Sākums2018-09-18T11:31:58+00:00

ZAĻO UN VIEDO TEHNOLOĢIJU KLASTERIS

Atbalsts nozaru uzņēmumiem

ZAĻO UN VIEDO TEHNOLOĢIJU KLASTERIS
IR SAŅĒMIS

klastera izcilības līmeņa novērtējums
salīdzinājumā ar citiem klasteriem Eiropā
un vērtējot īstenotās aktivitātes klastera
izcilības sasniegšanai

KLASTERA BIEDRI

ENERGOEFEKTĪVAS BŪVES

EFEKTĪVA RAŽOŠANA

un videi draudzīgi materiāli

IT & KOSMOSA TEHNOLOĢIJAS

MAŠĪNBŪVE & APARĀTBŪVE

CITAS NOZARES

saistītas ar augstāk minētajām

52

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris ir sadarbības platforma zaļo un viedo tehnoloģiju attīstības veicināšanai Latvijā un Baltijas jūras reģionā

0
biedri
0milj. €
biedru apgrozījums 2016
0milj. €
biedru eksporta apjoms 2016
0
biedru darbinieku skaits

Jaunākais Facebook lapā

2 weeks ago

Green-Tech Cluster

Biznesa skolā par mērķu apzināšanos un zīmola lomu uzņēmējdarbības vidē!

Šonedēļ, 9. janvārī, pie mūsu dalībniekiem viesojās uzņēmējs un iedvesmotājs, Ilgvars Skrīvers. Viņš runāja par finansēm un mērķu apzināšanos, par to, cik daudz un kas ir nepieciešams, lai uzsāktu savu ceļu uz sapņu realizēšanu.

Savukārt, 10. janvārī pie dalībniekiem bija ieradusies Attīstības fonda „Stari” valdes loceklis Beatrise Ķēde. Šajā reizē viņa runāja par zīmoliem!

Soli pa solim, lai realizētu sapņus!
______________________________________________

At Business School about awareness of aims and brand role in business environment!

This week, on January 9, our participants visited, entrepreneur and inspirational, Ilgvars Skrīvers. He talked about the finances and awareness of aims, of how much and what is needed to start jour journey towards the realization of dreams. It is important to find clarity and specificity.

In turn, on January 10, Beatrise Ķēde, Member of the Board of the Development Fund “Stari”, arrived to the participants, and at this time she talked about brands!

Step by step to realize dream!

Interreg Latvia - Lithuania Programme; Green-Tech Cluster; Kurzemes Biznesa inkubators
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

2 weeks ago

Green-Tech Cluster

Sestā, noslēdzošā Saldus Biznesa skola uzsāk apmācību ciklu!

Sadarbībā ar „Kurzemes Biznesa inkubators” un biedrību „Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”, kā arī projekta „BEE Lab (Veicināt uzņēmējdarbību reģionos, attīstot pārrobežas sadarbību)” ietvaros, projekta Nr. LLI - 157, uzsākusies noslēdzošā Saldus Biznesa skola 6!

Šajā gadā, 3. janvārī, mūsu jaunajiem Saldus Biznesa skolas dalībniekiem bija pirmā tikšanās reize. Skolu uzsākuši ir 11 radoši, fantastiski, mērķtiecīgi un idejām bagāti dalībnieki. Apmācības norisināsies no 3. janvāra līdz 27. martam, iegūstot daudz jaunu un noderīgu zināšanu, iedvesmu un drosmi rīkoties turpmāk, savu ideju realizēšanā. Pirmajā tikšanās reizē iepazināmies viens ar otru, izrunājām skolas turpmāko gaitu, lai pēc tam, kopā pavadītais laiks būtu radošs, interesants un aizraujošs.

Nākamajā nedēļā dalībnieki tiksies 9. un 10. janvārī, lai sāktu apmācības ar iedvesmojošiem pasniedzējiem, savas jomas profesionāļiem!

Veiksmi visiem!
______________________________________________

Sixth, closing Saldus Business School launches a training cycle!

Within the framework of the “Kurzeme Business Incubator” and the association “Green and Smart Technology Cluster” and within the framework of the project “BEE Lab (Boost regional Entrepreneurship by Enabling cross border cooperation)”, project Nr. LLI - 157, has started the sixth Saldus Business School!

This year, January 3rd, our new Saldus Business School participants, was the first meeting. 11 curious, purposeful, and ideas-rich participants have started the school. They will attend the training from January 3rd to March 27th, gaining a lot of new and useful knowledge, inspiration and courage to act in these trainings. At the first meeting, we met with each other, so, that the time spent together would be creative, interesting and fulfilled.

Next week, participants will meet on January 9 and 10 to start training with inspiring teachers and professionals in their field!

Good luck to everyone!

