26. oktobrī no pulksten 10:00 Valmieras koncertzālē Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu un Tartu Reģionālās Enerģētikas Aģentūru aicina interesentus pievienoties konferencei “Energokopienas”, kas norisināsies Energoefektivitātes nedēļas ietvaros.

“Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas trīs gadu projekta “Smart Living” laikā notikuši vairāki desmiti semināri, kas izglītojuši dalībniekus par tādām tēmām, kā energoefektivitāte mājsaimniecības, energoefektīvas būves, nākotnes mobilitāte, klimata pārmaiņas, viedie risinājumi u.c. Noslēdzot projektu, vēlamies ne tikai dalīties ar projekta laikā sasniegtajiem rezultātiem, bet arī atzīmēt zīmīgo notikumu ar pasākumu, kas pulcē visas projekta mērķauditorijas – mājsaimniecības, namu apsaimniekotājus, enerģētikas ekspertus un nozares profesionāļus gan Latvijā, gan Igaunijā. Pasākums notiks divās daļās, dodot iespēju gan uzzināt, gan iesaistīties diskusijā,” stāsta biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” valdes locekle Anete Grundberga.

Konferenci “Energokopienas – ceļš uz energoneatkarību” atklās Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks. Par projekta “Smart Living” sasniedzamajiem rezultātiem, veiksmēm un izaicinājumiem stāstīs Ieva Meikšāne (Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris), Edgars Augustiņš (Vidzemes plānošanas reģions), Annika Urbas un Martins Kikas (Tartu Reģionālās Enerģijas Aģentūra). Par energokopienām Latvijas likumdošanā un iespējamām atbalsta programmām informēs Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta Vecākais eksperts Einārs Cilinskis. Tostarp ar energokopienu ieguvumiem un iespējamām sadarbības iespējām iepazīstinās biedrības “Zaļā brīvība” atjaunīgās enerģijas eksperte Krista Pētersone. Konferencei starptautisku skatu piešķirs REScoop.eu projektu vadītāja Stavroula Pappa, daloties ar zināšanām par energokopienām Eiropā un to tiesisko regulējumu un labajiem piemēriem. Semināru noslēgs Tartu Reģionālās Enerģētikas Aģentūras pārstāve Nele Ivaska, stāstot par energokopienām Igaunijā.

Pasākuma otrajā daļā – paneļdiskusijā “Energokopienu iespējas un šķēršļi” – piedalīsies Elektrum Energoefektivitātes centra projektu vadītājs Toms Lācis, AS “Sadales Tīkls” vecākais korporatīvo klientu attiecību vadītājs Jurģis Vinniņš, biedrības “Zaļā brīvība” Atjaunīgās enerģijas eksperte Krista Pētersone un REScoop.eu projektu vadītāja Stavroula Pappa. Paneļdiskusijas moderators Ansis Bogustovs.

Vairāk informācijas un pieteikšanās šeit: https://greentechlatvia.eu/lv/tresa-diena-energetikas-kopienas/

Energoefektivitātes nedēļu organizē biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu, Tartu Reģionālās Enerģētikas Aģentūru, Valmieras Attīstības aģentūru, RTU Zinātnes un Inovāciju centru, EIT Climate-KIC Hub Latvia, Ventspils dizaina darbnīcu “RADE”, Ventspils Augsto tehnoloģiju parku, biedrību “Impact Hub”, Liepājas RAS un Liepājas Energoefektivitātes centru.

Augstāk minētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.