Aicinām datu analītiķus, programmētājus, IT uzņēmumus un ikvienu interesentu, kam ir saistoši izvirzītie izaicinājumi, piedalīties “Enerģētikas hakatonā”, kas norisināsies  tiešsaistē no 5. līdz 9. septembrim ar noslēguma pasākumu klātienē 9. septembrī Liepājā.  5 dienu hakatonā dalībniekiem būs iespēja strādāt pie Latvijas lielākā enerģētikas uzņēmuma AS “Latvenergo” izvirzītajiem izaicinājumiem, radīt inovatīvas idejas un iegūt jaunus sadarbības partnerus.

Reģistrēties hakatonam

Izaicinājumi

#Programma, kas ļauj piekļūt vairāku ražotāju invertoriem, klientu saules moduļu datus integrējot Elektrum mājas lapā un mobilajā aplikācijā

PAR IZAICINĀJUMU IETVARU

Tiek prognozēts, ka līdz 2026. gadam globālā atjaunojamās elektroenerģijas jauda pieaugs par vairāk nekā 60 % no 2020. gada līmeņa līdz vairāk nekā 4800 GW, kas ir līdzvērtīga pašreizējai kopējai fosilā kurināmā un kodolenerģijas jaudai. Atjaunojamie enerģijas avoti līdz 2026. gadam veidos gandrīz 95% no globālās jaudas pieauguma, un saules enerģija vien nodrošinās vairāk nekā pusi no tā. Paredzams, ka līdz 2026. gadam pievienotās atjaunojamās enerģijas jaudas apjoms būs par 50% lielāks nekā no 2015. līdz 2020. gadam. To veicina spēcīgāks valdības politikas atbalsts un vērienīgāki tīras enerģijas mērķi. Turpinot izaugsmi jaunos tirgos, arī Latvenergo ar tirdzniecības zīmolu Elektrum attīsta saules enerģijas pakalpojumu klāstu – piedāvājot gan saules mikroģenerācijas projektus privātām un juridiskām personām, gan attīstot lielas jaudas saules parkus visās Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

PAR IZAICINĀJUMU

Apraksts
Invertors ir atjaunojamās enerģijas ģenerējošo sistēmu neatņemams posms. Invertors pārveido saules paneļu un vēja ģeneratora saražoto vai baterijās uzkrāto, līdzstrāvu mājsaimniecībā un elektrotīklā nepieciešamajā maiņstrāvā. Invertoriem jāatbilst valstu standartiem, nodrošinot noteiktus tīklu aizsardzības u.c. iestatījumus, un tikai tīkla operatoru atzīti invertori var tikt pielietoti. Piemēram, paralēlam darbam ar AS “Sadales tīkls” elektrotīklu ir reģistrēti vairāki desmiti ražotāju invertori, kurus ir atļauts izmantot pieslēgumos pie tīkla. Katrs ražotājs paredz savu invertora vadības sistēmu, kas nav ērti pārvaldot vairāku ražotāju invertorus, kas izvietoti dažādos objektos. Tāpēc šajā izaicinājumā meklējam komandas, kas spētu radīt risinājumu, kas ļautu piekļūt vairāku ražotāju invertoriem izmantojot vienoto interfeisu.

Mērķis
Uzlabot un efektivizēt vadības un kontroles funkciju, ko Latvenergo spētu veikt par sava valdījumā esošiem invertoriem, kā arī piedāvāt tādu funkcionalitāti klientiem.

Potenciālie virzieni risinājumam
1. Risinājums, ar kuru varētu piekļūt dažāda veida un vairāku ražotāju invertoriem (saules parkiem, mājsaimniecību mikroģenerācijai) ar vienotu API interfeisu ;
2. Risinājums mikroģeneratoru attālinātai centralizētai vadībai, iegūstot datus, ko tālāk varētu izmantot tīkla palīgpakalpojumu sniegšanai, tādā veidā kontrolējot invertorus;
3. Risinājums mikroģenerācijas klientu datu integrācijai Elektrum mājas lapā un mobilajā aplikācijā;

Latvenergo resursi izaicinājuma risināšanā
1. Piekļuve ražotāju invertoru instrukcijām;
2. Latvenergo programmētāju atbalsts.

