11. Aprīlī tika aizvadīta kārtējā veiksmīgā un izglītojošā diena Liepājas Energoefektivitātes centrā, kur norisinājās bezmaksas semināru cikla 7. seminārs, šoreiz par tēmu Energoaudits.

Energoauditam, jeb ēku apsaimniekošanai un tās enerģijas izmantošanas lietderīguma pakāpes noteikšanai ir liela nozīme energoefektivitātes paaugstināšanā. Energoaudita gala rezultāts ir izanalizēti dati, kas sniedz informāciju par ēkas siltuma caurlaidību un zudumu, ieteicamajiem renovācijas un uzlabošanas darbiem un citiem energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem.

Semināra laikā Kārlis Grīnbergs, SIA “CMB” valdes loceklis un energoauditu nodaļas vadītājs, sniedza ieskatu energoefektivitātes pasākumos. Uzņēmums CMB ir inženieru birojs, kas veic arī ēku energoauditus un piedāvā energosertifikātu izstrādi. Par klasiskāko energoefektivitātes augstināšanas pasākumu K.Grīnbergs atzina norobežojošo konstrukciju stiprināšanu, kas ne tikai bieži vien uzlabo ēku vizuālo tēlu, bet arī sniedz ietaupījumu līdz pat 50%!

Par jaunākajām aktualitātēm enerģijas tirgū – par vienoto Baltijas-Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgu, HES nozīmi elektroenerģijas radīšanā, enerģijas tirgus dinamiku un nākotnes darījumu cenām semināra apmeklētājus informēja Oļegs Rukšāns, AS “Latvenergo” tirgus pētījumu analītiķis.

Padomus par efektīvu pieslēgumu jaudas izmantošanu deva Jurģis Vinniņš, AS “Sadales Tīkls” korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs. Elektroenerģijas izmantošanas izmaksas ir augstas, tādēļ ir svarīgi tās optimizēt, pieslēgumu jaudu izmantojot efektīvi. Samazināt kopējās izmaksas par elektronerģiju var, piemēram, atsakoties no nevajadzīgās elektrotīkla pieslēguma jaudas. Citus J. Vinniņa padomus, kā samazināt izmaksas un no kā ir atkarīga elektrotīkla pieslēguma jauda lasi šeit J.Vinniņa prezentācijā.

Jānis Šipkovs, SIA “Data Mining Solutions” valdes priekšsēdētājs, runāja par praktiskiem paņēmieni, kā strādāt ražīgāk, izmantojot enerģijas un ūdens patēriņa datus. Uzņēmms specializējas enerģijas monitoringa sistēmu un energopārvaldības (ISO 50001) ieviešanā, tādēļ J.Šipkovs sniedza detalizētu izklāstu par to, kas ir Energodati sistēma, kā tā darbojas un kā to pielietot, lai strādātu ražīgāk.

Ar AvandGrid monitoringa sistēmu, jeb virtuālo enerģētiķi, kas ir Inovatīvs elektrotīkla monitoringa risinājums, klausītājus iepazīstināja Juris Polcs, SIA “AdvanGrid” tirdzniecības direktors.

Lielu lomu uzņēmuma energoefektivitātes palielināšanā spēlē arī digitalizācija un tehnoloģijas, tādēļ Inese Dosē, SIA “PriceWaterhousCoopers Latvia” konsultāciju nodaļas vadītāja un enerģētikas eksperte, prezentācijā sniedza izklāstu par jaunākajām tehnoloģijām un aktualitātēm, piemēram, droniem, virtuālo realitāti, 3D printēšanu un citām.Digitalizācijai un tehnoloģijām ir liela loma uzņēmuma ilgtspējā, tādēļ ir svarīgi izvērtēt procesus caur digitalizācijas un tehnoloģiju prizmu.

Energoaudita seminārā kā pēdējais uzstājās Edgars Kudurs, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītājs, kurš par energoefektivitāti runāja no finansu puses. Valsts attīstības finanšu institūcija ‘’Altum’’ sniedz aizdevumus arī uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanai un var finansēt elektrosistēmu uzlabojumus, elektroierīču nomaiņu, siltumapgādi, mobilitāti un citas ar energoefektivitāti saistītas izmaksu pozīcijas uzņēmumā.

Visas semināra prezentācijas ir atrodamas šeit, savukārt informāciju par tuvākajiem semināriem meklējiet Zaļo un Viedo tehnoloģiju klastera facebook kontā un mājaslapā!

Aktivitāte tiek realizēta Biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris”, Klastera programmas ietvaros (Līguma Nr. 3.2.1.1/16/A/016).