Hakatonā «Climathon – zaļās, viedās pašvaldības», kurā 14 starpdisciplināras komandas meklēja risinājumus Latvijas pašvaldību piedāvātajiem izaicinājumiem, par labāko atzīts komandas «Mademoselle» piedāvājums atkritumu samazināšanai un aprites ekonomikas veicināšanai Ventspilī. Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «Climate-KIC» izstrādāto hakatonu «Climathon» Latvijā rīko Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrika.

Ar mērķi sekmēt Latvijas virzību pretī Eiropas zaļā kursa prioritāšu sasniegšanai no 8. līdz 10. oktobrim hakatonā «Climathon – zaļās, viedās pašvaldības» 49 dalībnieki, studenti un dažādu nozaru profesionāļi, strādāja pie risinājumiem Liepājas, Valmieras, Gulbenes, Smiltenes, Ventspils, Kuldīgas un Cēsu pašvaldību piedāvātajiem izaicinājumiem. Pasākums notika hibrīdversijā – klātienē Zaļo un Viedo Tehnoloģiju klastera telpās Liepājā un tiešsaistē.

Pirmo vietu un 1200 eiro idejas tālākai attīstīšanai izcīnīja komanda «Mademoselle» (Madara Kalniņa, Elza Timermane, Antra Viļuma, Silva Sējēja, Agate Meldere), atbildot uz Ventspils pašvaldības izaicinājumu vairot iedzīvotāju iesaisti atkritumu neradīšanas, šķirošanas un pārstrādes veicināšanā. Tās piedāvājums ietver ne tikai īpaša nevajadzīgo lietu nodošanas un šķirošanas punkta izveidi, bet arī praktiskas un radošas aktivitātes, kas vērstas uz šķietami nokalpojušo sadzīves priekšmetu atkārtotu izmantošanu, piešķirot tiem jaunu vērtību. Otro vietu hakatonā, risinot Liepājas izaicinājumu nodrošināt dzesēšanu un vēlamo mikroklimatu vēsturiskās sabiedriskajās ēkās, ieguva inovatīvas viedās ventilēšanas sistēmas idejas autori. Trešajā vietā ierindojās dalībnieki, kuri 48 stundu laikā radīja iestrādi klimata pārmaiņu modelēšanas rīkam, kas nākotnē ļautu prognozēt klimata pārmaiņu seku – plūdu, lietusgāžu, sausuma – ietekmi Valmieras pašvaldībā. Hakatona noslēgumā tika piešķirta arī speciālbalva 1500 eiro apmērā, lai attīstītu ideju par radošu pasākumu kopumu kompostēšanas sistēmas uzlabošanai Cēsu vecpilsētā. Balvu fondu nodrošināja «EIT Food», Liepājas, Valmieras, Gulbenes un Smiltenes pašvaldības.

Hakatonā «Climathon – zaļās, viedās pašvaldības» izstrādātos risinājumus vērtēja ekspertu žūrija, kurā strādāja Zaļo un Viedo Tehnoloģiju klastera un Kurzemes Biznesa inkubatora valdes loceklis Salvis Roga, Valmieras Attīstības aģentūras vadītāja Ilze Eglāja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Natālija Cudečka-Puriņa, Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante Sanita Kalnača, EIT Latvijas kontaktpunkta «EIT Food Hub Latvia» vadītāja Alina Dolmate un EIT klimata zināšanu un inovāciju kopienas «Climate-KIC Latvia» vadītāja Alise Pizika.

Hakatonu jau vairākus gadus rīko RTU Dizaina fabrika, kas pilda arī EIT koprades kontaktpunkta «EIT Climate-KIC Hub Latvia» funkcijas, sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Valmieras Attīstības aģentūru, Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteri un «EIT Food Hub Latvia».