Pievērst uzmanību
1. Nepieciešams apkopot invertoru komunikāciju protokolu datus un informāciju par tiem;
2. Nepieciešams izstrādāt programmatūru ar algoritmiem un modeļiem, lai redzētu invertorus Latvenergo sistēmās un lai tos būtu iespējams vadīt un kontrolēt;
3. Demonstrēt faktisko IT risinājuma darbību.

Pieejamie Latvenergo eksperti: Romāns Oļekšijs, Toms Cuvarevs, Renārs Straupe, Oļegs Linkevičs, Kārlis Gičevskis.

#Uzlādes staciju stāvvietu kontroles rīks, kas var uzlabot stāvvietu pareizu lietošanu un to pieejamību elektromobiļu uzlādei

PAR IZAICINĀJUMU IETVARU

Elektrotransporta uzlādes infrastruktūra kļūst arvien plašāka, taču tendences un tās pieejamība dažādos tirgos ir ļoti atšķirīga. Visos lielākajos Eiropas tirgos publiskā uzlāde ir paplašinājusies līdz ar jaunu elektrotransporta modeļu pieejamību un elektromobiļu pārdošanas apjoma pieaugumu. Arī Latvenergo ar tirdzniecības zīmolu Elektrum Drive attīsta uzlādes tīklu ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijas un Lietuvas pilsētās. Tomēr vadošajos dažādos tirgos veidojas atšķirīgi publiskās uzlādes infrastruktūras modeļi. Atšķirības publiskās uzlādes infrastruktūrā un ātrās uzlādes lādētāju pieejamībā liecina, ka nav universālas EV un lādētāju skaita attiecības, pieejas un risinājumi, ko varētu izmantot kā etalonu. Pilsētas un komersanti atbalsta uzlādes staciju pieaugumu un attīstību. Tomēr paradumu maiņa sabiedrībā notiek pakāpeniski un veidojas dažādi izaicinājumi, kas saistīti ar uzlādes staciju un stāvlaukumu lietošanu un izrietošu efektīvu izmantošanu.

PAR IZAICINĀJUMU

Apraksts
Bieži rodas situācijas, kad uzlādes staciju stāvlaukumus izmanto transportlīdzekļi, kas neveic uzlādi: transportlīdzeklis nav elektro vai transportlīdzeklis ir jau beidzis uzlādi. Tādēļ ir nepieciešams rast risinājumu, kas ļauj veikt kontroli un fiksāciju par šādiem gadījumiem un iespēju robežās informēt uzraugošās organizācijas par radušos situāciju.

Mērķis
Nodrošināt, ka uzlādes stacijas tiek izmantotas atbilstoši lietošanas noteikumiem un tās spētu apkalpot pēc iespējas vairāk transportlīdzekļu lietotājus.

Potenciālie virzieni risinājumam
1. Risinājums, kas konstatē transportlīdzekļa novietojumu atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem (t.sk. seguma marķējumam);
2. Risinājums, kas iekļauj stāvvietā novietoto transportlīdzekļa video vai vizuālo fiksāciju, lai:
-spētu atpazīt transportlīdzekļu numuru zīmes;
-konstatētu, ka stāvlaukumā atrodas elektriskais transportlīdzeklis vai iekšdedzes dzinēja transportlīdzeklis;
3. Risinājums, kas fiksē transportlīdzekļa iebraukšanas, izbraukšanas un stāvēšanas laiku;
4. Risinājums, kam jāspēj darboties gan ar vietējiem, gan ārzemju transportlīdzekļiem;
5. Komunikācijas izveide starp iesaistītajām pusēm (uzlādes operatoru, uzraugošo iestādi, u.c);
6. Skices izveide par sensoru, multimediju iekārtu izvietojumu uzlādes stāvlaukumā.

