Lai attīstītu Klastera Transporta un mobilitātes sektora dalībnieku darbības virzienu, Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris izsludina cenu aptauju –  Stratēģisko dokumentu izstrāde “Latvijas nākotnes mobilitātes vīzija 2030. gada un 2050. gada klimata mērķu sasniegšanai “Atjaunošanas un noturības mehānisma (ANM/RRF)” kontekstā”.

Detalizēta informācija pielikumā pievienotajā veicamo darbu Tehniskajā specifikācijā.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2021. gada 9. martam (ieskaitot), sūtot piedāvājumu uz e-pasta adresi info@greentechlatvia.eu vai iesniedzot personīgi adresē Vecā Ostmala 24, Liepāja, LV-3401.

P.S. Piedāvājuma gatavošanas izmaksas uzņemas piedāvājuma gatavotājs un tās netiek kompensētas.

Jautājumu gadījumā zvanīt pa t. 26032981.

Rekomendējamās pieteikuma veidlapas forma ŠEIT.

Aktivitāte tiek realizēta Biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”, Klastera programmas ietvaros (Līguma Nr. 3.2.1.1/16/A/016).