Aizvadīto divu gadu laikā projekta “Smart Living” ietvaros organizēti 34 darbsemināri mājsaimniecībām Latvijā un Igaunijā, kurus apmeklējuši vairāk kā 900 dalībnieki. Tikmēr namu apsaimniekotājiem un enerģētikas kopienām īstenojām 8 darbseminārus Latvijā un Igaunijā atsevišķi, kā arī 10 starptautiskus seminārus, lai uzzinātu par kaimiņvalstu pieredzi. Kopumā vairāk kā 500 apmeklētāji apmeklēja šos seminārus.
Skaties video un uzzini, kāds bijis “Smart Living” ceļš vai pievienojies Smart Living semināram Valkā jau 4.oktobrī!📅
Latvijā projektu īstenojam kopā ar Vidzemes plānošanas reģions, Igaunijā – Tartu Regiooni Energiaagentuur
Augstāk minētā informācija šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.