Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai2022-04-20T14:08:09+03:00

Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai

Projekts “Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai” (Smart Living) ir Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts. Tā mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un pārdomātu enerģijas resursu izmantošanu Latvijā un Igaunijā, apvienojot abu valstu zināšanas un partneru organizāciju kompetenci.

Projekta laikā informēsim Latvijas un Igaunijas iedzīvotājus par energoresursu taupīšanas iespējām, kā arī uzrunāsim Igaunijas un Latvijas nekustamo īpašumu pārvaldniekus par atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Projekta īstenošanas laikā plānots veikt šādas galvenās aktivitātes:

  • Tiks izstrādāta tiešsaistes interaktīvā platformā, kurā atraktīvā veidā varēs izvērtēt ēkā notiekošos enerģijas procesus. Lai sabiedrībai piedāvātais risinājums būtu ar augstu pievienoto vērtību, tiks izveidota ekspertu padome ar vismaz 5 Latvijas un 5 Igaunijas enerģētikas jomas profesionāļiem.
  • Lai radītu dziļāku izpratni par energoefektivitāti, visas kampaņas laikā tiks organizēti 40 semināri mājsaimniecībām un 24 semināri nekustamo īpašumu pārvaldniekiem.
  • Lai nodrošinātu iedzīvotāju informētību, reizi gadā tiks organizēts atvērts informatīvais pasākums

Latvijā projektu īsteno Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris un Vidzemes plānošanas reģions, Igaunijā – Tartu reģionālā enerģētikas aģentūra.

Projekta kopējais budžets ir 386 536, 41 EUR. No tiem kopējais finansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 328 555,94 EUR. Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klastera budžets ir 183 827,66 EUR. No tiem kopējais finansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 156 253 253,51 EUR.

Informācija par Interreg Igaunijas un Latvijas programmu atrodama EstLat mājas lapā: www.estlat.eu

Augstāk minētā informācija šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Jaunumi

Aicina uz semināru-vebināru “Energoefektivitātes paaugstināšana mājsaimniecībās”

Aicina uz vebināra cikla “Globālās tendences 3D” noslēdzošo daļu “Digitalizācija”

Notiks vebinārs “Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana”

Notiks vebinārs “Zaļa un Vieda namu apsaimniekošana”

Aicina uz semināru “Soli pa solim līdz saules paneļiem”

Interesējas par saules paneļu uzstādīšanu, viedās mājas tehnoloģijām un apkures sistēmām

Aicina uz tiešsaistes konsultācijām „1:1 ar energoefektivitātes ekspertu”

Notiks vebinārs “Elektroenerģijas patērētāji. Mīti un patiesības”

Ar semināru Gulbenē starts dots sabiedrības informēšanas kampaņai par pārdomātu enerģijas patēriņu

Iesildīsimies projekta „Smart Living” darbsemināriem

Nākamo trīs gadu laikā Latvijā un Igaunijā notiks plaša kampaņa par pārdomātu enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu

Go to Top