Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris 24. februārī no pl. 14:00 aicina piedalīties vebinārā “Zaļa un Vieda namu apsaimniekošana”. Vebinārā fokusēsimies uz zaļo un viedo risinājumu priekšrocībām, dodot iespēju vebināra dalībniekiem uzzināt, kā padarīt nama apsaimniekošanu ilgtspējīgāku. 

Dalība vebinārā ir bez maksas. Interesenti aicināti reģistrēties, aizpildot reģistrēšanās anketu. Piekļuve vebināram dalībniekiem tiks nosūtīta katram individuāli uz reģistrācijas anketā norādīto e-pastu.

Reģistrēties

Vebinārā uzzināsi

Kā kļūt par “zaļās enerģijas” ražotāju un samazināt ēkas kopējās elektrības izmaksas, uzstādot saules paneļus?

Kādi būs lielākie ieguvumi no saules paneļu uzstādīšanas?

Kā izmantot viedo elektrības skaitītāju datus, lai, balstoties uz datiem, plānotu pārdomātas un energoefektīvas darbības?

Vai viedā skaitītāja datu apkopošana un analīze var palīdzēt ieekonomēt līdzekļus par ēkas apkuri?

Kur rast atbalstu energoefektīvu ieceru realizēšanai daudzdzīvokļu namiem?

Programma

14:10

Ražo pats savu “Zaļo enerģiju”

Ivars Inkins
AS Latvenergo

14:30

Pirmais AS “Sadales tīkls” publiskais datu pakalpojums.

Tomass Liepnieks
AS “Sadales tīkls”

14:50

Vai izmantojot viedo skaitītāju datus var novērtēt apsaimniekošanas kvalitāti?

Jānis Šipkovs
Data Mining Solutions

15:10

Aktualitātes namu apsaimniekotājiem

Ieva Vērzemniece
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”

Par projektu

Projekts “Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai” (Smart Living) ir Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts. Tā mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un pārdomātu enerģijas resursu izmantošanu Latvijā un Igaunijā, apvienojot abu valstu zināšanas un partneru organizāciju kompetenci. Projekta laikā informēsim Latvijas un Igaunijas iedzīvotājus par energoresursu taupīšanas iespējām, kā arī uzrunāsim Igaunijas un Latvijas nekustamo īpašumu pārvaldniekus par atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Projekta īstenošanas laikā plānots veikt šādas galvenās aktivitātes:

  • Tiks izstrādāta tiešsaistes interaktīvā platformā, kurā atraktīvā veidā varēs izvērtēt ēkā notiekošos enerģijas procesus. Lai sabiedrībai piedāvātais risinājums būtu ar augstu pievienoto vērtību, tiks izveidota ekspertu padome ar vismaz 5 Latvijas un 5 Igaunijas enerģētikas jomas profesionāļiem.
  • Lai radītu dziļāku izpratni par energoefektivitāti, visas kampaņas laikā tiks organizēti 40 semināri mājsaimniecībām un 24 semināri nekustamo īpašumu pārvaldniekiem.
  • Lai nodrošinātu iedzīvotāju informētību, reizi gadā tiks organizēts atvērts informatīvais pasākums

Latvijā projektu īsteno Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris un Vidzemes plānošanas reģions, Igaunijā – Tartu reģionālā enerģētikas aģentūra. Projekta kopējais budžets ir 386 536, 41 EUR. No tiem kopējais finansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 328 555,94 EUR. Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klastera budžets ir 183 827,66 EUR. No tiem kopējais finansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 156 253 253,51 EUR.

Jautājumi?

Sazinies ar mums!

Anete Grundberga

E-pasts: anete@greentechlatvia.eu

Telefons: +371 27181535

*Lapā publicētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.