Par Green-Tech Latvia

Green-Tech Latvia jeb Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris ir pārnozaru sadarbības organizācija, kas apvieno komersantus, izglītības un pētniecības institūcijas, kā arī citas organizācijas, kas daļēji vai pilnībā darbojas zaļo un viedo tehnoloģiju sektoros.

Klasteris ietver Latvijai ilgtspējīgai attīstībai nozīmīgus sektorus, kas vienlaicīgi ir arī viedās specializācijas stratēģijas prioritārās nozares – mašīnbūve un aparātbūve, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un kosmosa tehnoloģijas, energoefektīvas būves, efektīva ražošana un videi draudzīgi izejmateriāli. Šī sinerģija ļauj veiksmīgi izmantot pieejamos resursus un panākt iespējami efektīvāku Latvijas tautsaimniecības vides attīstību.

Klasteris apvieno vienus no visstraujāk augošajiem uzņēmumiem ar ievērojamu eksporta īpatsvaru un attīstības potenciālu Latvijas tautsaimniecības prioritārajās nozarēs.

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris ir viens no 13 Klasteriem Latvijā, kas ieguvis atbalstu jaunajā Klasteru programmā 2017-2021. Lasīt vairāk par programmu.

Aktivitāte tiek realizēta Biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”, Klastera programmas ietvaros (Līguma Nr. 3.2.1.1/16/A/016).

Klasteru_programmas_logo

Dati

Dibināts: 31.05.2010
Juridiskā forma: Biedrība
Valde: valdes locekļi Salvis Roga, Ieva Meikšāne un Anete Grundberga

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris ir biedrs:
Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamerā
European Cluster Collaboration Network
3B ICT Cluster Network

Biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” darbības mērķis saskaņā ar statūtiem ir uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana un jaunu uzņēmumu attīstības atbalstīšana (īpaši tehnoloģiski ietilpīgu uzņēmumu) Latvijā un ārvalstīs.

Klastera virsmērķis:

Veicināt komersantu un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un citu institūciju sadarbību vietējā un starptautiskajā līmenī, tādējādi veicinot komersantu konkurētspējas celšanu, palielinot eksporta apjomu un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvaru eksportā, kā arī inovācijas un jaunu produktu veidošanos.

Klastera specifiskais mērķis:

Veicināt mikro, mazo un vidējo komersantu, kas darbojas “zaļo” un “viedo” tehnoloģiju sektoros, izaugsmi un starptautisko sadarbību (t.sk. paaugstināt eksporta apjomu), nodrošinot efektīvu sadarbības tīklu komersantu (t.sk. lielo komersantu), izglītības un pētniecības organizāciju un biznesa atbalsta organizāciju starpā.

Latvijas uzņēmumi – starptautiski konkurētspējīgi un augoši; Latvijas uzņēmējdarbības vide – uzņēmumu izaugsmei labvēlīga un starptautiski konkurētspējīga.

Kļūt par vienu no Baltijas jūras reģiona vadošajiem “zaļo” un “viedo” tehnoloģiju klasteriem, nodrošinot klastera uzņēmumiem jaunas izaugsmes un attīstības iespējas.

  • Dalība ekonomiskās politikas veidošanā un īstenošanā inovāciju jomā;
  • Biedru un klientu konkurētspējas veicināšana;
  • Eksporta veicināšana un tirgus attīstīšana;
  • Biedrošanās un sadarbības veidošana;
  • sabiedrības izglītošana par videi draudzīgām tehnoloģijām.
0
biedri
0milj. €
biedru apgrozījums 2018
0milj. €
MVK eksporta apjoms 2018
0
biedru darbinieku skaits