Latvenergo resursi izaicinājuma risināšanā
Materiāli un informācija par uzlādes stāvlaukumiem, attēli un video, kad elektriskie transportlīdzekļi veic uzlādi, u.c. nepieciešamo informāciju.

Pievērst uzmanību
1. Vēlams apskatīt labo praksi un pieredzi citviet pasaulē, bet nepārņemt risinājumu – tā vietā būvēt uz to iestrādnēm, radot individuālu pieeju;
2. Vēlamas idejas par to, kā decentralizēt šādas sistēmas darbību, kas būtu pēc iespējas autonoma.

Pieejamie Latvenergo eksperti: Fēlikss Zajecs, Aleksejs Piļipovecs, Edgars Korsaks-Mills, Oļegs Linkevičs, Kārlis Gičevskis.

#Mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņa detalizēta analīze, identificējot patēriņa veidotājus

PAR IZAICINĀJUMU IETVARU

No vienas puses energoefektivitāte ir svarīgs aspekts cīņā pret klimata pārmaiņām, kas ļauj uzreiz samazināt mūsu radītās emisijas, mazina ietekmi uz vidi un samazina enerģijas un resursu patēriņu. No otras puses – tehnoloģijas, kas ļauj uzlabot energoefektivitāti, arī dod iespēju gan mājsaimniecībām, gan komersantiem samazināt savus enerģijas rēķinus uzreiz pēc energoefektivitātes pasākumu ieviešanas. Energoefektivitāte jau sen ir ES enerģētikas politikas pamats un Eiropas Zaļā Kursa viens no galvenajiem aspektiem. Tagad tā ir kļuvusi vēl svarīgāka. Ar enerģētiku saistītiem izaicinājumiem parasti nav vienkāršu risinājumu, taču ir aktivitātes un iespējas, kurām vajadzētu būt pašsaprotamām, un energoefektivitāte ir viena no tām. Tāpēc ir svarīgi strādāt ar paradumu maiņu un sabiedrības informēšanu, kā izmantot energoefektivitātes sniegtās iespējas tā, lai varētu izmantot tās abas puses – gan saudzēt klimatu un samazināt energoresursu patēriņu, gan samazināt ar to saistītās izmaksas. Tas mums palīdzēs sasniegt ES energoefektivitātes mērķus 2030. gadam, ko nosaka Energoefektivitātas direktīva, kas arī saka: “energoefektivitāte pirmajā vietā”.

PAR IZAICINĀJUMU

Apraksts
Lai resursus pārvaldītu, jābūt pieejamai informācijai par resursu pašreizējo izlietojumu. Jaunu pieeju plānošana un paradumu ieviešana iespējama situācijās, ja varam izvērtēt, kas šā brīža situācijā mūs apmierina vai neapmierina. Šobrīd Latvenergo tirdzniecības zīmola Elektrum rīcībā jau ir pieejams rīks patēriņa analīzei “Energopulss”, ko turpmāk plānots uzlabot, paplašinot klientam piedāvāto mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņa analīzi. Domās par ilgtspēju un gudru resursu pārvaldību elektroenerģijas lietotājiem, plānots piedāvāt risinājumu, kurā ar mākslīgā intelekta palīdzību tiks analizēti klienta patēriņa dati, sniedzot pārskatu par mājsaimniecībā esošajiem būtiskākajiem elektroenerģijas patērētājiem. Lai iegūtu mēneša rezultātus, būs jāspēj analizēt augstas izšķirtspējas datus. Šāds risinājums ļauj klientam faktos balstītā informācijā pieņemt lēmumu par turpmāku elektroenerģijas resursu izlietojumu, optimizējot resursu portfeli un saglabājot ierasto komforta līmeni.

Mērķis
Izstrādāts, AI balstīts mājsaimniecības patēriņa analīzes rīks, kas kopējo ikmēneša elektroenerģijas patēriņu ļauj sadalīt pēc būtiskākajiem patēriņa veidotājiem, piemēram X% apkure, Y% ūdens sildīšana, Z% ēst gatavošana utt.

