Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris šī gada oktobrī ir saņēmis Bronzas līmeņa novērtējumu.

Klastera brieduma pakāpe un vadības sistēmas kvalitāte Eiropā tiek novērtēta piešķirot bronzas, sudraba un zelta līmeņa sertifikātu.

Sertificēti tiek tikai aktīvi un dzīvotspējīgi klasteri, savukārt, vērtēšanas kritēriji ir stingri un visaptveroši. Šī vērtēšanas sistēma ir Eiropas Komisijas un citu Eiropas Savienības institūciju un aģentūru atzīta. Bieži klasteri, kas nav saņēmuši šāda veida sertifikātu netiek uzskatīti par īstiem klasteriem, bet gan tikai inciatīvām.

Toties sertificētie klasteri tiek starptautiski atzīti un novērtēti. Sertifikāta esamība tiek ņemta vērā rīkojot dažādas tikšanās pasākumu ietvaros, komunicējot un veidojot potenciālo sadarbību, kā arī izvēloties partnerus starptautiskos ES projektos. Piemēram, reģistrējoties šobrīd lielākajā klasteru sadarbības platformā The European Cluster Collaboration Platform (izveidota pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas) nepieciešams norādīt sertifikāta līmeni, ko klasteris ieguvis – bronzas, sudraba vai zelta.

 

 

Šobrīd lielākais ieguvums no šādas sertifikācijas ir starptautiska atpazīstamība un iespēja vieglāk atrast partnerus kopīgiem starptautiskiem sadarbības projektiem.