Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (AHK) kopā ar VFR Bavārijas pavalsts Investīciju un attīstības aģentūru „Bayern International” no š.g. 5. līdz 9. novembrim organizē informatīvu pieredzes apmaiņas braucienu uz Bavāriju par tēmu „Industrie 4.0 un sensoru tehnoloģijas”.

Aicināti piedalīties trīs Baltijas valstu pārstāvji no apstrādes rūpniecības, IT nozares, pakalpojumu jomas, kā arī mediju, asociāciju u.c. organizāciju pārstāvji.

Brauciena mērķis ir iepazīšanās ar inovācijām un jaunu tehnoloģiju automatizācijas un sensora tehnoloģiju jomā rūpniecības un pakalpojumu nozarēs, ka arī tiešu kontaktu dibināšana ar dažādu nozaru ekspertiem un uzņēmējiem Bavārijā.

Brauciena programmā paredzēta Bavārijas valsts ekonomikas un plašsaziņas līdzekļu, enerģētikas un tehnoloģiju ministrijas apmeklējums, inovatīvu objektu apskate, uzņēmumu apmeklējumi, produktu prezentācijas, speciālistu lekcijas u.c.

Programmas galīgā versija tiks izstrādāta, ņemot vērā dalībnieku vēlmes.
Darba valoda: angļu

Dalības maksa: 268,00 EUR plus PVN un lidojuma izmaksas uz Minheni un atpakaļ

Aģentūra pārņem sekojošas brauciena izmaksas Vācijā:

  • 4 pārnakšņošanām viesnīcā, ieskaitot brokastis
  • 2 ēdienreizes katru dienu
  • izmaksas attiecībā uz visiem programmā ieplānotajiem pasākumiem
  • pārbraucieni
  • ceļojuma apdrošināšana
  • organizatoriskais darbs
  • AHK darbinieks, kurš pavadīs grupu visa brauciena laikā
Braucienu organizēšanu atbalsta Bavārijas Federālā Ekonomikas, enerģētikas un tehnoloģiju ministrija.

Pieteikšanās termiņš: līdz 17.08.2018

Ja esat ieinteresēti piedalīties braucienā, lūdzam aizpildīt reģistrācijas formu un anketu, un nosūtīt uz gvanca.grigolija@ahk-balt.org
Balstoties uz anketā minēto informāciju, tiks izvēlēti brauciena dalībnieki un sastādīta brauciena programma. Agrāk iesūtītajiem pieteikumiem ir priekšroka. Izvēlētie brauciena dalībnieki saņems apstiprinājumu līdz septembra sākumam.

Kontaktpersona: Gvanca Grigolija, tel. +371 6611 9817