Potenciālie virzieni risinājumam
1. Jauna AI pieeja, kā noteikt elektroiekārtu patēriņu mājsaimniecībā;
2. “Bibliotēka” par mājsaimniecības elektroiekārtu elektrības patēriņa un mikroģenerācijas ražošanas profiliem Latvijas apstākļos;
3. Noteikt, kādas izšķirtspējas dati ir nepieciešami šādam rīkam un kur šādus datu avotus iegūt;
4. Kādas datu analīzes metodes varētu izmantot šādu datu analizēšanai.

Latvenergo resursi izaicinājuma risināšanā
1. Reālu mājsaimniecību elektroenerģijas patēriņa un mikroģenerācijas dati, kas atbilst “mūsdienu” tendencēm – mājsaimniecībai iekļaujot elektroauto, siltuma sūkni, saules paneļus u.c. iekārtas.
2. Materiāli un informācija par elektroiekārtām un to energoefektīvu lietošanu.

Pievērst uzmanību
Vēlams apskatīt labo praksi un līdzīgu pieredzi citviet pasaulē, izskatot labākās metodes elektroiekārtu profila analīzei.

Pieejamie Latvenergo eksperti: Vineta Ozoliņa, Anna Luīze Blodone, Ģirts Vikmanis, Kaspars Karlsons, Oļegs Linkevičs, Kārlis Gičevskis.

Reģistrēties hakatonam

Svarīgi

Kas, kur, kad?

Enerģētika hakatons norisināsies tiešsaistē no 5. – 9. septembrim. Noslēguma pasākums plānots 9. septembrī klātienē, Liepājā, Impact Hub Liepāja telpās

Kas piedalās?

Datu analītiķi, programmētāji, IT jomas uzņēmumi un IT fakultātes studenti un visi interesenti, kas hakatona laikā vēlas  risināt uzņēmuma izvirzītos izaicinājumus.

Kas organizē?

Pasākumu organizē Latvijas lielākais enerģētikas uzņēmums AS “Latvenergo” sadarbībā ar biedrību “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”

Reģistrēties hakatonam

Kāpēc piedalīties?

Iegūsti jaunu pieredzi un demonstrē savas esošās prasmes un zināšanas

Saņem padomus un atbalstu no Latvijas lielākās enerģētikas kompānijas ekspertiem

Iegūsti jaunus sadarbības partnerus

Piedalies cīņā par galveno balvu – 5000 EIRO naudas balvu

Reģistrēties hakatonam

Programma

Pirmdiena, 5.septembris | tiešsaistē

10:00 Atklāšana
10:30 Izaicinājumu prezentēšana
11:00 Komandu veidošana un pieteikšanās izaicinājumiem
12:00 Darbs pie izaicinājumiem, tikšanās ar ekspertiem

Otrdiena, 6.septembris | tiešsaistē

10:00-13:00 Energo ilgtspējas diena (tiešraide ZVTK Facebook lapā šeit)
14:00-14:30 Intervija ar AS “Latvenergo” valdes locekli Kasparu Cikmaču (tiešraide ZVTK Facebook lapā šeit)
16:00 Komandu tīklošanās

Darbs pie izaicinājumiem un individuālās tikšanās ar ekspertiem visas dienas garumā

Trešdiena, 7.septembris | tiešsaistē

14:00-14:30 Intervija ar AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Čaksti (tiešraide ZVTK Facebook lapā šeit)
16:00 Starpatskaite. Kopīga tikšanās ar AS “Latvenergo” ekspertiem

Darbs pie izaicinājumiem un individuālās tikšanās ar ekspertiem visas dienas garumā

Ceturtdiena, 8.septembris | tiešsaistē

14:00-14:30 Intervija ar Ekonomikas ministri Ilzi Indriksoni (tiešraide ZVTK Facebook lapā šeit)
16:00 Komandu tīklošanās

