Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris saviem biedriem piedāvāja uzlabot zināšanas par LEAN un TOC metodēm, par projektu vadību un efektīvu pārdošanu. Kopā 3 Klastera organizētajās darbnīcās, no kurām pirmā sākās 2018.gada septembrī un pēdējā beidzās šā gada aprīlī, piedalījās 8 uzņēmumi.

Darbnīcas par LEAN un TOC domāšanu uzņēmumā tika uzsāktas 2018. gada 27. septembrī. Kopumā 10 produktivitātes paaugstināšanas darbnīcās piedalījās 4 uzņēmumi: SIA “VIA-S houses”, SIA “Kurzemes Mežsaimnieks”, SIA “InPass” un SIA “RARE power”. To laikā dalībnieki piedalījās interaktīvās nodarbībās ar dalībnieku iesaisti, pieredzes un viedokļu apmaiņu, kā arī uzklausīja labās prakses piemērus. Tāpat dalībnieki analizēja dažādas situācijas un strādāja grupās. Vairāk par šīm darbnīcām šeit !

Projektu vadības darbnīcās, kas ilga 2 dienas – 21. un 28.martā, dalībnieki tika iepazīstināti ar dažādām projektu vadības metodēm un tehnikām, kā arī uzklausīja darbnīcas lektores personisko pieredzi dažādu līmeņu projektu vadībā. Darbnīcas vadīja uzņēmuma SIA ”Citrus Solutions” vadītāja Jūlija Grīnberga un tajās piedalījās AS “Liepājas papīrs”, SIA “RARE power” un SIA “VIA-S houses” pārstāvji.

Efektīvas pārdošanas darbnīcās, kuras vadīja lektors Valters Gražulis , SIA “Win Patners” vadītājs, uzņēmumu AS “Liepājas papīrs”, SIA “Aspired”, SIA “Hydraulik Bauteile Baltic”, SIA “Boards Unlimited” un SIA “VIA-S houses” pārstāvji dzirdēja praktiskus padomus par pārdošanu un saziņu ar klientiem, kas vērsta uz produkcijas virzīšanu tirgū. Darbnīcas par efektīvu pārdošanu norisinājās 11. un 17.aprīlī.

Aktivitāte tiek realizēta Biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”, Klastera programmas ietvaros (Līguma Nr. 3.2.1.1/16/A/016).

Papildu informācija

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris ir pārnozaru sadarbības organizācija, kas apvieno komersantus, izglītības un pētniecības institūcijas, kā arī citas organizācijas, kas daļēji vai pilnībā darbojas zaļo un viedo tehnoloģiju sektoros. Klasterī šobrīd apvienojušies 58 biedri. Klastera mērķis ir veicināt biedru sadarbību, celt uzņēmumu konkurētspēju, palielināt eksporta apjomus, radīt inovācijas un jaunus produktus, kā arī veicināt starptautisko sadarbību, sekmēt zināšanu pārnesi, paaugstināt resursu efektivitāti un produktivitāti produkta, pakalpojuma, piegādes vai vērtības ķēdes ietvaros. Tāpat Klasteris īsteno dažādus pieredzes apmaiņas un informatīvus pasākumus, lai tā biedri un dalībnieki iegūtu jaunāko informāciju par veiksmīgu ieiešanu ārējos tirgos, labās prakses piemēriem eksporta veicināšanā, pieejamo valsts atbalstu un citiem jautājumiem.