Uzņēmumi Ventspilī piedalīsies trīs dienu darbnīcās “LEAN un TOC domāšana uzņēmumā”, kas ietver interaktīvas nodarbības ar dalībnieku iesaisti, pieredzes un viedokļu apmaiņu. Labās prakses piemēri, grupu darbi, situācijas analīze un efektīvu risinājumu meklēšana ar praktisko darbojošās ražotnes izmantošanu.

22.05.2018. Klastera dalībniekiem notika pirmā no trīs LEAN darbnīcām. Par piemērotu tika izvēlētas SIA “ARBO Windows” ražošanas telpas, kurās tika veikti vairāki praktiski piemēri. Darbnīcā piedalījās vairāki Klastera dalībnieki – SIA “ARBO Windows”, SIA “Hydraulik Bauteile Baltic”, SIA “RD Alfa Mikroelektronikas departaments” un SIA “MGS Factory”.

Piedāvātā darbnīca dalībniekiem sniedz plašu informāciju par saimnieciskās domāšanas jeb LEAN metodēm, rīkiem, ieguvumiem un izaicinājumiem. LEAN ir vienkāršu paņēmienu kopums, kas dod iespēju radīt lielāku vērtību, efektīvi izmantojot esošos resursus, atsakoties no liekajām darbībām un sakārtojot procesus tā, lai darītu tikai to, kas nes pievienoto vērtību.

Darbnīcu vadīja pieredzējušais eksperts Georgijs Buklovskis – ražošanas vadīšanas, TOC (ierobežojumu teorija) un LEAN ieviešanas eksperts kopš 2005. gada, vadījis Brabantia Latvia rūpnīcu. Kopā vairāk nekā 20 gadu pieredze vairāku starptautisku ražošanas uzņēmumu dibināšanā, attīstībā un vadībā. Patlaban Brabantia group vadošais konsultants Eiropā, kā arī vairāku grāmatu autors.

Nākamās divas darbnīcas paredzētas 19.06.2018. un 26.06.2018.

Aktivitāti realizējis Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris, Klastera programmas ietvaros (Līguma Nr. 3.2.1.1/16/A/016).

Papildu informācija

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris ir pārnozaru sadarbības organizācija, kas apvieno komersantus, izglītības un pētniecības institūcijas, kā arī citas organizācijas, kas daļēji vai pilnībā darbojas zaļo un viedo tehnoloģiju sektoros. Klasterī šobrīd apvienojušies 52 biedri – 47 uzņēmumi un 5 augstākās izglītības un pētniecības iestādes.  Klastera mērķis ir veicināt biedru sadarbību, celt uzņēmumu konkurētspēju, palielināt eksporta apjomus, radīt inovācijas un jaunus produktus, kā arī veicināt starptautisko sadarbību, sekmēt zināšanu pārnesi, paaugstināt resursu efektivitāti un produktivitāti produkta, pakalpojuma, piegādes vai vērtības ķēdes ietvaros. Tāpat Klasteris īsteno dažādus pieredzes apmaiņas un informatīvus pasākumus, lai tā biedri un dalībnieki iegūtu jaunāko informāciju par veiksmīgu ieiešanu ārējos tirgos, labās prakses piemēriem eksporta veicināšanā, pieejamo valsts atbalstu un citiem jautājumiem.