Darbs pie izaicinājumiem un individuālās tikšanās ar ekspertiem visas dienas garumā

Piektdiena, 9.septembris | klātienē

14:30 Ierašanās
15:00 Noslēguma pasākuma atklāšana klātienē, Impact HUB Liepāja telpās

Reģistrēties hakatonam

Eksperti

Edgars Korsaks-Mills

AS “Latvenergo” projektu vadītājs un elektromobilitātes/energoefektivitātes eksperts

Ikdienā jau 6 gadus brauc ar elektroauto, iesaistīts uzlādes infrastruktūras veidošanā un sabiedrības izglītošanā par elektroauto un tā uzlādes risinājumiem. Vairāku publikāciju autors par Eiropas likumdošanas aspektiem un nozares aktualitātēm energoefektivitātes, elektromobilitātes un elektroauto uzlādes jomās. Pirmā pieredze ar elektroauto sākās 2016. gadā. Toreiz, uzsākot darbu AS “Latvenergo”, par viņa ikdienas pārvietošanās līdzekli kļuva Latvijā pirmais reģistrētais elektroauto Fiat Fiorino Elettrico. Tā maksimālais nobraucamais attālums ar pilnu uzlādi bija ap 80 km, turklāt tas atbalstīja tikai lēno uzlādi no kontaktligzdas. Šajā laikā arī publiskās uzlādes infrastruktūras attīstība bija tikai sākotnējā fāzē. Edgars uzskata, ka daudzi aizspriedumi un mīti par elektroauto un tā uzlādi balstās tieši šajos elektromobilitātes pirmsākumos, kas šobrīd vairs neatbilst patiesībai. Pašlaik pārvietojas ar 2019. gada Nissan Leaf 40 kWh elektroauto, kas ar pilnu uzlādi ļauj nobraukt vismaz 200 km, un ir praktiski notestējis lielāko daļu Latvijā nopērkamo elektroauto modeļu un pārbaudījis to efektivitāti Latvijas klimatiskajos apstākļos un satiksmē, iegūtos rezultātus apkopojot Elektrum elektroauto testu katalogā. Regulāri dalās pieredzē un ieteikumos nozares diskusijās, semināros, konferencēs, kā arī konsultē uzņēmumus un privātpersonas elektromobilitātes un energoefektivitātes jautājumos un tehnoloģijās.

Edgars ir ieguvis Latvijas Universitātes maģistra grādu tiesību zinātnē, Latvijas Lauksaimniecības universitātes maģistra grādu un kvalifikāciju projektu vadībā un Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura grādu datorzinātnē. Profesionālās prasmes pilnveidotas arī dažādos semināros un apmācībās.

Hakatona dalībniekus varu konsultēt par aktualitātēm un tendencēm nozarē, elektroauto lietotāja perspektīvu un eksplutācijas pieredzi (tai skaitā no testētiem vairāk kā 30 elektroauto modeļiem), novērotajām problēmām, paradumiem, iespējamiem risinājumiem.

Renārs Straupe

AS “Latvenergo” Energorisinājumu vadības daļas vadītājs

Energoauditors ar piecu gadu stāžu, kā arī ir vadošais eksperts bīstamo iekārtu ekspluatācijas procesos jau četrus gadus. Vada un pārzina saules elektrostaciju būvniecības projektus un nianses vismaz gadu, kā arī ir pieredzējis enegorisinājumu vadības daļas vadītājs jau divus gadus.

Hakatona dalībniekiem varu palīdzēt, sniedzot  informāciju par saules elektrostaciju uzbūvi un galvenajiem darbības principiem, kā arī izskaidrošu elektroenerģijas ražotāju un elektrostaciju darbības principus. 

Romāns Oļekšijs

AS “Latvenergo” Vēja un saules parku attīstības funkcija projektu vadītājs

2020. gadā saņēmis doktora grādu elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās. Šobrīd strādā AS “Latvenergo” Vēja un saules parku attīstības funkcijā par projekta vadītāju. No 2014.g. līdz 2021.g. strādājis AS “Latvenergo” TEC tehniskajā daļā, ieņemot dažādus amatus, tai skaitā vecāka elektroinženiera amatu. Kopš 2017.gada ir arī Rīgas Tehniskās Universitātes pētnieks Enerģētikas institūtā.

