30. novembrī, Rīgā, Ilgtspējas inovāciju balvas pasniegšanas ceremonijā tika oficiāli atklāta “Cleantech for Baltics” iniciatīva, kas veicinās pieprasījumu valsts sektorā un komersantu vidū, lai paātrinātu inovāciju ieviešanu. “Cleantech for Baltics” mērķis ir stiprināt Baltijas valstu reģionu, veidojot saikni starp Baltijas valstu tīro tehnoloģiju ekosistēmu un politikas veidotājiem, lai tīro tehnoloģiju inovācijas būtu publisko diskusiju centrā. Pateicoties iniciatīvai tiks vecināta attīstības iespēju pieejamība, piekļuve finansējumam ieinteresētajām pusēm, kā arī iesaiste atbalstošas politikas veidošanā.

“Baltijas valstis ir viens no aizraujošākajiem tīro tehnoloģiju inovāciju reģioniem Eiropā. Igaunija, Latvija un Lietuva var izmantot savas dinamiskās inovāciju ekosistēmas un lielo pieprasījumu pēc enerģētikas drošības un ilgtspējas, lai izstrādātu un mērogotu tehnoloģijas, kas nepieciešamas globālai bezemisiju nākotnei. Mēs uzskatām, ka “Cleantech for Baltics” koalīcija var būt platforma plašākai koordinācijai starp investoriem, lēmumu pieņēmējiem publiskajā sektorā, inovāciju attīstītājiem un uzņēmumiem, lai izveidotu jaunu Baltijas valstu vadošo pozīciju tīro tehnoloģiju jomā,” norāda Jūlija Reino (Julia Reinaud), Breakthrough Energy direktore.

Baltijas valstis jau ir spērušas būtiskus soļus virzienā uz nulles emisiju sasniegšanu, pateicoties dinamiskām inovāciju ekosistēmām, reģionālajai un valsts politikai, kas jau ir ieviesta un vēl tiek izstrādāta. Arvien vairāk ir tādu nozaru pārstāvji, kas domā par klimatu un riska kapitāla fondiem, kas koncentrējas gan uz tīrajām tehnoloģijām, gan uz ilgtspējību orientētiem iedzīvotājiem un pasaules līmeņa zinātniekiem. Baltijas reģions kā trīs elastīgu valstu grupa ar kopīgiem ilgtspējas un energoapgādes drošības mērķiem var izmantot pārrobežu sinerģiju un sadarbības iespējas, lai kļūtu par vienu no vadošajiem reģioniem nākamās paaudzes tīras enerģijas tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā.

“Baltijas valstis ir lieliska vieta, kur uzsākt tīro tehnoloģiju inovāciju attīstību. Spēcīgā jaunuzņēmumu kultūra nozīmē, ka idejas var ātri validēt, pirms tās var tālāk mērogot visā Eiropā. Priecājamies redzēt Baltijas valstis sanākam kopā, lai padarītu tīrās tehnoloģijas par reģiona stratēģisko prioritāti,” saka Žils Besnaino (Jules Besnainou), “Cleantech for Europe” izpilddirektors.

“Lai gan mūsu valstīm ir līdzīga kultūra un vēsture, tīro tehnoloģiju sektora inovāciju ambīcijas un progress nav ticis īpaši koordinēts. Tagad, ar pasaules līmeņa līderu atbalstu, mēs pārvēršam stratēģisko attīstību milzīgā ekonomikas potenciālā,” norāda Erki Ani, Cleantech for Baltics” izpilddirektors.
Baltijas valstu tīro tehnoloģiju sektora pārskata sagatavošana, aplūkojot investīciju rādītājus inovatīvos jaunuzņēmumos un politikas līmeņa iespējas vai šķēršļus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, ir pirmais solis ceļā uz iniciatīvas plānotajām aktivitātēm. Turklāt, “Cleantech for Baltics” kodolu veido investoru koalīcijas dibinātāji, kas 29. novembrī sarīkoja pirmo tikšanos, lai saskaņotu intereses un attīstības virzienus, meklējot plašāka mēroga investīciju iespējas un ieskatus no Baltijas riska kapitāla kopienas. “Cleantech for Baltics” atbalsta “Breakthrough Energy”, un to ievieš “Cleantech Estonia”, “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” un “Sunrise Valley” zinātnes un tehnoloģiju parks”.

“Breakthrough Energy” 2015. gadā dibināja Bils Geitss, lai paātrinātu pāreju uz tīru enerģiju un palīdzētu pasaulei līdz 2050. gadam sasniegt nulles neto emisijas. Izmantojot investīciju instrumentus, filantropijas programmas, politikas veidošanas un citas aktivitātes, “Breakthrough Energy” ir apņēmies mērogot tehnoloģijas, kas pasaulei nepieciešamas, lai sasniegtu klimata mērķus.

“Cleantech for Europe” izveidots 2021. gadā, pārstāv uzņēmumus, kas izstrādā, ievieš un investē tīrajās tehnoloģijās visā ES. “Cleantech for Europe” misija ir padarīt tīrās tehnoloģijas par stratēģisku prioritāti ES, pārvarot plaisu starp tīro tehnoloģiju un politikas līderiem. Iniciatīva sniedz politikas veidotājiem ieskatu par tīrajām tehnoloģijām un veido koalīcijas, lai iezīmētu jaunu attīstības ceļu kontinentam.