Mitreski, kurš dalījās pieredzē, iespējām un izaicinājumiem, strādājot Taivānā. Pasākums noslēdzās ar secinājumiem par trim tirgiem, kurus sniedza MASIT izpilddirektore Anita Nikova Bundovski. Noslēgumā dalībnieki baudīja uzkodas un dzērienus, kamēr viedoja jaunus kontaktus. 

Konferencē dalībniekiem bija daudz iespēju izveidot sakarus un izveidot potenciālo turpmāko sadarbību. Šis pasākums bija lieliska iespēja atklāt labāko praksi un pieredzi no organizācijām un uzņēmumiem, lai potenciāli paplašinātu uzņēmējdarbību trešajos tirgos.

Sekojiet līdzi visām turpmākajām projekta aktivitātēm GIVE Facebook lapā and GIVE LinkedIn grupā.