Hakatona dalībniekiem varu palīdzēt izprast, kā strādā energosistēma, kā darbojas elektrostacijas (saules, vēja, TEC) un kā notiek elektrostaciju vadība un kontrole. Hakatona dalībnieki ir gaidīti ar saviem jautājumiem par jebko, kas saistīts ar manu pieredzi – gan tehnisko un organizatorisko, gan par saistošās likumdošanas prasībām. 

Kārlis Gičevskis

AS “Latvenergo” Izpētes un attīstības funkcijas projektu vadītājs

Šobrīd studē RTU doktorantūrā. Līdzšinējā pieredze ietver Inovāciju programmu koordinēšanu un dalību izpētēs par jauniem Latvenergo biznesa virzieniem, tai skaitā elektroauto uzlādes un energoefektivitātes jomās.

Ar hakatona dalībniekiem dalīšos citos hakatonos un jaunuzņēmumu akselerācijas programmās iegūtajās zināšanās un idejās, kā arī konsultēšu dalībniekus par veiksmīgu prezentāciju sagatavošanu, tehnoloģiju un ideju validāciju.

Oļegs Linkevičs

AS “Latvenergo” Attīstības daļas vadītājs

Dr.sc.ing., Profesors, pētnieks. Profesionālā pieredze: 12 gadu akadēmiskā un zinātniskā pieredze Rīgas Tehniskā universitātē, Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē (iepriekš EEF), 27 gadu administratīvā darba pieredze Latvijas energokompānijas AS “Latvenergo” Izpētes un attīstības departamentā. Zinātniskā darbība un pētniecība tiek veikta vairāk kā 17 gadus (tajā skaitā izstrādājot promocijas darbu), specializējoties elektrostaciju un mikrotīklu darbības modelēšanā, izstrādājot optimizācijas modeļus un algoritmus, par ko liecina H-indeks 7 un 55 publikācijas, t.sk. vairāk kā 33 Scopus citējamas publikācijas, dalība starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, valsts pētījumu programmās, Apvārsnis 2020 projektos, kā arī līgumdarbos ar nozares uzņēmumiem. LZP eksperts kopš 2016.gada. Pedagoģiska pieredze ar vietējiem (latviešu valodā) un ārzemju (angļu valodā), kā arī neklātienes nodaļas studentiem. Kopš 2009. gada priekšmetu apguva vairāk kā 1000 studenti. Studējošie apgūst priekšmetu “Enerģētikas pamati” (EES263), kura ietvaros ir praktiskas nodarbības. Studiju materiāli tiek pastāvīgi pilnveidoti, ņemot vērā aktuālus materiālus un zinātniskus pētījumus, kā arī piedaloties apmācības un kvalifikācijas celšanos kursos. Tiek izstrādāti jaunie kursi: Elektroenerģijas ražošana un pārvade (EES732), Ievads specialitātē un nozares pētniecība (EES731), Elektriskās stacijas un apakšstacijas (EES708). VGB Power Tech e.V. (www.vgb.org) asociācijas Tehniskās Padomes loceklis kopš 2015. gada 14. septembra, EURELECTRIC asociācijas (www.eurelectric.org) “Thermal & Nuclear” darba grupas loceklis kopš 2010. gada.

Hakatona dalībniekus varu konsultēt par dažādiem pētniecības jautājumiem, elektrostaciju un mikrotīklu darbību, kā arī dažādiem enerģētikas principiem. Labprāt dalīšos savā specialitātes pieredzē un nozares aktualitātēs. 

