Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” ir uzsākusi projektu BEE Lab “Veicināt uzņēmējdarbību reģionos, attīstot pārrobežas sadarbību”, projekta Nr. LLI-157. Meklējot risinājumus situācijas uzlabošanai ir izveidota partnerība starp Rietavas tūrisma un biznesa informācijas centru (vadošais partneris), Talsu novada pašvaldību, Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteri un Klaipēdas lietišķo zinātņu universitāti.

Uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts MVU ir viena no prioritātēm Latvijā un Lietuvā. Sakarā ar ierobežotu darbavietu skaitu, tas jo īpaši ir aktuāli attālajos reģionos un līdz ar to veidojas dažādas sociālas un ekonomiskas problēmas, kā viena no tā minama jaunu cilvēku migrācija uz pilsētām vai ārvalstīm, lai realizētu savas idejas vai atrastu darbu.

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Rietavas, Talsu, Saldus, Kuldīgas un Liepājas pašvaldībās, apmainoties ar labo praksi un attīstot kvalificētu uzņēmējdarbības atbalsta tīklu Latvijā un Lietuvā.

BEE Lab ietvaros tiks realizētas 5 atšķirīgi modeļi, kā piemēram PopUp Lab, Biznesa skola jauniešiem, Kafija ar ekspertiem, tematiski informatīvās web konferences. Virzot esošos un potenciālos MVU caur uzņēmuma dibināšanas vai attīstīšanas procesam, tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība attālajos reģions, un izveidotais ekspertu tīkls, veicinās šo modeļu ieviešanu praksē. Visos modeļos tiks iesaistīti MVU, eksperti un projekta partneri. Uzkrātā
pieredze modeļu darbības laikā tiks apkopota „BEE Lab labās prakses grāmatā”.

Projekts tiek finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas līdzekļiem.

Vairāk par projektu lasīt šeit.

*Informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs preses relīzes saturu pilnībā atbild Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.