Mūsu partneru sarakstam augot, mūsu biedriem tiek dotas priekšrocības izaugsmei. Mēs vēlamies palīdzēt Jūsu biznesam augt starptautiskā līmenī, kā arī celt eksporta apjomus un nodrošināt, ka iegūstat iespējami vairāk esot daļa no Klastera.

Esam atvērti sadarbības piedāvājumiem.

Oslo Atjaunojamās enerģijas un vides Klasteris

OAEVK ir sadarbības tīkls starp komersantiem, pētniecības un izglītības iestādēm un valsts institūcijām atjaunojamās enerģijas un vides jomā Oslo reģionā.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

LTRK ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi.

Bremen Invest

Pakalpojuma nodrošinātājs tirdzniecības un industriju uzņēmumiem Brēmenē – vienviet pieejams atbalsts biznesam.

Kurzemes Biznesa inkubators

KBI atbalsta un palīdz uzņēmējiem un biznesa ideju autoriem sekmīgu un pelnošu uzņēmumu izveidē, piedāvājot plašu pakalpojumu klāstu, konsultācijas un pieredzējušu ekspertu atbalstu. Vairāk nekā 9 gadu pieredze.

Latvijas Digitālais akselerators

Latvijas Digitālais akselerators veidots ar mērķi sekmēt digitālo pārveidi un inovācijas Latvijas uzņēmumos un publiskajā sektorā, uzlabot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti ar jaunu digitālo risinājumu palīdzību un vairot investīcijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā

European Cluster Collaboration Platform

ECCP nodrošina saziņas iespējas klasteriem (organizācijām un to biedriem), ar mēŗķi uzlabot klasteru darbību un palielināt to konkurētspēju caur starpvalstu un starptautiskās sadarbības stimulēšana.

LATEA

Vadošā energoefektivitātes nozares organizācija Latvijā. LATEA ir pārstāvētas gan savā nozarē vadošas ārvalstu kompānijas, gan pašmāju uzņēmumi.

ICT Cluster

IKT klasteris ir Bulgārijas IKT biznesa stratēģiskā iniciatīva. Organizācijas misija ir palielināt Bulgārijas IKT nozares konkurētspēju, atbalstot mazo un vidējo IKT komersantu izaugsmi.

AITA

AITA ir IKT asociācija Albānijā. Šī asociācija ir vērsta uz tādu projektu realizēšanu un darbību īstenošanu, kas tieši ietekmē asociācijas dalībniekus un Albānijas IT nozari kopumā.

AC Serbia

Serbijas aparātbūves Klasteris – AC Serbija tīkls ietver Serbijas uzņēmumus un iestādes, kuras ražo automobiļu detaļas un komponentes.

Bulgārijas aparātbūves klasteris

Bulgārijas aparātbūves klasteris (ACB) pārstāv automobiļu ražotāju, piegādātāju un organizāciju intereses, kuras sniedz pakalpojumus automobiļu rūpniecībai.

CLUJ IT

Cluj IT iniciatīva tika izveidota kā katalizators, lai palielinātu IT nozares konkurētspēju Rumānijā un reaģētu uz problēmām, ar kurām saskaras šīs nozares organizācijas.

MASIT

Maķedonijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kamera – MASIT pārstāv IKT nozares uzņēmumus Maķedonijā.

ICT Cluster CS

Centrālās Serbijas IKT klasteris/Kragujevacas biznesa asociācija pārstāv IKT uzņēmumu un organizāciju intereses Centrālajā Serbijā.