Ģirts Vikmanis

AS “Latvenergo” Datu noliktavu un sistēmu integrācijas daļas vadītājs, IT sistēmu funkcija

Maģirstra grāds Finanšu vadībā un vairāk kā 20 gadu pieredze AS “Latvenergo” IT virzienā. Šobrīd ir atbildīgs par AS “Latvenergo” koncerna sistēmu integrāciju, datu noliktavu un datu analītikas risinājumu attīstību, kā arī pārzina mašīnmācības un datizraces virzienu.

Hakatona dalībniekiem varu palīdzēt ar jautājumiem par esošo IT situāciju, vēlamajiem risinājuma virzieniem, kā arī līdzšinējo pieredzi konkrētā izaicinājuma risināšanā. No savas puses piesaistot labākos speciālistus, ceru pretī sagaidīt tikpat spēcīgus un zinošus dalībniekus.

Fēlikss Zajecs

AS “Latvenergo” Elektrotransporta uzlādes tīkla projektu vadītājs

Sertificēts elektroietaišu izbūves darbu vadītājs un elektrotransporta uzlādes infrastruktūras izveides eksperts. Iesaistījies Latvijas elektromobilitātes izveidē un attīstībā, sekmējot uzlādes infrastruktūru gan jauniem un rekonstruētiem būvobjektiem, gan Nacionālā mēroga CSDD Uzlādes staciju projektā. Kompetents gan elektromobilitātes infrastruktūras izveidē, gan inženierkomunikāciju izbūvē. Bagātīga, daudzpusīga un praktiska pieredze inženierkomunikāciju un moderno tehnoloģiju izbūvē mijas ar akadēmiskiem sasniegumiem enerģētikas un elektrotehnikas maģistratūrā un biznesa uzsākšanā un vadīšanā. Pieredze saistīta ar vairākiem uzņēmumiem, tai skaitā AS “Latvenergo”, kurā tika attīstīta elektrotransporta uzlādes tīkla infrastruktūra gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs. Veiksmīgi pierādījis un pilnveidojis savas profesionālās spējas gan vadīt un organizēt cilvēkresursu efektīvu un nepārtrauktu darbību, gan veikt patstāvīgu projekta vadību līdz nodošanas / pieņemšanas aktam.

Hakatona dalībniekiem varu palīdzēt izprast uzlādes iekārtas lietošanas principus, laukuma izveides principus un tehniskos aspektus iekārtas darbībā.

Anna Luīze Blodone

AS “Latvenergo” projektu vadītāja energoefektivitātes daļā

Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē, profesionālās prasmes pilnveidotas arī dažādos semināros un apmācībās. Jau vairāk kā četrus gadus nodarbojas ar iedzīvotāju izglītošanu energoefektivitātes jautājumos, tas ir, popularizē lietot dažādus energoresursus pārdomāti, kā arī sniedz klientiem konkrētus un individuāli piemērotus padomus mājsaimniecībām. Regulāri tiek pētītas elektroierīces, kas atrodas mājsaimniecībās – to patēriņš, dati, lietošanas paradumi un to efektivitāte.

Hakatona dalībniekiem varu palīdzēt, sniedzot informāciju par energoefektivitāti, par mājsaimniecību elektroenerģijas patērētājiem un to analīzi.

Tatjana Stefanova

AS “Sadales tīkls” Tīklu pārvaldības funkcija, Plānošanas un procesu pārvaldības daļa, Procesu vadītāja

Pārzina Mikroģenerācijas un Elektrostaciju pieņemšanas ekspluatācijā procesus, kā arī ir pieredze normatīvo regulējumu elektrostaciju un mikroģeneratoru darbībā, lai pieslēgtu tos paralēlam darbam ar elektrotīklu.

Hakatona dalībniekiem varu atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti gan ar normatīviem, gan ieregulēšanas parametriem un invertoriem, lai tie varētu darboties vienotā tīklā.

Aleksejs Piļipovecs

AS “Latvenergo” IT projektu vadītājs, Norēķinu un klientu apkalpošanas sistēmu daļa

Mg.sc.ing (Transporta un sakaru institūts, Inženierzinātņu maģistra grāds elektrozinātnē). Iepriekš piedalījies Future Hub (www.future-hub.eu) kā tehniskais konsultants. Pārzina visu par un ap Elektrotransporta uzlādes risinājumiem Elektrum Drive.

