Aizgājušajā nedēļā Zaļo un viedo tehnoloģiju klastera virziena “Energoefektīvas būves” vadītāja un klastera valdes locekle Ieva Meikšāne kopā ar klastera biedru uzņēmumu “Energi” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru devās tirdzniecības misijā uz Dāniju, lai izzinātu enerģētikas nozari un labākos prakses piemērus virzoties pretī Eiropas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai.

Dānija jau pirms 50 gadiem valdības līmenī mainījusi kursu uz ilgtspēju un nospraudusi mērķi kļūt par vienu no ilgtspējīgākajām Eiropas Savienības valstīm un “zaļās” enerģijas eksporta līderi. Proaktīvā rīcība rezultējusies ar valsts, uzņēmējdarbības un sabiedrības vienotu virzību un kopīgu rīcību īstenošanu mērķa sasniegšanai.

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”  ir noslēgusi 27.09.2019. līgumu Nr. SKV-L-2019/122  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.