Trešdien, 27. martā Liepājas Latviešu biedrības namā norisinājās konference “Procesu un ražošanas digitalizācija”, dalībnieku vidū pulcējot vairāk kā 90 topošos un esošos uzņēmējus, jauniešus, uzņēmējdarbības un digitalizācijas entuziastus. Pasākumā nozaru eksperti dalījās ar pieredzes stāstiem uzņēmumu darbības digitalizēšanā, informēja par digitalizācijas ietekmi Latvijā un Eiropā, kā arī diskutēja par procesu digitalizēšanas ieguvumiem uzņēmumos.

Konferencē, kas norisinājās  divās daļās, tika iztirzātas digitalizācijas aktualitātes no tādiem skatpunktiem, kā zinātnisko institūciju iesaiste, uzņēmumu iespējas, attīstība un izaicinājumi procesu digitalizācijā, kā arī tika apspriestas jaunu un inovatīvu produktu ražošanas iespējas un digitalizācijas ieguvumi uzņēmumos. Pasākumā uzstājās nozaru eksperti: Latvijas Digitālā akseleratora direktors Māris Krastiņš, Eiropas Digitālās inovācijas centra kopienas izveides projekta vadītāja Agate Ambulte, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Padomes locekle Daiga Kiopa, RTU Liepāja direktora p.i. Dace Medne, Attīstības finanšu institūcijas “Altum” Kurzemes reģiona vadītāja Ilze Zandberga, SIA “InPass” līdzīpašnieks Raivis Ekšteins, SIA “Edy365.com” dibinātājs Oskars Putniņš, SIA “BRUNTOR” dibinātājs Raimonds Jurģelis un SIA “Blue Shock Race” dibinātājs Artis Daugins. Ar uzrunu konferenci atklāja Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga.

Izrietoši gan no nozaru ekspertu prezentācijām par procesu un ražošanas digitalizācijas esošo situāciju uzņēmumos, valstī un kopējo izpratni par digitalizācijas nepieciešamību, gan dinamiskās un viedokļu piepildītās diskusijas par tēmu “Digitalizācija – vai es no tā ko iegūšu?”, nozaru eksperti pauž sekojošu viedokli:

Latvijas Digitālā akseleratora direktors Māris Krastiņš īpaši aicina topošos uzņēmējus izmantot iespējas procesu digitalizēšanai: “Gan uzņēmumiem, gan valsts iestādēm digitālo tehnoloģiju izmantošana ir ļoti svarīga, lai palielinātu efektivitāti, veicinātu inovācijas un nodrošinātu konkurētspēju kā nacionāli, tā starptautiski. Latvijas Digitālais akselerators iedrošina uzņēmumus un organizācijas izmantot digitālās tehnoloģijas, palīdz orientēties un vadīt procesus digitālajā laikmetā, kā arī veicina inovatīvu risinājumu attīstību.”

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Padomes locekle Daiga Kiopa pauž viedokli par digitalizācijas ietekmi uzņēmumu attīstībā: “Latvijas uzņēmumu konkurētspēja cieši saistīta ar digitālo iespēju izmantošanu. Efektivizējot procesus, automatizējot ražošanu un ieviešot inovācijas, uzņēmumi var atrisināt gan darbaspēka nepieejamības jautājumu, gan kļūt produktīvāki. Lai digitalizācijas risinājumi tiktu izmantoti un “iedzīvināti”, svarīgi šajā procesā ir iesaistīt ne tikai lēmuma pieņēmējus – vadītājus, bet arī uzņēmuma darbiniekus. Savukārt, lai ieraudzītu iespējas, ko ar digitālo risinājumu palīdzību uzņēmumā var pilnveidot, būtiski gan apgūt jaunas prasmes, gan smelties idejas no citiem uzņēmumiem.”

“Laikmetā, kad mašīnu digitālās spējas spēj daudzās kategorijās pārspēt cilvēku un maina darba procesus – tas rada bailes par iespējamu darba zaudēšanu, taču patiesībā šīs jaudas simbioze ar cilvēku atver jaunu potenciālu. Mēs kļūstam līdz pat 10 reizēm efektīvāki vai ātrāki ļoti kompleksu vajadzību risināšanā. Ja internets mums sniedza iespēju graut robežas digitālajā vidē, tad mākslīgais intelekts mums grauj iztēles, izpētes, analīzes un citas līdzīgas robežas, un atver pavisam jaunas pasaules,” dalās SIA “Blue Shock Race” dibinātājs Artis Daugins.

Konferences rezultātā secināts, ka Latvijai ir būtisks digitalizācijas potenciāls un, ar dažādu tehnoloģiju un digitālo risinājumu palīdzību, procesi var tikt padarīti efektīvāki un produktīvāki, kā arī digitālajai transformācijai ir būtiska nozīme inovāciju veicināšanā un jaunu produktu izstrādē un ražošanā. Diskusijās apstiprinājās, ka digitalizācija ir svarīgs elements uzņēmējdarbības attīstībā un konkurētspējas palielināšanā, un tā sniegs ieguvumu kā pieredzējušiem uzņēmējiem, tā arī jauniešiem un jaunuzņēmumiem.

Konferences “Procesu un ražošanas digitalizācija” mērķis bija izglītot jauniešus un topošos uzņēmējus par dažādu digitalizācijas procesu ieviešanu un uzņēmumu darbības efektivizēšanu, sniedzot iespēju uzņēmējiem un ekspertiem no dažādām nozarēm dalīties ar pieredzi, idejām un labākajām praksēm digitālās transformācijas veicināšanā.

Pasākumu organizēja Liepājas pilsēta un Liepājas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu, RTU Liepāja un Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteri projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. “Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta “Latvijas Digitālais akselerators” DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002. Eiropas Savienība neatbild par materiāla saturu.” Informatīvais atbalstītājs – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.