Noslēdzot  Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas trīs gadu projektu “Smart Living”, Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu un Tartu Reģionālās Enerģētikas Aģentūra aicina 26. oktobrī Valmieras koncertzālē no pulksten 11:00 pievienoties konferencei “Energokopienas”.

Reģistrēšanās noslēgusies
Reģistrēšanās noslēgusies

1. daļa Energokopienas – ceļš uz energoneatkarību (Moderators: Ansis Bogustovs)

11:00

Pasākuma atklāšana

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks

11:10

Zināt, kā dzīvot viedāk! Smart Living veiksmes stāsts.

Zaļo un viedo tehnoloģiju klastera valdes locekle Ieva Meikšāne
Vidzemes plānošanas reģiona energoefektivitātes eksperts Edgars Augustiņš
Tartu Reģionālās Enerģijas Aģentūras pārstāve Annika Urbas

11:25

Latvijas normatīvie regulējumi par energokopienām un iespējamās atbalsta programmas

Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta Vecākais eksperts Einārs Cilinskis

11:40

Energokopienu ieguvumi un iespējamās sadarbības iespējas

Biedrības “Zaļā brīvība” Atjaunīgās enerģijas eksperte Krista Pētersone

11:55

Energokopienas Igaunijā – likumdošana un labie piemēri

Tartu Reģionālās Enerģētikas Aģentūras pārstāve Nele Ivask

12:10

Energokopienas Eiropā – tiesiskais regulējums un labie piemēri

REScoop.eu projektu vadītāja Stavroula Pappa

11:00

Pasākuma atklāšana

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks

11:10

Zināt, kā dzīvot viedāk! Smart Living veiksmes stāsts.

Zaļo un viedo tehnoloģiju klastera valdes locekle Ieva Meikšāne
Vidzemes plānošanas reģiona energoefektivitātes eksperts Edgars Augustiņš
Tartu Reģionālās Enerģijas Aģentūras pārstāve Annika Urbas

11:25

Latvijas normatīvie regulējumi par energokopienām un iespējamās atbalsta programmas

Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta Vecākais eksperts Einārs Cilinskis

11:40

Energokopienu ieguvumi un iespējamās sadarbības iespējas

Biedrības “Zaļā brīvība” Atjaunīgās enerģijas eksperte Krista Pētersone

11:55

Energokopienas Igaunijā – likumdošana un labie piemēri

Tartu Reģionālās Enerģētikas Aģentūras pārstāve Nele Ivask

12:10

Energokopienas Eiropā – tiesiskais regulējums un labie piemēri

REScoop.eu projektu vadītāja Stavroula Pappa

2. daļa Paneļdiskusija “Energokopienu iespējas un šķēršļi” (Moderators: Ansis Bogustovs) 13:40 – 14:25

AS “Sadales Tīkls” vecākais korporatīvo klientu attiecību vadītājs Jurģis Vinniņš
Biedrības “Zaļā brīvība” Atjaunīgās enerģijas eksperte Krista Pētersone
Rīgas Enerģētikas aģentūras pārstāvis Valdis Ratniks
Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta Vecākais eksperts Einārs Cilinskis

Pasākuma laikā tiks nodrošināta kafijas pauze un pusdienas.
Pasākuma dalībniekiem būs iespēja izmēģināt Smart Living interaktīvo rīku.

Jānis Baiks

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Ansis Bogustovs

Pasākuma moderators, žurnālists

Einārs Cilinskis

Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta Vecākais eksperts

Krista Pētersone

Biedrības “Zaļā brīvība” Atjaunīgās enerģijas eksperte

Ieva Meikšāne

Zaļo un viedo tehnoloģiju klastera valdes locekle un Liepājas Energoefektivitātes centra vadītāja

Edgars Augustiņš

Vidzemes Plānošanas Reģiona Energoefektivitātes eksperts

Valdis Ratnieks

Rīgas enerģētikas aģentūras pārstāvis

Jurģis Vinniņš

AS “Sadales Tīkls” vecākais korporatīvo klientu attiecību vadītājs un staigājoša mikroģenerācijas enciklopēdija

Stavroula Pappa

REScoop.eu projektu vadītāja

Nele Ivask

Tartu Reģionālās Enerģētikas Aģentūra

Annika Urbas

Tartu Reģionālās Enerģētikas Aģentūras projektu vadītāja

REĢISTRĒŠANĀS NOSLĒGUSIES

*Lapā publicētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.