Hakatona dalībniekiem palīdzēšu risināt izaicinājumu “Uzlādes staciju stāvvietu kontroles rīks, kas var uzlabot stāvvietu pareizu lietošanu un to pieejamību elektromobiļu uzlādei“.

Vineta Ozoliņa

AS “Latvenergo” korporatīvā zīmola projektu vadītāja

Iegūts maģistra grāds Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa vadības augstskolā uzņēmējdarbības vadībā. Ir pieredze zīmola pieredzes un reputācijas projektu vadībā.

Hakatona dalībniekiem palīdzēšu risināt izaicinājumu “Mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņa detalizēta analīze, identificējot patēriņa veidotājus”, apzināt izaicinājuma nozīmi klienta pieredzes veidošanā, kā arī attiecinājuma projekta “Energo pulss” saturu un nozīmi.

Kaspars Karlsons

AS “Latvenergo” Datu noliktavu un sistēmu integrācijas daļa, Datu analītiķis

Doktora grāds ķīmijas inženierijā. Vairāk kā sešu gadu pieredze (tai skaitā pētnieciskā) darbā ar dažāda veida datiem, to analīzes metodēm un vizualizāciju. Šobrīd uzņēmumā strādā ar jaunu mašīnmācīšanās modeļu izveides elektroenerģijas industrijas procesiem un vajadzībām.

Hakatona dalībniekiem palīdzēšu risināt izaicinājumu “Mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņa detalizēta analīze, identificējot patēriņa veidotājus”, konkrētāk, varēšu palīdzēt ar tehniskajiem jautājumiem saistībā ar datu analīzi, modelēšanu un vizualizāciju.

Jans Jelinskis

SIA “1NCE Latvia”  Izpilddirektors

Iegūts doktora grāds Telekomunikācijās (Rīgas Tehniskā universitāte, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Telekomunikāciju institūts) un maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA) (Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultāte). Vairāku gadu pieredze programmatūras izstrādē un ieviešanā, Lietu Interneta (IoT) risinājumu izstrādē un ieviešanā, pieredze pētnieciskajā darbā Telekomunikāciju/IT jomā un projektu/produktu vadībā.

Hakatona dalībniekiem varu dalīties ar pieredzi IoT (Lietu Interneta) risinājumu konceptuālajā izstrādē, praktiskajos aspektos softa izstrādē, ieviešanā un uzturēšanā. Pastāstīšu par produkta vadības niansēm, kā arī varu dalīties ar uzņēmuma vadītāja/pētnieka pieredzi izstrādājot inovatīvus risinājumus. 

Pauls Beinarovičs

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Informācijas tehnoloģiju departamenta elektromobilitātes un radaru sistēmas attīstības daļas vadītājs

Iegūts maģistra grāds Rīgas Tehniskā Universitātes Mehānikas fakultātē. Vairāku gadu pieredze elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju tīkla izveidē un uzturēšanā, ERAF projekta īstenošanā no A-Z, kā arī stacionāro fotoradaru tīkla uzturēšanā.

Hakatona dalībniekiem varu dalīties pieredzē par uzlādes staciju izveides praktisko pusi un to tīkla uzturēšanas pieredzi (problēmas, defekti un to novēršana, utt.), kā arī ETL ekspluatāciju un savu redzējumu par tās uzlādes infrastruktūras attīstību.

Reģistrēties hakatonam

Ir jautājumi? Mēs atbildēsim!

Ieva Meikšāne

Pasākuma koordinatore

ieva@greentechlatvia.eu

+371 29249972

Imants Martinsons

Pasākuma koordinators

imants@greentechlatvia.eu

+371  26 528 678

Daira Bērtule

Pasākuma komunikācijas vadītāja

daira@kbi.lv

+371 22 073 792

Organizatori un partneri