Šī gada jūnijā Eiropas Komisija iepazīstināja ar Eiropas Digitālo inovācijas centru (EDIC) atlases rezultātiem, apstiprinot biedrības “Latvijas Digitālais akselerators” (LDA) pieteikumu un paziņojot par Eiropas līdzfinansējumu saņemšanu. Tādējādi biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” kopā ar Liepājas Universitāti ir kļuvuši par LDA centru daļā Kurzemes reģiona un turpmāk ieviesīs EDIC projekta aktivitātes, kā arī lems par finansiāla atbalstu piešķiršanu uzņēmumiem no Liepājas valstpilsētas, kā arī Dienvidkurzemes, Saldus un Kuldīgas novadiem. Tostarp klasteris sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti īstenos LDA darbību arī Zemgalas reģionā un tā teritoriālajā centrā Jelgavā. Praktisks atbalsta plānots, ka būs pieejams, ar šī gada septrembri.

“Latvijas digitālā akseleratora kļūšana par vienu no Eiropas digitālajiem inovāciju centriem dos iespēju galvenokārt uzņēmumiem, taču arī organizācijām un dažādām valstiskām un nevalstiskām institūcijām ne tikai pārņemt citu valstu pieredzi un zināšanas inovatīvās tehnoloģijās, digitalizācijas procesos un digitālo prasmju apguvē, bet arī apzināt iespējas digitalizēt savus ikdienas procesus un ieviest pilotprojektus dzīvē, saņemot arī finansiālu atbalstu,” stāsta biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” valdes loceklis Salvis Roga.

Eiropas Digitālo inovāciju centri ir daļa no Eiropas Savienības programmas “Digitālās Eiropas programma”, kas uzsākusi savu darbību 2021. gadā. Ar tās palīdzību plānots veicināt Eiropas valstu digitālu transformāciju, t.i. digitālo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos, publiskās pārvaldes iestādēs, kā arī uzlabojot dalībvalstu iedzīvotāju padziļinātas digitālās prasmes. Arī Latvija un Latvijas digitālais akselerators no šī gada jūnija ir iekļauta kopējā Eiropas digitālo tehnoloģiju ekosistēmā un saņems 1 765 999 EUR lielu grantu darbības nodrošināšanai un digitalizācijas procesu virzīšanai un attīstībai Latvijā.

“Jau šobrīd gan no uzņēmumiem, gan dažādām organizācijām, kā arī augstākās izglītības iestādēm ir redzama pastiprināta interese izprast un ieviest dažādus digitalizācijas risinājumus, kā arī veidot starpnozaru digitalizācijas sadarbības. Latvijas digitālais akselerators klasterim ir uzticējis vienlīdz lielu godu un atbildību būt par starpnieku veiksmīgai zināšanu pārnesei gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, kā arī būt par vienu no lēmējorganizācijām finansējuma piešķiršanai digitālo pārmaiņu ieviešanai uzņēmumos un organizācijās Kurzemē un Zemgalē,” turpina Salvis Roga.

Par Latvijas digitālo akseleratoru

Latvijas digitālais akselerators veidots ar mērķi sekmēt digitālo pārveidi un inovācijas Latvijas uzņēmumos un publiskajā sektorā, uzlabot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti ar jaunu digitālo risinājumu palīdzību un vairot investīcijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā. Šobrīd akseleratorā darbojas 20 biedri, pārstāvot visu Latvijas plānošanas reģionus. To starpā gan Latvijas augstākās izglītības un pētniecības iestādes, gan tehnoloģiskie centri, gan uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta centri, kā arī digitalizācijas jomā iesaistītie publiskā sektora pārstāvji.

Par Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteri

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” ir pārnozaru sadarbības organizācija, kas apvieno komersantus, izglītības un pētniecības institūcijas, kā arī citas organizācijas, kas daļēji vai pilnībā darbojas zaļo un viedo tehnoloģiju sektoros. Klasteris ietver Latvijai ilgtspējīgai attīstībai nozīmīgus sektorus, kas vienlaicīgi ir arī viedās specializācijas stratēģijas prioritārās nozares – mašīnbūve un aparātbūve, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un kosmosa tehnoloģijas, energoefektīvas būves, efektīva ražošana un videi draudzīgi izejmateriāli. Šī sinerģija ļauj veiksmīgi izmantot pieejamos resursus un panākt iespējami efektīvāku Latvijas tautsaimniecības vides attīstību. Klasteris apvieno vienus no visstraujāk augošajiem uzņēmumiem ar ievērojamu eksporta īpatsvaru un attīstības potenciālu Latvijas tautsaimniecības prioritārajās nozarēs.