Trešdien, 26. oktobrī biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu un Tartu Reģionālās Enerģētikas Aģentūru Energoefektivitātes nedēļas ietvaros organizēja konferenci “Energokopienas”, kas reizē arī noslēdza  Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas trīs gadu projektu “Smart Living”. Pasākums pulcēja gandrīz 500 tiešsaistes un klātienes dalībniekus, kā arī vairākus Latvijas un Igaunijas enerģētikas ekspertus un jomas profesionāļus.

“Viens no “Smart Living” tiešsaistes semināru galvenajiem ieguvumiem ir informācijas pieejamība arī pēc projekta beigām. Jums interesē, kā dzesēt māju? Veriet vaļā Youtube vai projekta partneru mājaslapas un atradīsiet vajadzīgo informāciju bez maksas,” stāsta Vidzemes plānošanas reģiona energoefektivitātes eksperts Edgars Augustiņš: “Projekta mērķis bija celt iedzīvotāju zināšanu kapacitāti un fundamentālas lietas stāstīt vienkāršiem vārdiem, jo energoefektivitātes tēmas ir aktuālas un būs arī nākotnē. Pulcējām daudz cilvēku un stāstījām, ko darīt, lai samazinātu enerģijas patēriņu, ar kādām tehnoloģijām šo samazināto enerģijas patēriņu nosegt u.tml. Saņēmām atgriezenisko saiti un jāsecina, ka iedzīvotājiem šīs tēmas interesē.”

Pasākuma neformālā daļa tika atklāta ar diskusiju “Ekspertu brokastis”, kurā piedalījās 11 Latvijas un 4 Igaunijas enerģētikas jomas eksperti, lai diskutētu par energoefektivitātes aktualizēšanu sabiedrībā, tai skaitā mājsamniecībās, uzņēmumos, pašvaldībās u.tml. Konferenci “Energokopienas – ceļš uz energoneatkarību” atklāja Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, savukārt par projekta “Smart Living” sasniegtajiem rezultātiem, veiksmēm un izaicinājumiem trīs gadu garumā stāstīja Ieva Meikšāne (Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris), Edgars Augustiņš (Vidzemes plānošanas reģions) un Annika Urbas (Tartu Reģionālās Enerģijas Aģentūra). Dalībniekiem bija iespēja izmēģināt arī interaktīvo “Smart living” rīku un pārbaudīt energoefektivitātes pakāpi savās mājsaimniecībās.

“Projekta laikā esam organizējuši vairākus “Smart Living” vebinārus un jāatzīst, ka tieši Covid-19 pandēmija sniedza iespēju sasniegt klausītājus no visas Igaunijas. Tāpat arī varējām aicināt enerģētikas ekspertus no attālākiem Igaunijas reģioniem, kas nebūtu bijis iespējams klātienes semināros. Pateicoties šiem vebināriem, vairāk cilvēku ieguva zināšanas, un tāds arī bija šī projekta mērķis,” ar atziņām dalās Tartu Reģionālās Enerģijas Aģentūras pārstāve Annika Urbas: “Pēc pandēmijas striktajiem ierobežojumiem organizējām arī klātienes seminārus, kopā ar latviešu partneriem devāmies un saules paneļu ražotnēm. Iedzīvotāju vidū tieši saules paneļu tēma ir bijusi visaktuālākā, jo ir skaidri redzami ieguvumi un cilvēki var ar to asociēties. “Smart Living” ir bijis veiksmīgs projekts.”

Konferencē “Energokopienas – ceļš uz energoneatkarību” un tās ietvaros organizētajā paneļdiskusijā, dalībniekiem bija iespēja uzklausīt dažādu Latvijas un Igaunijas enerģētikas jomas ekspertu viedokļus: Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta Vecākais eksperts Einārs Cilinskis informēja par energokopienām Latvijas likumdošanā un iespējamām atbalsta programmām; par energokopienu ieguvumiem un iespējamām sadarbības iespējām stāstīja biedrības “Zaļā brīvība” atjaunīgās enerģijas eksperte Krista Pētersone. REScoop.eu projektu vadītāja Stavroula Pappa dalījās zināšanās par energokopienām Eiropā un to tiesisko regulējumu un labajiem piemēriem, savukārt par energokopienām Igaunijā stāstīja Tartu Reģionālās Enerģētikas Aģentūras pārstāve Nele Ivaska.

Konference tika translēta tiešsaistē Zaļo un viedo tehnoloģiju klastera Facebook lapā. Videoieraksts pieejams šeit: https://www.facebook.com/greentechlatvia/videos/506492348058511

Konferenci organizēja biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu, Tartu Reģionālo Enerģētikas Aģentūru, Valmieras Attīstības aģentūru.

Latvijā Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu “Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai” īsteno “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” un “Vidzemes plānošanas reģions”, Igaunijā – “Tartu reģionālā enerģētikas aģentūra”. Publicētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.