Interreg Latvia - Lithuania Programme; Kurzemes Biznesa inkubators; Green-Tech Cluster
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

2 weeks ago

Green-Tech Cluster

Noslēgums piektajai Saldus biznesa skolai!

Mūsu piektajai Saldus Biznesa skolai 2018. gada 20. decembrī bija noslēguma diena. Pēc 3 mēnešu apmācībām, dalībnieki pulcējās neformālā gaisotnē, lai saņemtu, godam nopelnītos sertifikātus par dalību skolā un, lai apspriestu skolas pieredzi, zināšanas un nākotnes plānus.

Dalībniekiem novēlam veiksmīgu un radošu sadarbību ar mentoriem un savu biznesa ideju realizēšanu. No visiem 13 dalībniekiem, kuri sākumā pieteica savu dalību skolā, skolu pabeidza 11 radoši, entuziastiski un mērķtiecīgi dalībnieki.

Veiksmi un izdošanos visiem!
______________________________________________

Graduation for Saldus Business School Nr. 5!

Our fifth Saldus Business School on December 20, 2018 was graduation. After 3 months of training, the participants gathered together in an informal atmosphere to receive certificates of attending for participating in it, to discuss the experience of the school, knowledge, insights and future plans.
Now, participants are ahead successful and creative co-operation with mentors and realization of their business ideas. Saldus Business School graduated 11 participants from 13 participants.

Good luck to everyone in the future!

Interreg Latvia - Lithuania Programme; Green-Tech Cluster; Kurzemes Biznesa inkubators
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

2 weeks ago

Green-Tech Cluster

Become the next great climate entrepreneur and receive financial support up to 25,000 EUR for your startup!
RTU Design Factory invites you to apply for EIT Climate-KIC Accelerator Programme!
Apply for EIT Climate-KIC Accelerator Programme and get access to:
- Great education & training, intensive coaching and financial support up to 25,000 EUR - no equity taken.
- Benefit from EIT Climate-KIC's extensive international partner network to help you find early adopters and pilot partners
- Intensively collaborate with and learn from role-models and peers all across Europe

Deadline: 27.01.2019. More: https://www.climate-kic.org/ris/accelerator
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook

2 months ago

Green-Tech Cluster

Mūsu Saldus Biznesa skolas dalībniekiem tuvojas noslēdzošais etaps!

Novembra divās pēdējās nedēļās, mūsu skolas dalībniekiem, apmācības noritēja raiti, kā arī notika gatavošanās Mentoringa sesijai.
Ar pieredzes stāstu, 21. novembrī, par to, kā ir uzsākts bizness, kas ir piedzīvots, ar kādām grūtībām ir nācies saskarties un par saviem nākotnes plāniem dalījās SIA "Conak Steell" īpašnieks Andris Kronbergs.
22. novembrī, pie dalībniekiem bija ciemos Saldus rajona attīstības biedrības izpilddirektore Sandra Fridrihsone, kura dalībniekiem pastāstīja, kas ir LEADER projekts un, kas ir nepieciešams, lai iegūtu atbalstu no šī projekta. Kā arī dalībniekiem tika stāstīts par to, kā labāk pārdot un prezentēt savu biznesa ideju citiem, lai veiksmīgāk to pārdotu un tiktu pie pozitīviem risinājumiem, savas biznesa idejas attīstīšanā un realizēšanā.
Savukārt, 28. novembrī, dalībniekiem bija gatavošanās Mentoringa sesijai. Tika aizpildītas anketas un intervēti dalībnieki, lai labāk saprastu viņu biznesa ideju, kas viņiem vēl ir nepieciešams, lai realizētu savu ideju un, ar kādām grūtībām vai problēmām viņiem nāksies vai nākas saskarties šobrīd, lai savu uzņēmējdarbības sapni realizētu.
Savukārt, 29. novembrī, pie dalībniekiem bija ciemos Ilgvars Skrīvers, kurš palīdzēja dalībniekiem salikt visus punktus uz i savas biznesa idejas tālākai attīstībai. Galvenais, pie kā dalībnieki nonāca nodarbību beigās ir tas, ka skola viņiem ir devusi iedvesmu un motivāciju rīkoties tālāk, ir ieguvuši daudz un noderīgu informāciju,ir ieguvuši pārliecību par sevi. Svarīga ir vērtību sakārtošana un, ka jāmainās ir tūlīt, lai kaut ko sasniegtu!
Šonedēļ, 5. decembrī, dalībniekiem ir paredzēta Mentoringa sesija, kurā viņi prezentēs Mentoriem savu biznesa ideju un vienosies par tālāko sadarbību ar mentoriem.

Veiksmi!

Interreg Latvia - Lithuania Programme
... See MoreSee Less

Atvērt Facebook